[KSPROXY]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / desk / lang / ro-RO.rc
1 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 #pragma code_page(65001)
4
5 IDD_BACKGROUND DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 204
6 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
7 CAPTION "Fundal"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 CONTROL "", IDC_BACKGROUND_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW,
11 70, 10, 105, 70,WS_EX_STATICEDGE
12 CONTROL "",IDC_BACKGROUND_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT |
13 LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS |
14 WS_BORDER | WS_TABSTOP, 8, 114, 174, 78
15 LTEXT "Alegeți o imagine pe care să o folosiți ca fundal:",
16 IDC_STATIC, 8, 103, 180, 9
17 PUSHBUTTON "&Răsfoire...", IDC_BROWSE_BUTTON, 188, 114, 50, 15
18 PUSHBUTTON "&Culoare...", IDC_COLOR_BUTTON, 188, 177, 50, 15
19 LTEXT "Poziție:", IDC_STATIC, 188, 138, 36, 9
20 COMBOBOX IDC_PLACEMENT_COMBO, 188, 149, 50, 54,
21 CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
22 END
23
24
25 IDD_SCREENSAVER DIALOGEX 0, 0, 246, 204
26 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
27 CAPTION "Ecran de veghe"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0
29 BEGIN
30 CONTROL "", IDC_SCREENS_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW,
31 70, 10, 105, 70, WS_EX_STATICEDGE
32 GROUPBOX "&Ecran de veghe",IDC_SCREENS_DUMMY, 8, 92, 230, 52
33 COMBOBOX IDC_SCREENS_LIST, 14, 103, 100, 100, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
34 PUSHBUTTON "Se&tări",IDC_SCREENS_SETTINGS, 120, 103, 50, 13, WS_GROUP
35 PUSHBUTTON "V&izualizare",IDC_SCREENS_TESTSC, 175, 103, 50, 13
36 LTEXT "&Așt.",IDC_WAITTEXT, 14, 125, 16, 9
37 EDITTEXT IDC_SCREENS_TIMEDELAY, 34, 123, 32, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
38 CONTROL "",IDC_SCREENS_TIME ,UPDOWN_CLASS,UDS_SETBUDDYINT |
39 UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS |
40 WS_BORDER | WS_GROUP, 54, 123, 12, 13
41 LTEXT "minute", IDC_MINTEXT, 70, 125, 26, 9
42 CONTROL "Solicitare &parolă la revenire",IDC_SCREENS_USEPASSCHK,"button",
43 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 108, 120, 104, 19
44 GROUPBOX "&Facilități de economisire energie monitor", IDC_SCREENS_DUMMY2, 6, 155, 232, 41
45 LTEXT "Pentru a ajusta setările de consum curent pentru monitor clic pe butonul Energie.",
46 IDC_STATIC, 14, 166, 146 ,20
47 PUSHBUTTON "E&nergie...", IDC_SCREENS_POWER_BUTTON, 176, 171, 50, 13
48 END
49
50
51 IDD_APPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 204
52 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
53 CAPTION "Schemă de culori"
54 FONT 8, "MS Shell Dlg"
55 BEGIN
56 CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass",
57 WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
58 LTEXT "Schemă", IDC_STATIC, 7, 140, 64, 7
59 COMBOBOX IDC_APPEARANCE_COLORSCHEME, 7, 150, 134, 90 , CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
60 PUSHBUTTON "&Efecte...", IDC_APPEARANCE_EFFECTS, 182, 150, 56, 15
61 PUSHBUTTON "A&vansat...", IDC_APPEARANCE_ADVANCED, 182, 170, 56, 15
62 END
63
64 IDD_ADVAPPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 250, 239
65 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
66 EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
67 CAPTION "Setări avansate"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg"
69 BEGIN
70 CONTROL "", IDC_APPEARANCE_PREVIEW, "PreviewWndClass",
71 WS_VISIBLE | WS_BORDER, 7, 7, 232, 120
72
73 LTEXT "Element:", 8, 5, 160, 50, 9
74 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_ELEMENT, 5, 170, 130, 90, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
75
76 LTEXT "&Dim.", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_T, 142, 160, 21, 9
77 EDITTEXT IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_E, 142, 170, 38, 13, ES_RIGHT | WS_GROUP
78 CONTROL "", IDC_ADVAPPEARANCE_SIZE_UD, UPDOWN_CLASS, UDS_AUTOBUDDY | WS_BORDER | WS_GROUP | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_ARROWKEYS | UDS_SETBUDDYINT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 172, 170, 10, 13
79
80 LTEXT "&Culoare 1:", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_T, 184, 160, 40, 9
81 CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR1_B, 184, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
82
83 LTEXT "&Culoare 2:", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_T, 216, 160, 40, 9
84 CHECKBOX "-", IDC_ADVAPPEARANCE_COLOR2_B, 216, 170, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
85
86 LTEXT "Font:", IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_T, 5, 190, 50, 8
87 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_C, 5, 200, 130, 90, CBS_DROPDOWN | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
88
89 LTEXT "Mărime:", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_T, 142, 190, 39, 8
90 COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_E, 142, 200, 38, 200, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL
91
92 LTEXT "Culoare:", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_T, 184, 190, 20, 9
93 CHECKBOX "", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_B, 184, 200, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
94
95 AUTOCHECKBOX "Î", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTBOLD, 216, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
96 AUTOCHECKBOX "C", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTITALIC, 230, 200, 14, 13, BS_PUSHLIKE
97
98 PUSHBUTTON "Anulare", IDCANCEL, 191, 220, 50, 14
99 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 137, 220, 50, 14
100 END
101
102 IDD_EFFAPPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 285, 185
103 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
104 EXSTYLE WS_EX_DLGMODALFRAME | WS_EX_WINDOWEDGE
105 CAPTION "Efecte"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 CONTROL "&Folosire efect de tranziție pentru meniuri și sfaturi-ecran.",IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATION,"button",
109 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 5, 285, 19
110 COMBOBOX IDC_EFFAPPEARANCE_ANIMATIONTYPE, 20, 25, 80, 19 , CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | WS_CHILD | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
111 CONTROL "F&olosire următoarea metodă de netezire a marginilor textului:",IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHING,"button",
112 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 42, 285, 19
113 COMBOBOX IDC_EFFAPPEARANCE_SMOOTHINGTYPE, 20, 62, 80, 19 , CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
114 CONTROL "&Pictograme mari",IDC_EFFAPPEARANCE_LARGEICONS,"button",
115 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 80, 285, 19
116 CONTROL "Afișare u&mbre sub meniuri",IDC_EFFAPPEARANCE_SETDROPSHADOW,"button",
117 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 95, 285, 19
118 CONTROL "Afișare c&onținut al ferestrelor când sunt trase",IDC_EFFAPPEARANCE_DRAGFULLWINDOWS,"button",
119 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_DISABLED, 10, 110, 285, 19
120 CONTROL "&Ascundere litere subliniate pentru navigarea cu tastatura până când apăs Alt",IDC_EFFAPPEARANCE_KEYBOARDCUES,"button",
121 BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 10, 125, 285, 19
122 PUSHBUTTON "Anulare", IDCANCEL, 226, 165, 50, 14
123 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 172, 165, 50, 14
124 END
125
126 IDD_SETTINGS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 204
127 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
128 CAPTION "Setări"
129 FONT 8, "MS Shell Dlg"
130 BEGIN
131 LTEXT "Trageți de miniaturile monitoarelor astfel încât imaginea să reprezinte poziția reală a monitoarelor.",-1,3,3,240,20
132 CONTROL "",IDC_SETTINGS_MONSEL,"MONITORSELWNDCLASS",WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP,3,23,240,82,WS_EX_CLIENTEDGE
133 LTEXT "&Afișare:",1820,3,107,30,8
134 LTEXT "<nimic>",IDC_SETTINGS_DEVICE,9,116,224,8
135 GROUPBOX "&Zonă ecran",1818,3,127,115,43
136 CONTROL "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION,"msctls_trackbar32",
137 TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP, 30, 137, 58, 17
138 LTEXT "Mic",1815,9,137,15,8,NOT WS_GROUP
139 LTEXT "Mare",1816,93,137,21,8,NOT WS_GROUP
140 LTEXT "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT,10,157,100,10,NOT WS_GROUP | SS_CENTER
141 GROUPBOX "&Culori",1817,125,127,115,43
142 COMBOBOX IDC_SETTINGS_BPP,131,137,103,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL |
143 WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
144 CONTROL "",IDC_SETTINGS_SPECTRUM,"Static",SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN,131,155,103,9
145 PUSHBUTTON "A&vansat...",IDC_SETTINGS_ADVANCED,170,174,70,14
146 END
147
148 IDD_ADVANCED_GENERAL DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 253, 204
149 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
150 CAPTION "General"
151 FONT 8, "MS Shell Dlg"
152 BEGIN
153 GROUPBOX "Afișare", -1, 7, 6, 237, 56, WS_GROUP
154 LTEXT "Mărime font:", -1, 14, 20, 222, 8
155 COMBOBOX IDC_FONTSIZE_COMBO, 14, 30, 223, 80, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
156 LTEXT "", IDC_FONTSIZE_COSTOM, 14, 46, 223, 12
157 GROUPBOX "Compatibilitate", -1, 7, 67, 237, 97
158 LTEXT "Unele programe nu funcționează corect dacă după ce schimbați setările de culoare nu reporniți computerul.\r\n\nDupă ce schimb setări:", -1, 12, 78, 228, 34
159 AUTORADIOBUTTON "&Repornire computer înaintea aplicării noilor setări.", IDC_RESTART_RB, 14, 116, 224, 10
160 AUTORADIOBUTTON "Aplicare setări noi fără repornire.", IDC_WITHOUTREBOOT_RB, 14, 131, 224, 10
161 AUTORADIOBUTTON "Întrebare înaintea aplicării", IDC_ASKME_RB, 14, 146, 224, 10
162 END
163
164 IDR_PREVIEW_MENU MENU
165 BEGIN
166 MENUITEM "Normal", ID_MENU_NORMAL
167 MENUITEM "Dezactivat", ID_MENU_DISABLED
168 MENUITEM "Selectat", ID_MENU_SELECTED
169 END
170
171 IDM_MONITOR_MENU MENU
172 BEGIN
173 POPUP ""
174 BEGIN
175 MENUITEM "&Atașat", ID_MENU_ATTACHED
176 MENUITEM "&Primar", ID_MENU_PRIMARY
177 MENUITEM SEPARATOR
178 MENUITEM "&Identificare", ID_MENU_IDENTIFY
179 MENUITEM "P&roprietăți", ID_MENU_PROPERTIES
180 END
181 END
182
183 STRINGTABLE DISCARDABLE
184 BEGIN
185 IDS_SLIDEEFFECT "Efect glisare"
186 IDS_FADEEFFECT "Efect estompare"
187 END
188
189 STRINGTABLE DISCARDABLE
190 BEGIN
191 IDS_STANDARDEFFECT "Standard"
192 IDS_CLEARTYPEEFFECT "ClearType"
193 END
194
195 STRINGTABLE
196 BEGIN
197 IDS_MULTIPLEMONITORS "(Monitoare multiple)"
198 IDS_UNKNOWNMONITOR "(Monitor necunoscut)"
199 IDS_ADVANCEDTITLEFMT "%s și %s"
200 END
201
202 STRINGTABLE
203 BEGIN
204 IDS_CPLNAME "Afișare"
205 IDS_CPLDESCRIPTION "Modifică setările de ecran, culorile și ecranul de veghe."
206 IDS_NONE "(Nimic)"
207 IDS_CENTER "Centrat"
208 IDS_STRETCH "Lărgit"
209 IDS_TILE "Împărțit"
210 END
211
212 STRINGTABLE DISCARDABLE
213 BEGIN
214 IDS_COLOR_4BIT "16 culori"
215 IDS_COLOR_8BIT "256 culori"
216 IDS_COLOR_16BIT "High Color (16 Biți)"
217 IDS_COLOR_24BIT "True Color (24 Biți)"
218 IDS_COLOR_32BIT "True Color (32 Biți)"
219 IDS_PIXEL "%lux%lu Pixel"
220 END
221
222 STRINGTABLE DISCARDABLE
223 BEGIN
224 IDS_BACKGROUND_COMDLG_FILTER "Imagini (*.bmp;*.dib)\0*.bmp;*.dib\0"
225 IDS_SUPPORTED_EXT "*.bmp;*.dib"
226 END
227
228 STRINGTABLE DISCARDABLE
229 BEGIN
230 IDS_INACTWIN "Fereastră inactivă"
231 IDS_ACTWIN "Fereastră activă"
232 IDS_WINTEXT "Text în fereastră"
233 IDS_MESSBOX "Fereastră mesaj"
234 IDS_MESSTEXT "Text mesaj"
235 IDS_BUTTEXT "OK"
236 END
237
238 STRINGTABLE DISCARDABLE
239 BEGIN
240 IDS_ELEMENT_1 "Fundal"
241 IDS_ELEMENT_2 "Titlul ferestrelor inactive"
242 IDS_ELEMENT_3 "Rama ferestrelor inactive"
243 IDS_ELEMENT_4 "Titlul ferestrelor active"
244 IDS_ELEMENT_5 "Rama ferestrelor active"
245 IDS_ELEMENT_6 "Meniu"
246 IDS_ELEMENT_7 "Elemente selectate"
247 IDS_ELEMENT_8 "Ferestre"
248 IDS_ELEMENT_9 "Bare de defilare"
249 IDS_ELEMENT_10 "Obiecte 3D"
250 IDS_ELEMENT_11 "Titlu paletă"
251 IDS_ELEMENT_12 "Titlu simbol"
252 IDS_ELEMENT_13 "Bară de titlu"
253 IDS_ELEMENT_14 "Elemente meniu dezactivate"
254 IDS_ELEMENT_15 "Fereastră de dialog"
255 IDS_ELEMENT_16 "Controale bară de defilare"
256 IDS_ELEMENT_17 "Fundal aplicație"
257 IDS_ELEMENT_18 "Bară de defilare mică"
258 IDS_ELEMENT_19 "Distanță simbol (orizontal)"
259 IDS_ELEMENT_20 "Distanță simbol (vertical)"
260 IDS_ELEMENT_21 "SfatEcran"
261 IDS_ELEMENT_22 "Simbol"
262 END
263
264 STRINGTABLE DISCARDABLE
265 BEGIN
266 IDS_DISPLAY_SETTINGS "Setări afișaj"
267 IDS_APPLY_FAILED "Nu s-au putut aplica noile setări."
268 IDS_APPLY_NEEDS_RESTART "Trebuie să reporniți computerul pentru a aplica noile setări."
269 END
270
271 #pragma code_page(default)