[RAPPS] unuglify icons. CORE-10642
[reactos.git] / reactos / base / applications / rapps / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * FILE: base/applications/rapps/lang/ro-RO.rc
3 * ReactOS Project (http://www.reactos.org)
4 * TRANSLATOR: Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
8
9 IDR_MAINMENU MENU
10 BEGIN
11 POPUP "&Fișier"
12 BEGIN
13 MENUITEM "&Preferințe…", ID_SETTINGS
14 MENUITEM SEPARATOR
15 MENUITEM "I&eșire", ID_EXIT
16 END
17 POPUP "&Programe"
18 BEGIN
19 MENUITEM "Instalea&ză\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
20 MENUITEM "&Dezinstalează\tCtrl+Del", ID_UNINSTALL
21 MENUITEM "&Modifică", ID_MODIFY
22 MENUITEM SEPARATOR
23 MENUITEM "&Elimină din registru", ID_REGREMOVE
24 MENUITEM SEPARATOR
25 MENUITEM "Împ&rospătează\tF5", ID_REFRESH
26 MENUITEM SEPARATOR
27 MENUITEM "&Actualizează baza de date\tCtrl+F5", ID_RESETDB
28 END
29 POPUP "Aj&utor"
30 BEGIN
31 MENUITEM "&Manual…\tF1", ID_HELP, GRAYED
32 MENUITEM "&Despre…", ID_ABOUT
33 END
34 END
35
36 IDR_LINKMENU MENU
37 BEGIN
38 POPUP "popup"
39 BEGIN
40 MENUITEM "&Deschide în navigator", ID_OPEN_LINK
41 MENUITEM "&Copiază în memorie", ID_COPY_LINK
42 END
43 END
44
45 IDR_APPLICATIONMENU MENU
46 BEGIN
47 POPUP "popup"
48 BEGIN
49 MENUITEM "Instalea&ză\tCtrl+Enter", ID_INSTALL
50 MENUITEM "&Dezinstalează\tCtrl+Del", ID_UNINSTALL
51 MENUITEM "&Modifică", ID_MODIFY
52 MENUITEM SEPARATOR
53 MENUITEM "&Elimină din registru", ID_REGREMOVE
54 MENUITEM SEPARATOR
55 MENUITEM "Împ&rospătează\tF5", ID_REFRESH
56 MENUITEM SEPARATOR
57 MENUITEM "&Actualizează baza de date\tCtrl+F5", ID_RESETDB
58 END
59 END
60
61 IDD_SETTINGS_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 250, 215
62 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
63 CAPTION "Preferințe"
64 FONT 8, "MS Shell Dlg"
65 BEGIN
66 GROUPBOX "Generale", -1, 4, 2, 240, 61
67 AUTOCHECKBOX "&Păstrează poziția ferestrei", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
68 AUTOCHECKBOX "Actualizea&ză la pornire lista programelor disponibile", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 222, 12
69 AUTOCHECKBOX "Menține j&urnal de instalare/dezinstalare a programelor", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
70 GROUPBOX "Descărcări", -1, 4, 65, 240, 51
71 LTEXT "Dosarul pentru descărcări:", -1, 16, 75, 100, 9
72 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
73 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
74 AUTOCHECKBOX "Șt&erge aplicația de instalare după instalarea programului", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
75 GROUPBOX "Mandatar", -1, 4, 116, 240, 76
76 CONTROL "Configur&ația mandatar din sistem", IDC_PROXY_DEFAULT, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 130, 210, 10
77 CONTROL "Di&rect (fără mandatar)", IDC_NO_PROXY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 145, 210, 10
78 CONTROL "Man&datar", IDC_USE_PROXY, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP, 15, 160, 74, 10
79 EDITTEXT IDC_PROXY_SERVER, 90, 160, 147, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
80 LTEXT "excepție pentru", -1, 27, 175, 64, 10
81 EDITTEXT IDC_NO_PROXY_FOR, 90, 175, 147, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
82 PUSHBUTTON "I&mplicite", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 195, 60, 14
83 PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 116, 195, 60, 14
84 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 181, 195, 60, 14
85 END
86
87 IDD_INSTALL_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 216, 97
88 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
89 CAPTION "Instalare aplicație"
90 FONT 8, "MS Shell Dlg"
91 BEGIN
92 LTEXT "...", IDC_INSTALL_TEXT, 4, 5, 209, 35
93 AUTORADIOBUTTON "Instalea&ză de pe un disc (CD sau DVD)", IDC_CD_INSTALL, 10, 46, 197, 11, WS_GROUP
94 AUTORADIOBUTTON "&Descarcă și instalează", IDC_DOWNLOAD_INSTALL, 10, 59, 197, 11, NOT WS_TABSTOP
95 PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 86, 78, 60, 14
96 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 150, 78, 60, 14
97 END
98
99 IDD_DOWNLOAD_DIALOG DIALOGEX 0, 0, 220, 72
100 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_POPUP | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE
101 CAPTION "Se descarcă…"
102 FONT 8, "MS Shell Dlg"
103 BEGIN
104 CONTROL "Progress1", IDC_DOWNLOAD_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER | PBS_SMOOTH, 10, 10, 200, 12
105 EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_STATUS, 10, 28, 200, 22, ES_CENTER | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | ES_READONLY | WS_DISABLED | NOT WS_BORDER
106 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 85, 53, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
107 END
108
109 IDD_ABOUT_DIALOG DIALOGEX 22, 16, 190, 66
110 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
111 CAPTION "Despre gestionarul de programe"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 LTEXT "Gestionar de programe ReactOS\nDrept de autor (C) 2009\nde către Dmitry Chapyshev (dmitry@reactos.org)", IDC_STATIC, 48, 7, 130, 39
115 PUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 133, 46, 50, 14
116 ICON IDI_MAIN, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
117 END
118
119 STRINGTABLE
120 BEGIN
121 IDS_TOOLTIP_INSTALL "Instalează"
122 IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Dezinstalează"
123 IDS_TOOLTIP_MODIFY "Modifică"
124 IDS_TOOLTIP_SETTINGS "Preferințe"
125 IDS_TOOLTIP_REFRESH "Împrospătează"
126 IDS_TOOLTIP_EXIT "Ieșire"
127 END
128
129 STRINGTABLE
130 BEGIN
131 IDS_APP_NAME "Nume"
132 IDS_APP_INST_VERSION "Versiune"
133 IDS_APP_DESCRIPTION "Descriere"
134 END
135
136 STRINGTABLE
137 BEGIN
138 IDS_INFO_VERSION "\nVersiune: "
139 IDS_INFO_DESCRIPTION "\nDescriere: "
140 IDS_INFO_PUBLISHER "\nAutor: "
141 IDS_INFO_HELPLINK "\nAdresă pentru asistență: "
142 IDS_INFO_HELPPHONE "\nTelefon asistență: "
143 IDS_INFO_README "\nDe citit: "
144 IDS_INFO_REGOWNER "\nPosesor înregistrat: "
145 IDS_INFO_PRODUCTID "\nID produs: "
146 IDS_INFO_CONTACT "\nContact: "
147 IDS_INFO_UPDATEINFO "\nInformații pentru actualizare: "
148 IDS_INFO_INFOABOUT "\nInformații despre produs: "
149 IDS_INFO_COMMENTS "\nComentarii: "
150 IDS_INFO_INSTLOCATION "\nInstalat în: "
151 IDS_INFO_INSTALLSRC "\nInstalat din: "
152 IDS_INFO_UNINSTALLSTR "\nComanda pentru dezinstalare: "
153 IDS_INFO_MODIFYPATH "\nComanda pentru modificare: "
154 IDS_INFO_INSTALLDATE "\nData de instalare: "
155 END
156
157 STRINGTABLE
158 BEGIN
159 IDS_AINFO_VERSION "\nVersiune: "
160 IDS_AINFO_DESCRIPTION "\nDescriere: "
161 IDS_AINFO_SIZE "\nDimensiune: "
162 IDS_AINFO_URLSITE "\nPagină web: "
163 IDS_AINFO_LICENSE "\nLicență: "
164 END
165
166 STRINGTABLE
167 BEGIN
168 IDS_CAT_AUDIO "Audio"
169 IDS_CAT_DEVEL "Dezvoltare"
170 IDS_CAT_DRIVERS "Modúle-pilot"
171 IDS_CAT_EDU "Educație"
172 IDS_CAT_ENGINEER "Inginerie"
173 IDS_CAT_FINANCE "Finanțe"
174 IDS_CAT_GAMES "Jocuri & Distracție"
175 IDS_CAT_GRAPHICS "Grafică"
176 IDS_CAT_INTERNET "Internet & Rețea"
177 IDS_CAT_LIBS "Biblioteci"
178 IDS_CAT_OFFICE "Birotică"
179 IDS_CAT_OTHER "Altele"
180 IDS_CAT_SCIENCE "Știință"
181 IDS_CAT_TOOLS "Instrumente"
182 IDS_CAT_VIDEO "Video"
183 END
184
185 STRINGTABLE
186 BEGIN
187 IDS_APPTITLE "Gestionar de programe"
188 IDS_SEARCH_TEXT "Căutare…"
189 IDS_INSTALL "Instalează"
190 IDS_UNINSTALL "Dezinstalează"
191 IDS_MODIFY "Modifică"
192 IDS_APPS_COUNT "Numărul de programe: %d"
193 IDS_WELCOME_TITLE "Bun venit la gestionarul de programe ReactOS!\n\n"
194 IDS_WELCOME_TEXT "Alegeți o categorie din stânga, apoi alegeți o aplicație pentru a o instala sau dezinstala.\nArdesa web ReactOS: "
195 IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
196 IDS_INSTALLED "Instalate"
197 IDS_AVAILABLEFORINST "Disponibile pentru instalare"
198 IDS_UPDATES "Actualizări"
199 IDS_APPLICATIONS "Aplicații"
200 IDS_CHOOSE_FOLDER_TEXT "Specificați un dosar destinație pentru descărcări:"
201 IDS_CHOOSE_FOLDER_ERROR "Dosarul specificat nu există. Doriți crearea lui?"
202 IDS_APP_REG_REMOVE "Sigur doriți să ștergeți datele din registru pentru această aplicațe?"
203 IDS_INFORMATION "Informație"
204 IDS_UNABLE_TO_DOWNLOAD "Pachetul nu poate fi descărcat! Adresa nu este găsită!"
205 IDS_UNABLE_TO_REMOVE "Nu se pot elimina datele din registru pentru acest program!"
206 IDS_CERT_DOES_NOT_MATCH "Verificarea certificatului SSL a eșuat."
207 IDS_INTEG_CHECK_TITLE "Se verifică integritatea pachetului…"
208 IDS_INTEG_CHECK_FAIL "Pachetul nu a trecut de verificarea de integritate. Utilizarea programului nu este recomandată."
209 END