[INETCPL]
[reactos.git] / reactos / dll / cpl / inetcpl / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Internet control panel applet
3 *
4 * Copyright 2010 Łukasz Wojniłowicz
5 *
6 * This library is free software; you can redistribute it and/or
7 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8 * License as published by the Free Software Foundation; either
9 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10 *
11 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
12 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
14 * Lesser General Public License for more details.
15 *
16 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17 * License along with this library; if not, write to the Free Software
18 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
19 *
20 */
21
22 /* UTF-8 */
23 #pragma code_page(65001)
24
25 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
26
27 STRINGTABLE
28 BEGIN
29 IDS_CPL_NAME "Ustawienia Internetowe"
30 IDS_CPL_INFO "Konfiguracja przeglądarki internetowej Wine"
31 IDS_SEC_SETTINGS "Ustawienia bezpieczeństwa na poziomie: "
32 IDS_SEC_LEVEL0 "Własnym"
33 IDS_SEC_LEVEL1 "Bardzo niskim"
34 IDS_SEC_LEVEL2 "Niskim"
35 IDS_SEC_LEVEL3 "Średnim"
36 IDS_SEC_LEVEL4 "Podwyższonym"
37 IDS_SEC_LEVEL5 "Wysokim"
38 END
39
40 /* "General" propsheet */
41 IDD_GENERAL DIALOG 0, 0, 320, 220
42 STYLE WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
43 FONT 8, "MS Shell Dlg"
44 CAPTION "Ogólne"
45 BEGIN
46
47 GROUPBOX "Strona domowa ", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 56
48 LTEXT "Możesz wybrać adres strony, która będzie twoją stroną domową.",
49 IDC_STATIC, 10, 14, 300, 10
50 EDITTEXT IDC_HOME_EDIT, 10, 26, 300, 12, WS_VISIBLE | ES_AUTOHSCROLL
51 PUSHBUTTON "Użyj &bieżącej", IDC_HOME_CURRENT, 58, 42, 80, 14
52 PUSHBUTTON "Użyj d&omyślnej", IDC_HOME_DEFAULT, 144, 42, 80, 14
53 PUSHBUTTON "Użyj pu&stej", IDC_HOME_BLANK, 230, 42, 80, 14
54 GROUPBOX "Historia przeglądania ", IDC_STATIC, 4, 66, 312, 42
55 LTEXT "Możesz usunąć przechowywane strony, ciasteczka i inne dane.",
56 IDC_STATIC, 10, 76, 300, 10
57 PUSHBUTTON "&Usuń pliki...", IDC_HISTORY_DELETE, 144, 90, 80, 14
58 PUSHBUTTON "Ustawie&nia...", IDC_HISTORY_SETTINGS, 230, 90, 80, 14
59
60 END
61
62 /* "Delete browsing history" dialog */
63 IDD_DELETE_HISTORY DIALOG 0, 0, 250, 250
64 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
65 FONT 8, "MS Shell Dlg"
66 CAPTION "Usuwanie historii przeglądania"
67 BEGIN
68
69 AUTOCHECKBOX "Tymczasowe pliki internetowe\nKopie stron sieci Web, obrazów i certyfikatów.",
70 IDC_DELETE_TEMP_FILES, 10, 8, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
71 AUTOCHECKBOX "Pliki cookies\nPliki przechowywane na komputerze przez witryny sieci Web w celu zapisania preferencji takich jak informacje logowania.",
72 IDC_DELETE_COOKIES, 10, 48, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
73 AUTOCHECKBOX "Historia\nLista odwiedzonych witryn sieci Web.",
74 IDC_DELETE_HISTORY, 10, 88, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
75 AUTOCHECKBOX "Dane formularzy\nZapisane informacje, które zostały wpisane w formularzach.",
76 IDC_DELETE_FORM_DATA, 10, 128, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
77 AUTOCHECKBOX "Hasła\nHasła uzupełniane automatycznie po zalogowaniu się do wcześniej odwiedzonej witryny Web.",
78 IDC_DELETE_PASSWORDS, 10, 168, 230, 40, BS_TOP | BS_MULTILINE
79 DEFPUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 185, 230, 60, 15, WS_GROUP
80 PUSHBUTTON "Usuń", IDOK, 120, 230, 60, 15, WS_GROUP
81
82 END
83
84 /* "Security" propsheet */
85 IDD_SECURITY DIALOG 0, 0, 320, 220
86 STYLE WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
87 FONT 8, "MS Shell Dlg"
88 CAPTION "Bezpieczeństwo"
89 BEGIN
90
91 CONTROL "", IDC_SEC_LISTVIEW, "SysListView32",
92 LVS_ICON | LVS_ALIGNLEFT | LVS_AUTOARRANGE | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_VSCROLL,
93 4, 4, 312, 58
94 LTEXT "", IDC_SEC_ZONE_INFO, 4, 68, 312, 20
95 GROUPBOX "", IDC_SEC_GROUP, 4, 88, 312, 126
96 CONTROL "", IDC_SEC_TRACKBAR, "msctls_trackbar32",
97 TBS_VERT | TBS_AUTOTICKS | TBS_BOTH | TBS_REVERSED, 8, 98, 32, 100
98 LTEXT "", IDC_SEC_LEVEL, 48, 102, 180, 12
99 LTEXT "", IDC_SEC_LEVEL_INFO, 48, 114, 260, 80
100 END
101
102 /* "Content" propsheet */
103 IDD_CONTENT DIALOG 0, 0, 320, 220
104 STYLE WS_CAPTION | WS_CHILD | WS_DISABLED
105 FONT 8, "MS Shell Dlg"
106 CAPTION "Zawartość"
107 BEGIN
108
109 GROUPBOX "Certyfikaty ", IDC_STATIC, 4, 4, 312, 50
110 LTEXT "Certyfikaty są używane do twojej osobistej identyfikacji oraz do identyfikacji wydawców i urzędów certyfikujących.",
111 IDC_STATIC, 58, 14, 252, 18
112 PUSHBUTTON "Certyfikaty...", IDC_CERT, 146, 34, 80, 14
113 PUSHBUTTON "Wydawcy...", IDC_CERT_PUBLISHER, 230, 34, 80, 14
114
115 END