[RAPPS] unuglify icons. CORE-10642
[reactos.git] / reactos / base / applications / rapps / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by Caemyr - Olaf Siejka (Aug, 2009)
3 * Use ReactOS forum PM or IRC to contact me
4 * Updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (Apr, 2011)
5 * http://www.reactos.org
6 * IRC: irc.freenode.net #reactos-pl;
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDR_MAINMENU MENU
12 BEGIN
13 POPUP "&Plik"
14 BEGIN
15 MENUITEM "&Ustawienia", ID_SETTINGS
16 MENUITEM SEPARATOR
17 MENUITEM "&Wyjście", ID_EXIT
18 END
19 POPUP "&Programy"
20 BEGIN
21 MENUITEM "&Instaluj\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
22 MENUITEM "&Odinstaluj\tCtrl+Del", ID_UNINSTALL
23 MENUITEM "&Modyfikuj", ID_MODIFY
24 MENUITEM SEPARATOR
25 MENUITEM "&Usuń z rejestru", ID_REGREMOVE
26 MENUITEM SEPARATOR
27 MENUITEM "O&dśwież\tF5", ID_REFRESH
28 MENUITEM SEPARATOR
29 MENUITEM "Ak&tualizuj bazę programów\tCtrl+F5", ID_RESETDB
30 END
31 POPUP "Pomoc"
32 BEGIN
33 MENUITEM "Pomoc\tF1", ID_HELP, GRAYED
34 MENUITEM "O programie", ID_ABOUT
35 END
36 END
37
38 IDR_LINKMENU MENU
39 BEGIN
40 POPUP "popup"
41 BEGIN
42 MENUITEM "&Otwórz link w przeglądarce", ID_OPEN_LINK
43 MENUITEM "&Skopiuj link do przeglądarki", ID_COPY_LINK
44 END
45 END
46
47 IDR_APPLICATIONMENU MENU
48 BEGIN
49 POPUP "popup"
50 BEGIN
51 MENUITEM "&Instaluj\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
52 MENUITEM "&Odinstaluj\tCtrl+Del", ID_UNINSTALL
53 MENUITEM "&Modyfikuj", ID_MODIFY
54 MENUITEM SEPARATOR
55 MENUITEM "&Usuń z rejestru", ID_REGREMOVE
56 MENUITEM SEPARATOR
57 MENUITEM "&Odśwież\tF5", ID_REFRESH
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "Ak&tualizuj bazę programów\tCtrl+F5", ID_RESETDB
60 END
61 END
62
63 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 250, 215
64 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
65 CAPTION "Ustawienia"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg"
67 BEGIN
68 GROUPBOX "Ogólne", -1, 4, 2, 240, 61
69 AUTOCHECKBOX "&Zapisz pozycję okna", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
70 AUTOCHECKBOX "&Aktualizuj listę dostępnych programów przy każdym uruchomieniu", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 222, 12
71 AUTOCHECKBOX "Zap&isuj dziennik instalacji i usuwania programów", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
72 GROUPBOX "Pobieranie", -1, 4, 65, 240, 51
73 LTEXT "Katalog dla pobranych plików:", -1, 16, 75, 100, 9
74 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
75 PUSHBUTTON "&Wybierz", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
76 AUTOCHECKBOX "&Usuń instalatory programów po ich zainstalowaniu", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
77 GROUPBOX "Proxy", -1, 4, 116, 240, 76
78 CONTROL "Ustawienia systemowe proxy", IDC_PROXY_DEFAULT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 130, 210, 10
79 CONTROL "Bezpośrednio (bez proxy)", IDC_NO_PROXY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 145, 210, 10
80 CONTROL "Proxy", IDC_USE_PROXY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 160, 74, 10
81 EDITTEXT IDC_PROXY_SERVER, 90, 160, 147, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
82 LTEXT "Bez proxy dla", -1, 27, 175, 64, 10
83 EDITTEXT IDC_NO_PROXY_FOR, 90, 175, 147, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
84 PUSHBUTTON "Domyślne", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 195, 60, 14
85 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 116, 195, 60, 14
86 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 181, 195, 60, 14
87 END
88
89 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 216, 97
90 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
91 CAPTION "Instalacja programu"
92 FONT 8, "MS Shell Dlg"
93 BEGIN
94 LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
95 AUTORADIOBUTTON "&Zainstaluj z dysku (CD lub DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
96 AUTORADIOBUTTON "&Pobierz i zainstaluj", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
97 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 86, 78, 60, 14
98 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
99 END
100
101 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 220, 72
102 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
103 CAPTION "Ściągnij..."
104 FONT 8, "MS Shell Dlg"
105 BEGIN
106 CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
107 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 28, 200, 22, ES_CENTER | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_DISABLED | NOT WS_BORDER
108 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 85, 53, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
109 END
110
111 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
112 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
113 CAPTION "O programie"
114 FONT 8, "MS Shell Dlg"
115 BEGIN
116 LTEXT "Menedżer aplikacji ReactOS\nCopyright (C) 2009\nby Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
117 PUSHBUTTON "Zamknij", IDOK, 133, 46, 50, 14
118 ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
119 END
120
121 STRINGTABLE
122 BEGIN
123 IDS_TOOLTIP_INSTALL "Instaluj"
124 IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Odinstaluj"
125 IDS_TOOLTIP_MODIFY "Modyfikuj"
126 IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Ustawienia"
127 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Odśwież"
128 IDS_TOOLTIP_EXIT "Wyjście"
129 END
130
131 STRINGTABLE
132 BEGIN
133 IDS_APP_NAME "Nazwa"
134 IDS_APP_INST_VERSION "Wersja"
135 IDS_APP_DESCRIPTION "Opis"
136 END
137
138 STRINGTABLE
139 BEGIN
140 IDS_INFO_VERSION "\nWersja: "
141 IDS_INFO_DESCRIPTION "\nOpis: "
142 IDS_INFO_PUBLISHER "\nAutor: "
143 IDS_INFO_HELPLINK "\nLink do pomocy: "
144 IDS_INFO_HELPPHONE "\nInfolinia: "
145 IDS_INFO_README "\nPrzeczytaj.to: "
146 IDS_INFO_REGOWNER "\nWłaściciel: "
147 IDS_INFO_PRODUCTID "\nProductID: "
148 IDS_INFO_CONTACT "\nKontakt: "
149 IDS_INFO_UPDATEINFO "\nAktualizacje: "
150 IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformacje: "
151 IDS_INFO_COMMENTS "\nKomentarze: "
152 IDS_INFO_INSTLOCATION "\nŚcieżka instalacji: "
153 IDS_INFO_INSTALLSRC "\nŹródło instalacji: "
154 IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nKomenda deinstalacji: "
155 IDS_INFO_MODIFYPATH "\nModyfikacja ścieżki instalacji: "
156 IDS_INFO_INSTALLDATE "\nData instalacji: "
157 END
158
159 STRINGTABLE
160 BEGIN
161 IDS_AINFO_VERSION "\nWersja: "
162 IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nOpis: "
163 IDS_AINFO_SIZE "\nRozmiar: "
164 IDS_AINFO_URLSITE "\nStrona: "
165 IDS_AINFO_LICENSE "\nLicencja: "
166 END
167
168 STRINGTABLE
169 BEGIN
170 IDS_CAT_AUDIO "Dźwięk"
171 IDS_CAT_DEVEL "Programowanie"
172 IDS_CAT_DRIVERS "Sterowniki"
173 IDS_CAT_EDU "Edukacja"
174 IDS_CAT_ENGINEER "Inżynieria"
175 IDS_CAT_FINANCE "Finanse"
176 IDS_CAT_GAMES "Gry i rozrywka"
177 IDS_CAT_GRAPHICS "Grafika"
178 IDS_CAT_INTERNET "Internet i Sieci"
179 IDS_CAT_LIBS "Biblioteki"
180 IDS_CAT_OFFICE "Biurowe"
181 IDS_CAT_OTHER "Inne"
182 IDS_CAT_SCIENCE "Nauka"
183 IDS_CAT_TOOLS "Narzędzia"
184 IDS_CAT_VIDEO "Wideo"
185 END
186
187 STRINGTABLE
188 BEGIN
189 IDS_APPTITLE "Menedżer aplikacji ReactOS"
190 IDS_SEARCH_TEXT "Szukaj..."
191 IDS_INSTALL "Instaluj"
192 IDS_UNINSTALL "Odinstaluj"
193 IDS_MODIFY "Modyfikuj"
194 IDS_APPS_COUNT "Licznik aplikacji: %d"
195 IDS_WELCOME_TITLE "Witamy w Menedżerze aplikacji ReactOS!\n\n"
196 IDS_WELCOME_TEXT "Z listy po lewej wybierz kategorię, a następnie aplikację, by ją zainstalować lub odinstalować.\nStrona projektu ReactOS: "
197 IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
198 IDS_INSTALLED "Zainstalowane"
199 IDS_AVAILABLEFORINST "Dostępne"
200 IDS_UPDATES "Uaktualnienia"
201 IDS_APPLICATIONS "Aplikacje"
202 IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Wybierz katalog, w którym będa zapisywane pobrane programy:"
203 IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Wybrałeś nieistniejący katalog! Czy chcesz utworzyć nowy?"
204 IDS_APP_REG_REMOVE "Czy na pewno chcesz usunąć wpis tego programu z rejestru?"
205 IDS_INFORMATION "Informacja"
206 IDS_UNABLE_TO_DOWNLOAD "Nie można pobrać pakietu! Nie znaleziono adresu!"
207 IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nie można było usunąć wpisu z rejestru!"
208 IDS_CERT_DOES_NOT_MATCH "SSL certificate verification failed."
209 IDS_INTEG_CHECK_TITLE "Verifying package integrity..."
210 IDS_INTEG_CHECK_FAIL "The package did not pass the integrity check, it may have been corrupted or tampered with during downloading. Running the software is not recommended."
211 END