[GETUNAME]: Translation update by Sergey Stopkin.
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / getuname / lang / sq-AL.rc
1 /*
2 * PROJECT: Unicode name dll
3 * FILE: dll/win32/getuname/lang/sq-AL.rc
4 * PURPOSE: Unicode Description Strings
5 * PROGRAMMERS: Baruch Rutman (peterooch at gmail dot com)
6 * TRANSLATOR: Ardit Dani (ardit.dani at gmail dor com
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
10 STRINGTABLE
11 BEGIN
12 0 "Pavlefshëm"
13 1 "Fillimi i kreut"
14 2 "Fillimi i tekstit"
15 3 "Mbarimi i tekstit"
16 4 "Mbarimi i transmetimit"
17 5 "Hetim"
18 6 "Falënderime"
19 7 "Zile"
20 8 "Hapësirë"
21 9 "Karaktere Tabelore"
22 10 "Linjë Furnizimi"
23 11 "Linjë Tabelore"
24 12 "Formë Furnizimi"
25 13 "Kthim Transporti"
26 14 "Nxirr Jashtë"
27 15 "Fut Brenda"
28 16 "Linjë Informacioni Arratisje"
29 17 "Kontroll Pajisje Një"
30 18 "Kontroll Pajisje Dy"
31 19 "Kontroll Pajisje Tre"
32 20 "Kontroll Pajisje Katër"
33 21 "Falënderime Negative"
34 22 "Pushim Sinkronizimi"
35 23 "Mbarimi i Bllokut Transmetimit"
36 24 "Anulo"
37 25 "Mbarim Mesatarë"
38 26 "Zëvendësim"
39 27 "Arratisje"
40 28 "Informacion Ndarës Katër"
41 29 "Informacion Ndarës Tre"
42 30 "Informacion Ndarës Dy"
43 31 "Informacion Ndarës Një"
44 32 "Hapësire"
45 33 "Pikë-çuditëse"
46 34 "Pikëpyetje"
47 35 "Shenjë Numri"
48 36 "Shenjë Dollari"
49 37 "Shenjë Përqindje"
50 38 "Simbol"
51 39 "Apostrof"
52 40 "Kllape Majtas"
53 41 "Kllape Djathtas"
54 42 "Yll"
55 43 "Shenja Plus"
56 44 "Presje"
57 45 "Vizë ndarëse-Minus"
58 46 "Pikë"
59 47 "Solidus"
60 48 "Shifër Zero"
61 49 "Shifër Një"
62 50 "Shifër Dy"
63 51 "Shifër Tre"
64 52 "Shifër Katër"
65 53 "Shifër Pesë"
66 54 "Shifër Gjashtë"
67 55 "Shifër Shtatë"
68 56 "Shifër Tetë"
69 57 "Shifër Nëntë"
70 58 "Dy Pika"
71 59 "Pikëpresje"
72 60 "Shenjë Mpakë-Se"
73 61 "Shenjë Barazimi"
74 62 "Shenjë Më-madhe Se"
75 63 "Pikëpyetje"
76 64 "Në Komercial"
77 65 "Shkronjë e Madhe Latine A"
78 66 "Shkronjë e Madhe Latine B"
79 67 "Shkronjë e Madhe Latine C"
80 68 "Shkronjë e Madhe Latine D"
81 69 "Shkronjë e Madhe Latine E"
82 70 "Shkronjë e Madhe Latine F"
83 71 "Shkronjë e Madhe Latine G"
84 72 "Shkronjë e Madhe Latine H"
85 73 "Shkronjë e Madhe Latine I"
86 74 "Shkronjë e Madhe Latine J"
87 75 "Shkronjë e Madhe Latine K"
88 76 "Shkronjë e Madhe Latine L"
89 77 "Shkronjë e Madhe Latine M"
90 78 "Shkronjë e Madhe Latine N"
91 79 "Shkronjë e Madhe Latine O"
92 80 "Shkronjë e Madhe Latine P"
93 81 "Shkronjë e Madhe Latine Q"
94 82 "Shkronjë e Madhe Latine R"
95 83 "Shkronjë e Madhe Latine S"
96 84 "Shkronjë e Madhe Latine T"
97 85 "Shkronjë e Madhe Latine U"
98 86 "Shkronjë e Madhe Latine V"
99 87 "Shkronjë e Madhe Latine W"
100 88 "Shkronjë e Madhe Latine X"
101 89 "Shkronjë e Madhe Latine Y"
102 90 "Shkronjë e Madhe Latine Z"
103 91 "Kllapë Rrumbullake Majtas"
104 92 "Rikthe Solidus"
105 93 "Kllapë Rrumbullake Djathtas"
106 94 "Theks Lakor"
107 95 "Linjë Ulët"
108 96 "Theks Rëndë"
109 97 "Shkronjë e Vogël Latine A"
110 98 "Shkronjë e Vogël Latine B"
111 99 "Shkronjë e Vogël Latine C"
112 100 "Shkronjë e Vogël Latine D"
113 101 "Shkronjë e Vogël Latine E"
114 102 "Shkronjë e Vogël Latine F"
115 103 "Shkronjë e Vogël Latine G"
116 104 "Shkronjë e Vogël Latine H"
117 105 "Shkronjë e Vogël Latine I"
118 106 "Shkronjë e Vogël Latine J"
119 107 "Shkronjë e Vogël Latine K"
120 108 "Shkronjë e Vogël Latine L"
121 109 "Shkronjë e Vogël Latine M"
122 110 "Shkronjë e Vogël Latine N"
123 111 "Shkronjë e Vogël Latine O"
124 112 "Shkronjë e Vogël Latine P"
125 113 "Shkronjë e Vogël Latine Q"
126 114 "Shkronjë e Vogël Latine R"
127 115 "Shkronjë e Vogël Latine S"
128 116 "Shkronjë e Vogël Latine T"
129 117 "Shkronjë e Vogël Latine U"
130 118 "Shkronjë e Vogël Latine V"
131 119 "Shkronjë e Vogël Latine W"
132 120 "Shkronjë e Vogël Latine X"
133 121 "Shkronjë e Vogël Latine Y"
134 122 "Shkronjë e Vogël Latine Z"
135 123 "Kllapë Dredhur Majtas"
136 124 "Linjë Vertikale"
137 125 "Kllapë Dredhur Djathtas"
138 126 "Tildë"
139 127 "Fshi"
140 130 "Pushimi Lejuar Këtu"
141 131 "Pa Pushim Këtu"
142 133 "Linja Tjetër"
143 134 "Fillimi i Zonës Përzgjedhur"
144 135 "Mbarimi i Zonës Përzgjedhur"
145 136 "Ndërto Karakterin Nxjerrës"
146 137 "Karakterin Nxjerrës Me Justifikim"
147 138 "Ndërto Linjën Karakterit"
148 139 "Linja e Pjesshme Përpara"
149 140 "Linja e Pjesshme Mbrapa"
150 141 "Rikthe Linjën Furnizuese"
151 142 "Turne Tek Dy"
152 143 "Turne Tek Tre"
153 144 "Varg Kontroll Pajisjesh"
154 145 "Përdorim Privat Një"
155 146 "Përdorim Privat Dy"
156 147 "Vendos Gjendjen Transmetimit"
157 148 "Anulo Karakteret"
158 149 "Mesazh Pritje"
159 150 "Fillimi i Zonës Ruajtur"
160 151 "Mbarimi i Zonës Ruajtur"
161 152 "Fillimi i Vargut"
162 154 "Prezantim Karakteri Tek"
163 155 "Prezantimi i Kontrollit Sekuencë"
164 156 "Përfundues Vargu"
165 157 "Komanda e Operimit të Sistemit"
166 158 "Mesazhe Fshehtësie"
167 159 "Komanda Programi Aplikimi"
168 160 "Jo-Pushim Hapësirë"
169 161 "Pikëçuditje Përmbysur"
170 162 "Shenjë Cent"
171 163 "Shenjë Pound"
172 164 "Shenjë Monedhe"
173 165 "Shenja Yen"
174 166 "Tabelë Thyer"
175 167 "Zgjedh Shenjë"
176 168 "Diaeresis"
177 169 "Shenjë Drejtë Autorit"
178 170 "Treguese Rendorë Femërorë"
179 171 "Drejtim-Majtas Kënd Dyfishtë Shenjë Citati"
180 172 "Ska Shenjë"
181 173 "Vizë Ndarëse Butë"
182 174 "Shenjë Regjistruar"
183 175 "Macron"
184 176 "Shenjë Shkalle"
185 177 "Shenjë Plus-Minus"
186 178 "Indeks i Sipërm Dy"
187 179 "Indeks i Sipërm Tre"
188 180 "Theks i Mprehtë"
189 181 "Shenjë Micro"
190 182 "Shenjë Pilcrow"
191 183 "Pikë Mesit"
192 184 "Cedilla"
193 185 "Indeks i Sipërm Një"
194 186 "Tregues Rendor Mashkullor"
195 187 "Drejtim-Djathtas Kënd Dyfishtë Shenjë Citat"
196 188 "Pjesa Një Tremujori Vulgare"
197 189 "Gjysma Pjesës Vulgare"
198 190 "Pjesa e Treçerekut Vulgare"
199 191 "Pikëpyetje Përmbysur"
200 192 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Rëndë"
201 193 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Mprehtë"
202 194 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Theks-lakor"
203 195 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Tildë"
204 196 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Diaeresis"
205 197 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Rreth Mbi"
206 198 "Shkronjë e Madhe Latine Ae"
207 199 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Cedilla"
208 200 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Rëndë"
209 201 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Mprehtë"
210 202 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Theks-lakor"
211 203 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Diaeresis"
212 204 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Rëndë"
213 205 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Mprehtë"
214 206 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Theks-lakor"
215 207 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Diaeresis"
216 208 "Shkronjë e Madhe Latine Eth"
217 209 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Tildë"
218 210 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Rëndë"
219 211 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Mprehtë"
220 212 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Theks-lakor"
221 213 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Tildë"
222 214 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Diaeresis"
223 215 "Shenjë Shumëzimi"
224 216 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Goditje"
225 217 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Rëndë"
226 218 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Mprehtë"
227 219 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Theks-lakor"
228 220 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis"
229 221 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Mprehtë"
230 222 "Shkronjë e Madhe Latine Gjemb"
231 223 "Shkronjë e Vogël Latine Fortë S"
232 224 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Rëndë"
233 225 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Mprehtë"
234 226 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Theks-lakor"
235 227 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Tildë"
236 228 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Diaeresis"
237 229 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Rreth Mbi"
238 230 "Shkronjë e Vogël Latine Ae"
239 231 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Cedilla"
240 232 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Rëndë"
241 233 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Mprehtë"
242 234 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Theks-lakor"
243 235 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Diaeresis"
244 236 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Rëndë"
245 237 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Mprehtë"
246 238 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Theks-lakor"
247 239 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Diaeresis"
248 240 "Shkronjë e Vogël Latine Eth"
249 241 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Tildë"
250 242 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Rëndë"
251 243 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Mprehtë"
252 244 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Theks-lakor"
253 245 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Tildë"
254 246 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Diaeresis"
255 247 "Shenjë Pjestimi"
256 248 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Goditje"
257 249 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Rëndë"
258 250 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Mprehtë"
259 251 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Theks-lakor"
260 252 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis"
261 253 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Mprehtë"
262 254 "Shkronjë e Vogël Latine Gjemb"
263 255 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Diaeresis"
264 256 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Macron"
265 257 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Macron"
266 258 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Breve"
267 259 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Breve"
268 260 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Ogonek"
269 261 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Ogonek"
270 262 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Mprehtë"
271 263 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Mprehtë"
272 264 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Theks-lakor"
273 265 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Theks-lakor"
274 266 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Pikë Mbi"
275 267 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Pikë Mbi"
276 268 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Caron"
277 269 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Caron"
278 270 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Caron"
279 271 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Caron"
280 272 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Goditje"
281 273 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Goditje"
282 274 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Macron"
283 275 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Macron"
284 276 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Breve"
285 277 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Breve"
286 278 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Pikë Mbi"
287 279 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Pikë Mbi"
288 280 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Ogonek"
289 281 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Ogonek"
290 282 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Caron"
291 283 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Caron"
292 284 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Theks-lakor"
293 285 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Theks-lakor"
294 286 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Breve"
295 287 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Breve"
296 288 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Pikë Mbi"
297 289 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Pikë Mbi"
298 290 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Cedilla"
299 291 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Cedilla"
300 292 "Shkronjë e Madhe Latine H Me Theks-lakor"
301 293 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Theks-lakor"
302 294 "Shkronjë e Madhe Latine H Me Goditje"
303 295 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Goditje"
304 296 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Tildë"
305 297 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Tildë"
306 298 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Macron"
307 299 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Macron"
308 300 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Breve"
309 301 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Breve"
310 302 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Ogonek"
311 303 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Ogonek"
312 304 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Pikë Mbi"
313 305 "Shkronjë e Vogël Latine Pa-Pikë I"
314 306 "Shkronjë e Madhe Latine Ij"
315 307 "Shkronjë e Vogël Latine Ij"
316 308 "Shkronjë e Madhe Latine J Me Theks-lakor"
317 309 "Shkronjë e Vogël Latine J Me Theks-lakor"
318 310 "Shkronjë e Madhe Latine K Me Cedilla"
319 311 "Shkronjë e Vogël Latine K Me Cedilla"
320 312 "Shkronjë e Vogël Latine Kra"
321 313 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Mprehtë"
322 314 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Mprehtë"
323 315 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Cedilla"
324 316 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Cedilla"
325 317 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Caron"
326 318 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Caron"
327 319 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Pike Mesi"
328 320 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Pikë Mesi"
329 321 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Goditje"
330 322 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Goditje"
331 323 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Mprehtë"
332 324 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Mprehtë"
333 325 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Cedilla"
334 326 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Cedilla"
335 327 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Caron"
336 328 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Caron"
337 329 "Shkronjë e Vogël Latine N Paraprihet nga apostrof"
338 330 "Shkronjë e Madhe Latine Eng"
339 331 "Shkronjë e Vogël Latine Eng"
340 332 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Macron"
341 333 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Macron"
342 334 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Breve"
343 335 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Breve"
344 336 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Dy Mprehtë"
345 337 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Dy Mprehtë"
346 338 "Bashkim Shkronje Madhe Latine Oe"
347 339 "Bashkim Shkronje Vogël Latine Oe"
348 340 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Mprehtë"
349 341 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Mprehtë"
350 342 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Cedilla"
351 343 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Cedilla"
352 344 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Caron"
353 345 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Caron"
354 346 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Mprehtë"
355 347 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Mprehtë"
356 348 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Theks-lakor"
357 349 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Theks-lakor"
358 350 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Cedilla"
359 351 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Cedilla"
360 352 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Caron"
361 353 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Caron"
362 354 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Cedilla"
363 355 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Cedilla"
364 356 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Caron"
365 357 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Caron"
366 358 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Goditje"
367 359 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Goditje"
368 360 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Tildë"
369 361 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Tildë"
370 362 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Macron"
371 363 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Macron"
372 364 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Breve"
373 365 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Breve"
374 366 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Rreth Mbi"
375 367 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Rreth Mbi"
376 368 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Dy Mprehtë"
377 369 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Dy Mprehtë"
378 370 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Ogonek"
379 371 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Ogonek"
380 372 "Shkronjë e Madhe Latine W Me Theks-lakor"
381 373 "Shkronjë e Vogël Latine W Me Theks-lakor"
382 374 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Theks-lakor"
383 375 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Theks-lakor"
384 376 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Diaeresis"
385 377 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Mprehtë"
386 378 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Mprehtë"
387 379 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Pikë Mbi"
388 380 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Pikë Mbi"
389 381 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Caron"
390 382 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Caron"
391 383 "Shkronjë e Vogël Latine Gjatë S"
392 384 "Shkronjë e Vogël Latine B Me Goditje"
393 385 "Shkronjë e Madhe Latine B Me Kapje"
394 386 "Shkronjë e Madhe Latine B Me Bar-lart"
395 387 "Shkronjë e Vogël Latine B Me Bar-lart"
396 388 "Shkronjë e Madhe Latine Tone Gjashtë"
397 389 "Shkronjë e Vogël Latine Tone Gjashtë"
398 390 "Shkronjë e Madhe Latine Hap O"
399 391 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Kapje"
400 392 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Kapje"
401 393 "Shkronjë e Madhe Latine Afrikan D"
402 394 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Kapje"
403 395 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Bar-lart"
404 396 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Bar-lart"
405 397 "Shkronjë e Vogël Latine Ktheu Delta"
406 398 "Shkronjë e Madhe Latine Kundërt E"
407 399 "Shkronjë e Madhe Latine Schwa"
408 400 "Shkronjë e Madhe Latine Hap E"
409 401 "Shkronjë e Madhe Latine F Me Kapje"
410 402 "Shkronjë e Vogël Latine F Me Kapje"
411 403 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Kapje"
412 404 "Shkronjë e Madhe Latine Gama"
413 405 "Shkronjë e Vogël Latine Hv"
414 406 "Shkronjë e Madhe Latine Iota"
415 407 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Goditje"
416 408 "Shkronjë e Madhe Latine K Me Kapje"
417 409 "Shkronjë e Vogël Latine K Me Kapje"
418 410 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Bar"
419 411 "Shkronjë e Vogël Latine Lambda Me Goditje"
420 412 "Shkronjë e Madhe Latine Ktheu M"
421 413 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Majtas Kapje"
422 414 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Këmbë Gjatësi Djathtas"
423 415 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Mesit Tildë"
424 416 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Bri"
425 417 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Bri"
426 418 "Shkronjë e Madhe Latine Oi"
427 419 "Shkronjë e Vogël Latine Oi"
428 420 "Shkronjë e Madhe Latine P Me Kapje"
429 421 "Shkronjë e Vogël Latine P Me Kapje"
430 422 "Latine Shkronjë Yr"
431 423 "Shkronjë e Madhe Latine Tone Dy"
432 424 "Shkronjë e Vogël Latine Tone Dy"
433 425 "Shkronjë e Madhe Latine Esh"
434 426 "Latin Shkronjë Kundërt Esh lak"
435 427 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Palatal Kapje"
436 428 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Kapje"
437 429 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Kapje"
438 430 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Kapje Retroflex"
439 431 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Bri"
440 432 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Bri"
441 433 "Shkronjë e Madhe Latine Upsilon"
442 434 "Shkronjë e Madhe Latine V Me Kapje"
443 435 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Kapje"
444 436 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Kapje"
445 437 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Goditje"
446 438 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Goditje"
447 439 "Shkronjë e Madhe Latine Ezh"
448 440 "Shkronjë e Madhe Latine Ezh Kundërt"
449 441 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh Kundërt"
450 442 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh Me Bisht"
451 443 "Latine Shkronjë Dy Me Goditje"
452 444 "Shkronjë e Madhe Latine Tone Pesë"
453 445 "Shkronjë e Vogël Latine Tone Pesë"
454 446 "Latine Shkronjë Përmbys Glottal Ndalo Me Goditje"
455 447 "Latine Shkronjë Wynn"
456 448 "Latine Shkronjë Dental Kliko"
457 449 "Latine Shkronjë Lateral Kliko"
458 450 "Latine Shkronjë Alveolar Kliko"
459 451 "Latine Shkronjë Retroflex Kliko"
460 452 "Shkronjë e Madhe Latine Dz Me Caron"
461 453 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Shkronjë e Vogël Z Me Caron"
462 454 "Shkronjë e Vogël Latine Dz Me Caron"
463 455 "Shkronjë e Madhe Latine Lj"
464 456 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Shkronjë e Vogël J"
465 457 "Shkronjë e Vogël Latine Lj"
466 458 "Shkronjë e Madhe Latine Nj"
467 459 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Shkronjë e Vogël J"
468 460 "Shkronjë e Vogël Latine Nj"
469 461 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Caron"
470 462 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Caron"
471 463 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Caron"
472 464 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Caron"
473 465 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Caron"
474 466 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Caron"
475 467 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Caron"
476 468 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Caron"
477 469 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis dhe Macron"
478 470 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis dhe Macron"
479 471 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis dhe Mprehtë"
480 472 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis dhe Mprehtë"
481 473 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis dhe Caron"
482 474 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis dhe Caron"
483 475 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis dhe Rëndë"
484 476 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis dhe Rëndë"
485 477 "Shkronjë e Vogël Latine kthyer E"
486 478 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Diaeresis dhe Macron"
487 479 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Diaeresis dhe Macron"
488 480 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Pikë Mbi dhe Macron"
489 481 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Pikë Mbi dhe Macron"
490 482 "Shkronjë e Madhe Latine Ae Me Macron"
491 483 "Shkronjë e Vogël Latine Ae Me Macron"
492 484 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Goditje"
493 485 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Goditje"
494 486 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Caron"
495 487 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Caron"
496 488 "Shkronjë e Madhe Latine K Me Caron"
497 489 "Shkronjë e Vogël Latine K Me Caron"
498 490 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Ogonek"
499 491 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Ogonek"
500 492 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Ogonek dhe Macron"
501 493 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Ogonek dhe Macron"
502 494 "Shkronjë e Madhe Latine Ezh Me Caron"
503 495 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh Me Caron"
504 496 "Shkronjë e Vogël Latine J Me Caron"
505 497 "Shkronjë e Madhe Latine Dz"
506 498 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Shkronjë e Vogël Z"
507 499 "Shkronjë e Vogël Latine Dz"
508 500 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Mprehtë"
509 501 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Mprehtë"
510 502 "Shkronjë e Madhe Latine Hwair"
511 503 "Shkronjë e Madhe Latine Wynn"
512 504 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Rëndë"
513 505 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Rëndë"
514 506 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Rreth Mbi dhe Mprehtë"
515 507 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Rreth Mbi dhe Mprehtë"
516 508 "Shkronjë e Madhe Latine Ae Me Mprehtë"
517 509 "Shkronjë e Vogël Latine Ae Me Mprehtë"
518 510 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Goditje dhe Mprehtë"
519 511 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Goditje dhe Mprehtë"
520 512 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Dyshe Rëndë"
521 513 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Dyshe Rëndë"
522 514 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Përmbysur Breve"
523 515 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Përmbysur Breve"
524 516 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Dyshe Rëndë"
525 517 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Dyshe Rëndë"
526 518 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Përmbysur Breve"
527 519 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Përmbysur Breve"
528 520 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Dyshe Rëndë"
529 521 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Dyshe Rëndë"
530 522 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Përmbysur Breve"
531 523 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Përmbysur Breve"
532 524 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Dyshe Rëndë"
533 525 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Dyshe Rëndë"
534 526 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Përmbysur Breve"
535 527 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Përmbysur Breve"
536 528 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Dyshe Rëndë"
537 529 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Dyshe Rëndë"
538 530 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Përmbysur Breve"
539 531 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Përmbysur Breve"
540 532 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Dyshe Rëndë"
541 533 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Dyshe Rëndë"
542 534 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Përmbysur Breve"
543 535 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Përmbysur Breve"
544 536 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Presje Poshtë"
545 537 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Presje Poshtë"
546 538 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Presje Poshtë"
547 539 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Presje Poshtë"
548 540 "Shkronjë e Madhe Latine Yogh"
549 541 "Shkronjë e Vogël Latine Yogh"
550 542 "Shkronjë e Madhe Latine H Me Caron"
551 543 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Caron"
552 544 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Këmb Gjatësi Majtas"
553 545 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Kaçurel"
554 546 "Shkronjë e Madhe Latine Ou"
555 547 "Shkronjë e Vogël Latine Ou"
556 548 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Kapje"
557 549 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Kapje"
558 550 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Pikë Mbi"
559 551 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Pikë Mbi"
560 552 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Cedilla"
561 553 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Cedilla"
562 554 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Diaeresis dhe Macron"
563 555 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Diaeresis dhe Macron"
564 556 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Tildë dhe Macron"
565 557 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Tildë dhe Macron"
566 558 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Pikë Mbi"
567 559 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Pikë Mbi"
568 560 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Pikë Mbi dhe Macron"
569 561 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Pikë Mbi dhe Macron"
570 562 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Macron"
571 563 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Macron"
572 564 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Kaçurel"
573 565 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Kaçurel"
574 566 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Kaçurel"
575 567 "Shkronjë e Vogël Latine Pa=Pikë J"
576 568 "Shkronjë e Vogël Latine Db Dyshkronjësh"
577 569 "Shkronjë e Vogël Latine Qp Dyshkronjësh"
578 570 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Goditje"
579 571 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Goditje"
580 572 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Goditje"
581 573 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Bar"
582 574 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Diagonal Goditje"
583 575 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Swash Bisht"
584 576 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Swash Bisht"
585 577 "Shkronjë e Madhe Latine Glottal Ndalo"
586 578 "Shkronjë e Vogël Latine Glottal Ndalo"
587 579 "Shkronjë e Madhe Latine B Me Goditje"
588 580 "Shkronjë e Madhe Latine U Bar"
589 581 "Shkronjë e Madhe Latine Kthyer V"
590 582 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Goditje"
591 583 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Goditje"
592 584 "Shkronjë e Madhe Latine J Me Goditje"
593 585 "Shkronjë e Vogël Latine J Me Goditje"
594 586 "Shkronjë e Madhe Latine e Vogël Q Me Kapje Bisht"
595 587 "Shkronjë e Vogël Latine Q Me Kapje Bisht"
596 588 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Goditje"
597 589 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Goditje"
598 590 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Goditje"
599 591 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Goditje"
600 592 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer A"
601 593 "Shkronjë e Vogël Latine Alfa"
602 594 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer Alfa"
603 595 "Shkronjë e Vogël Latine B Me Kapje"
604 596 "Shkronjë e Vogël Latine Hap O"
605 597 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Përdridhje"
606 598 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Bisht"
607 599 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Kapje"
608 600 "Shkronjë e Vogël Latine Kundërt E"
609 601 "Shkronjë e Vogël Latine Schwa"
610 602 "Shkronjë e Vogël Latine Schwa Me Kapje"
611 603 "Shkronjë e Vogël Latine Hap E"
612 604 "Shkronjë e Vogël Latine Kundërt Hap E"
613 605 "Shkronjë e Vogël Latine Kundërt Hap E Me Kapje"
614 606 "Shkronjë e Vogël Latine Mbyllur Kundërt Hap E"
615 607 "Shkronjë e Vogël Latine Pa-Pikë J Me Goditje"
616 608 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Kapje"
617 609 "Shkronjë e Vogël Latine Dorëshkrim G"
618 610 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe G"
619 611 "Shkronjë e Vogël Latine Gama"
620 612 "Shkronjë e Vogël Latine Rams Bri"
621 613 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer H"
622 614 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Kapje"
623 615 "Shkronjë e Vogël Latine Heng Me Kapje"
624 616 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Goditje"
625 617 "Shkronjë e Vogël Latine Iota"
626 618 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe I"
627 619 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Mesit Tildë"
628 620 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Belt"
629 621 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Retroflex Kapje"
630 622 "Shkronjë e Vogël Latine Lezh"
631 623 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer M"
632 624 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer M Me Gjatë Këmbë"
633 625 "Shkronjë e Vogël Latine M Me Kapje"
634 626 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Majtë Kapje"
635 627 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Retroflex Kapje"
636 628 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe N"
637 629 "Shkronjë e Vogël Latine Mbrojtur O"
638 630 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Oe"
639 631 "Shkronjë e Vogël Latine Mbyllur Omega"
640 632 "Shkronjë e Vogël Latine Phi"
641 633 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer R"
642 634 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer R Me Gjatë Këmbë"
643 635 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer R Me Kapje"
644 636 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Gjatë Këmbë"
645 637 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Bisht"
646 638 "Shkronjë e Vogël Latine R Me FishKapje"
647 639 "Shkronjë e Vogël Latine Kundërt R Me FishKapje"
648 640 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe R"
649 641 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Kthyer R"
650 642 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Kapje"
651 643 "Shkronjë e Vogël Latine Esh"
652 644 "Shkronjë e Vogël Latine Pa-Pikë J Me Goditje dhe Kapje"
653 645 "Shkronjë e Vogël Latine Mbledhje Kundërt Esh"
654 646 "Shkronjë e Vogël Latine Esh Me Përdredhje"
655 647 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer T"
656 648 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Retroflex Kapje"
657 649 "Shkronjë e Vogël Latine U Bar"
658 650 "Shkronjë e Vogël Latine Upsilon"
659 651 "Shkronjë e Vogël Latine V Me Kapje"
660 652 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer V"
661 653 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer W"
662 654 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer Y"
663 655 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Y"
664 656 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Kapje Retroflex"
665 657 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Përdredhje"
666 658 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh"
667 659 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh Me Përdredhje"
668 660 "Latin Shkronjë Glottal Stop"
669 661 "Latin Shkronjë Pharyngeal Voiced Fricative"
670 662 "Latin Shkronjë Kthyer Glottal Stop"
671 663 "Latin Shkronjë Zgjatur C"
672 664 "Latin Shkronjë Bilabial Kliko"
673 665 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe B"
674 666 "Shkronjë e Vogël Latine Mbyllur Hap E"
675 667 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe G Me Kapje"
676 668 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe H"
677 669 "Shkronjë e Vogël Latine J Me Mbyllur-Bisht"
678 670 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer K"
679 671 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe L"
680 672 "Shkronjë e Vogël Latine Q Me Kapje"
681 673 "Latin Shkronjë Glottal Stop Me Goditje"
682 674 "Latin Shkronjë Kundërt Glottal Stop Me Goditje"
683 675 "Shkronjë e Vogël Latine Dz Dyshkronjësh"
684 676 "Shkronjë e Vogël Latine Dezh Dyshkronjësh"
685 677 "Shkronjë e Vogël Latine Dz Dyshkronjësh Me Përdredhje"
686 678 "Shkronjë e Vogël Latine Ts Dyshkronjësh"
687 679 "Shkronjë e Vogël Latine Tesh Dyshkronjësh"
688 680 "Shkronjë e Vogël Latine Tc Dyshkronjësh Me Përdredhje"
689 681 "Shkronjë e Vogël Latine Feng Dyshkronjësh"
690 682 "Shkronjë e Vogël Latine Ls Dyshkronjësh"
691 683 "Shkronjë e Vogël Latine Lz Dyshkronjësh"
692 684 "Latin Shkronjë Bilabial me Perkusion"
693 685 "Latin Shkronjë Bidental me Perkusion"
694 686 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer H Me Grep Peshkimi"
695 687 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer H Me FishKapje dhe Bisht"
696 688 "Modifiko Shkronjë e Vogël H"
697 689 "Modifiko Shkronjë e Vogël H Me Kapje"
698 690 "Modifiko Shkronjë e Vogël J"
699 691 "Modifiko Shkronjë e Vogël R"
700 692 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kthyer R"
701 693 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kthyer R Me Kapje"
702 694 "Modifiko Shkronjë e Vogël e Madhe Kthyer R"
703 695 "Modifiko Shkronjë e Vogël W"
704 696 "Modifiko Shkronjë e Vogël Y"
705 697 "Modifiko Shkronjë Prime"
706 698 "Modifiko Shkronjë Dyshe Prime"
707 699 "Modifiko Shkronjë Kthyer Presje"
708 700 "Modifiko Shkronjë Apostrof"
709 701 "Modifiko Shkronjë Kundërt Presje"
710 702 "Modifiko Shkronjë Djathtë Gjysmë Rreth"
711 703 "Modifiko Shkronjë Majtë Gjysmë Rreth"
712 704 "Modifiko Shkronjë Glottal Stop"
713 705 "Modifiko Shkronjë Kundërt Glottal Stop"
714 706 "Modifiko Shkronjë Majtë kokë-Shigjete"
715 707 "Modifiko Shkronjë Djathtë kokë-Shigjete"
716 708 "Modifiko Shkronjë Lart kokë-Shigjete"
717 709 "Modifiko Shkronjë Poshtë kokë-Shigjete"
718 710 "Modifiko Shkronjë Theks-lakor Theks"
719 711 "Caron"
720 712 "Modifiko Shkronjë Vertikale Linjë"
721 713 "Modifiko Shkronjë Macron"
722 714 "Modifiko Shkronjë Theks i Mprehtë"
723 715 "Modifiko Shkronjë Rëndë Theks"
724 716 "Modifiko Shkronjë Ulët Vertikale Linjë"
725 717 "Modifiko Shkronjë Ulët Macron"
726 718 "Modifiko Shkronjë Ulët Rëndë Theks"
727 719 "Modifiko Shkronjë Ulët Theks i Mprehtë"
728 720 "Modifiko Shkronjë Trekëndësh Dy pika"
729 721 "Modifiko Shkronjë Gjysmë Trekëndësh Dy Pika"
730 722 "Modifiko Shkronjë Në Qendër Djathtë Gjysmë Rreth"
731 723 "Modifiko Shkronjë Në Qendër Majtë Gjysmë Rreth"
732 724 "Modifiko Shkronjë Lart Litar"
733 725 "Modifiko Shkronjë Poshtë Litar"
734 726 "Modifiko Shkronjë Plus Shenjë"
735 727 "Modifiko Shkronjë Minus Shenjë"
736 728 "Breve"
737 729 "Pikë Mbi"
738 730 "Rreth Mbi"
739 731 "Ogonek"
740 732 "e Vogël Tildë"
741 733 "Dyshe Theks i Mprehtë"
742 734 "Modifiko Shkronjë Rhotic Kapje"
743 735 "Modifiko Shkronjë Kryq Theks"
744 736 "Modifiko Shkronjë e Vogël Gamma"
745 737 "Modifiko Shkronjë e Vogël L"
746 738 "Modifiko Shkronjë e Vogël S"
747 739 "Modifiko Shkronjë e Vogël X"
748 740 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kundërt Glottal Stop"
749 741 "Modifiko Shkronjë Shumë-Lart Tone Bar"
750 742 "Modifiko Shkronjë Lart Tone Bar"
751 743 "Modifiko Shkronjë Mesatar Tone Bar"
752 744 "Modifiko Shkronjë Ulët Tone Bar"
753 745 "Modifiko Shkronjë Shumë-Ulët Tone Bar"
754 746 "Modifiko Shkronjë Yin Nisen Tone Shenjë"
755 747 "Modifiko Shkronjë Yang Nisen Tone Shenjë"
756 748 "Modifiko Shkronjë Shprehur"
757 749 "Modifiko Shkronjë Pa-Ajrim"
758 750 "Modifiko Shkronjë Dyshe Apostrof"
759 751 "Modifiko Shkronjë Ulët Poshtë kokë-Shigjete"
760 752 "Modifiko Shkronjë Ulët Lart kokë-Shigjete"
761 753 "Modifiko Shkronjë Ulët Majtë kokë-Shigjete"
762 754 "Modifiko Shkronjë Ulët Djathtë kokë-Shigjete"
763 755 "Modifiko Shkronjë Ulët Rreth"
764 756 "Modifiko Shkronjë Mesit Rëndë Theks"
765 757 "Modifiko Shkronjë Mesit Dyshe Rëndë Theks"
766 758 "Modifiko Shkronjë Mesit Dyshe Theks i Mprehtë"
767 759 "Modifiko Shkronjë Ulët Tildë"
768 760 "Modifiko Shkronjë Ngritur Dy Pika"
769 761 "Modifiko Shkronjë Filloj Lart Tone"
770 762 "Modifiko Shkronjë End Lart Tone"
771 763 "Modifiko Shkronjë Filloj Ulët Tone"
772 764 "Modifiko Shkronjë End Ulët Tone"
773 765 "Modifiko Shkronjë Shelf"
774 766 "Modifiko Shkronjë Hap Shelf"
775 767 "Modifiko Shkronjë Ulët Majtë Shigjetë"
776 768 "Kombinuar Rëndë Theks"
777 769 "Kombinuar Theks i Mprehtë"
778 770 "Kombinuar Theks-lakor Theks"
779 771 "Kombinuar Tildë"
780 772 "Kombinuar Macron"
781 773 "Kombinuar Mbilinjë"
782 774 "Kombinuar Breve"
783 775 "Kombinuar Pikë Mbi"
784 776 "Kombinuar Diaeresis"
785 777 "Kombinuar Kapje Lart"
786 778 "Kombinuar Rreth Mbi"
787 779 "Kombinuar Dyshe Theks i Mprehtë"
788 780 "Kombinuar Caron"
789 781 "Kombinuar Vertikale Linjë Lart"
790 782 "Kombinuar Dyshe Vertikale Linjë Lart"
791 783 "Kombinuar Dyshe Rëndë Theks"
792 784 "Kombinuar Candrabindu"
793 785 "Kombinuar Kthyer Breve"
794 786 "Kombinuar Kthyer Presje Lart"
795 787 "Kombinuar Presje Lart"
796 788 "Kombinuar Kundërt Presje Lart"
797 789 "Kombinuar Presje Lart Djathtë"
798 790 "Kombinuar Rëndë Theks Poshtë"
799 791 "Kombinuar Theks i Mprehtë Poshtë"
800 792 "Kombinuar Majtë Litar Poshtë"
801 793 "Kombinuar Djathtë Litar Poshtë"
802 794 "Kombinuar Majtë Kënd Lart"
803 795 "Kombinuar Bri"
804 796 "Kombinuar Majtë Gjysmë Rreth Poshtë"
805 797 "Kombinuar Lart Litar Poshtë"
806 798 "Kombinuar Poshtë Litar Poshtë"
807 799 "Kombinuar Plus Shenjë Poshtë"
808 800 "Kombinuar Minus Shenjë Poshtë"
809 801 "Kombinuar Zbutur Kapje Poshtë"
810 802 "Kombinuar Retroflex Kapje Poshtë"
811 803 "Kombinuar Pikë Poshtë"
812 804 "Kombinuar Diaeresis Poshtë"
813 805 "Kombinuar Rreth Poshtë"
814 806 "Kombinuar Presje Poshtë"
815 807 "Kombinuar Cedilla"
816 808 "Kombinuar Ogonek"
817 809 "Kombinuar Vertikale Linjë Poshtë"
818 810 "Kombinuar Urë Poshtë"
819 811 "Kombinuar Kthyer Dyshe Hark Poshtë"
820 812 "Kombinuar Caron Poshtë"
821 813 "Kombinuar Theks-lakor Theks Poshtë"
822 814 "Kombinuar Breve Poshtë"
823 815 "Kombinuar Kthyer Breve Poshtë"
824 816 "Kombinuar Tildë Poshtë"
825 817 "Kombinuar Macron Poshtë"
826 818 "Kombinuar Ulët Linjë"
827 819 "Kombinuar Dyshe Ulët Linjë"
828 820 "Kombinuar Tildë Mbulim"
829 821 "Kombinuar Shkurtër Goditje Mbulim"
830 822 "Kombinuar Gjatë Goditje Mbulim"
831 823 "Kombinuar Shkurtër Solidus Mbulim"
832 824 "Kombinuar Gjatë Solidus Mbulim"
833 825 "Kombinuar Djathtë Gjysmë Rreth Poshtë"
834 826 "Kombinuar Kthyer Urë Poshtë"
835 827 "Kombinuar Katror Poshtë"
836 828 "Kombinuar Pulëbardha Poshtë"
837 829 "Kombinuar X Lart"
838 830 "Kombinuar Vertikale Tildë"
839 831 "Kombinuar Dyshe Mbilinjë"
840 832 "Kombinuar Rëndë Tone Shenjë"
841 833 "Kombinuar Mprehtë Tone Shenjë"
842 834 "Kombinuar Greke Perispomeni"
843 835 "Kombinuar Greke Koronis"
844 836 "Kombinuar Greke Dialytika Tonos"
845 837 "Kombinuar Greke Ypogegrammeni"
846 838 "Kombinuar Urë Lart"
847 839 "Kombinuar Barabartë Shenjë Poshtë"
848 840 "Kombinuar Dyshe Vertikale Linjë Poshtë"
849 841 "Kombinuar Majtë Kënd Poshtë"
850 842 "Kombinuar Jo Tildë Lart"
851 843 "Kombinuar Homothetic Lart"
852 844 "Kombinuar Pothuajse e Barabartë Me Lart"
853 845 "Kombinuar Majtas Djathtas Shigjetë Poshtë"
854 846 "Kombinuar Përpjetë Shigjetë Poshtë"
855 847 "Kombinuar Grapheme Joiner"
856 848 "Kombinuar Djathtë Shigjetëhead Lart"
857 849 "Kombinuar Majtë Gjysmë Rreth Mbi"
858 850 "Kombinuar Fermata"
859 851 "Kombinuar X Poshtë"
860 852 "Kombinuar Majtë kokë-Shigjete Poshtë"
861 853 "Kombinuar Djathtë kokë-Shigjete Poshtë"
862 854 "Kombinuar Djathtë kokë-Shigjete dhe Lart kokë-Shigjete Poshtë"
863 855 "Kombinuar Djathtë Gjysmë Rreth Mbi"
864 856 "Kombinuar Pikë Mbi Djathtë"
865 857 "Kombinuar Yllë Poshtë"
866 858 "Kombinuar Dyshe Rreth Poshtë"
867 859 "Kombinuar Zigzag Lart"
868 860 "Kombinuar Dyshe Breve Poshtë"
869 861 "Kombinuar Dyshe Breve"
870 862 "Kombinuar Dyshe Macron"
871 863 "Kombinuar Dyshe Macron Poshtë"
872 864 "Kombinuar Dyshe Tildë"
873 865 "Kombinuar Dyshe Kthyer Breve"
874 866 "Kombinuar Dyshe Djathtas Shigjetë Poshtë"
875 867 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine A"
876 868 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine E"
877 869 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine I"
878 870 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine O"
879 871 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine U"
880 872 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine C"
881 873 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine D"
882 874 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine H"
883 875 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine M"
884 876 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine R"
885 877 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine T"
886 878 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine V"
887 879 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine X"
888 880 "Greke Shkronjë e Madhe Heta"
889 881 "Greke Shkronjë e Vogël Heta"
890 882 "Greke Shkronjë e Madhe Archaic Sampi"
891 883 "Greke Shkronjë e Vogël Archaic Sampi"
892 884 "Greke Numëror Shenjë"
893 885 "Greke Më e'ulët Numërore Shenjë"
894 886 "Greke Shkronjë e Madhe Pamphylian Digamma"
895 887 "Greke Shkronjë e Vogël Pamphylian Digamma"
896 890 "Greke Ypogegrammeni"
897 891 "Greke e Vogël Kundërt Lunate Sigma Simbol"
898 892 "Greke e Vogël Pika-Pika Lunate Sigma Simbol"
899 893 "Greke e Vogël Kundërt Pika-Pika Lunate Sigma Simbol"
900 894 "Greke Pyetje Shenjë"
901 895 "Greek Capital Letter Yot"
902 900 "Greke Tonos"
903 901 "Greke Dialytika Tonos"
904 902 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Tonos"
905 903 "Greke Ano Teleia"
906 904 "Greke Shkronjë e Madhe Epsilon Me Tonos"
907 905 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Tonos"
908 906 "Greke Shkronjë e Madhe Iota Me Tonos"
909 908 "Greke Shkronjë e Madhe Omicron Me Tonos"
910 910 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon Me Tonos"
911 911 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Tonos"
912 912 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Dialytika dhe Tonos"
913 913 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha"
914 914 "Greke Shkronjë e Madhe Beta"
915 915 "Greke Shkronjë e Madhe Gamma"
916 916 "Greke Shkronjë e Madhe Delta"
917 917 "Greke Shkronjë e Madhe Epsilon"
918 918 "Greke Shkronjë e Madhe Zeta"
919 919 "Greke Shkronjë e Madhe Eta"
920 920 "Greke Shkronjë e Madhe Theta"
921 921 "Greke Shkronjë e Madhe Iota"
922 922 "Greke Shkronjë e Madhe Kappa"
923 923 "Greke Shkronjë e Madhe Lamda"
924 924 "Greke Shkronjë e Madhe Mu"
925 925 "Greke Shkronjë e Madhe Nu"
926 926 "Greke Shkronjë e Madhe Xi"
927 927 "Greke Shkronjë e Madhe Omicron"
928 928 "Greke Shkronjë e Madhe Pi"
929 929 "Greke Shkronjë e Madhe Rho"
930 931 "Greke Shkronjë e Madhe Sigma"
931 932 "Greke Shkronjë e Madhe Tau"
932 933 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon"
933 934 "Greke Shkronjë e Madhe Phi"
934 935 "Greke Shkronjë e Madhe Chi"
935 936 "Greke Shkronjë e Madhe Psi"
936 937 "Greke Shkronjë e Madhe Omega"
937 938 "Greke Shkronjë e Madhe Iota Me Dialytika"
938 939 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon Me Dialytika"
939 940 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Tonos"
940 941 "Greke Shkronjë e Vogël Epsilon Me Tonos"
941 942 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Tonos"
942 943 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Tonos"
943 944 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Dialytika dhe Tonos"
944 945 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha"
945 946 "Greke Shkronjë e Vogël Beta"
946 947 "Greke Shkronjë e Vogël Gamma"
947 948 "Greke Shkronjë e Vogël Delta"
948 949 "Greke Shkronjë e Vogël Epsilon"
949 950 "Greke Shkronjë e Vogël Zeta"
950 951 "Greke Shkronjë e Vogël Eta"
951 952 "Greke Shkronjë e Vogël Theta"
952 953 "Greke Shkronjë e Vogël Iota"
953 954 "Greke Shkronjë e Vogël Kappa"
954 955 "Greke Shkronjë e Vogël Lamda"
955 956 "Greke Shkronjë e Vogël Mu"
956 957 "Greke Shkronjë e Vogël Nu"
957 958 "Greke Shkronjë e Vogël Xi"
958 959 "Greke Shkronjë e Vogël Omicron"
959 960 "Greke Shkronjë e Vogël Pi"
960 961 "Greke Shkronjë e Vogël Rho"
961 962 "Greke Shkronjë e Vogël Përfundimtare Sigma"
962 963 "Greke Shkronjë e Vogël Sigma"
963 964 "Greke Shkronjë e Vogël Tau"
964 965 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon"
965 966 "Greke Shkronjë e Vogël Phi"
966 967 "Greke Shkronjë e Vogël Chi"
967 968 "Greke Shkronjë e Vogël Psi"
968 969 "Greke Shkronjë e Vogël Omega"
969 970 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Dialytika"
970 971 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Dialytika"
971 972 "Greke Shkronjë e Vogël Omicron Me Tonos"
972 973 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Tonos"
973 974 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Tonos"
974 975 "Greke e Madhe Kai Simbol"
975 976 "Greke Beta Simbol"
976 977 "Greke Theta Simbol"
977 978 "Greke Upsilon Me Kapje Simbol"
978 979 "Greke Upsilon Me Mprehtë dhe Kapje Simbol"
979 980 "Greke Upsilon Me Diaeresis dhe Kapje Simbol"
980 981 "Greke Phi Simbol"
981 982 "Greke Pi Simbol"
982 983 "Greke Kai Simbol"
983 984 "Greke Shkronjë Archaic Koppa"
984 985 "Greke Shkronjë e Vogël Archaic Koppa"
985 986 "Greke Shkronjë Stigma"
986 987 "Greke Shkronjë e Vogël Stigma"
987 988 "Greke Shkronjë Digamma"
988 989 "Greke Shkronjë e Vogël Digamma"
989 990 "Greke Shkronjë Koppa"
990 991 "Greke Shkronjë e Vogël Koppa"
991 992 "Greke Shkronjë Sampi"
992 993 "Greke Shkronjë e Vogël Sampi"
993 994 "Coptic Shkronjë e Madhe Shei"
994 995 "Coptic Shkronjë e Vogël Shei"
995 996 "Coptic Shkronjë e Madhe Fei"
996 997 "Coptic Shkronjë e Vogël Fei"
997 998 "Coptic Shkronjë e Madhe Khei"
998 999 "Coptic Shkronjë e Vogël Khei"
999 1000 "Coptic Shkronjë e Madhe Hori"
1000 1001 "Coptic Shkronjë e Vogël Hori"
1001 1002 "Coptic Shkronjë e Madhe Gangia"
1002 1003 "Coptic Shkronjë e Vogël Gangia"
1003 1004 "Coptic Shkronjë e Madhe Shima"
1004 1005 "Coptic Shkronjë e Vogël Shima"
1005 1006 "Coptic Shkronjë e Madhe Dei"
1006 1007 "Coptic Shkronjë e Vogël Dei"
1007 1008 "Greke Kappa Simbol"
1008 1009 "Greke Rho Simbol"
1009 1010 "Greke Lunate Sigma Simbol"
1010 1011 "Greke Shkronjë Yot"
1011 1012 "Greke e Madhe Theta Simbol"
1012 1013 "Greke Lunate Epsilon Simbol"
1013 1014 "Greke Kundërt Lunate Epsilon Simbol"
1014 1015 "Greke Shkronjë e Madhe Sho"
1015 1016 "Greke Shkronjë e Vogël Sho"
1016 1017 "Greke e Madhe Lunate Sigma Simbol"
1017 1018 "Greke Shkronjë e Madhe San"
1018 1019 "Greke Shkronjë e Vogël San"
1019 1020 "Greke Rho Me Goditje Simbol"
1020 1021 "Greke e Madhe Kundërt Lunate Sigma Simbol"
1021 1022 "Greke e Madhe Pika-Pika Lunate Sigma Simbol"
1022 1023 "Greke e Madhe Kundërt Pika-Pika Lunate Sigma Simbol"
1023 1024 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ie Me Rëndë"
1024 1025 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Io"
1025 1026 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Dje"
1026 1027 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Gje"
1027 1028 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ukrainase Ie"
1028 1029 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Dze"
1029 1030 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Bjelloruse-Ukrainase I"
1030 1031 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yi"
1031 1032 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Je"
1032 1033 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Lje"
1033 1034 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Nje"
1034 1035 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Tshe"
1035 1036 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Kje"
1036 1037 "Cyrillic Shkronjë e Madhe I Me Rëndë"
1037 1038 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shkurtër U"
1038 1039 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Dzhe"
1039 1040 "Cyrillic Shkronjë e Madhe A"
1040 1041 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Be"
1041 1042 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ve"
1042 1043 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe"
1043 1044 "Cyrillic Shkronjë e Madhe De"
1044 1045 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ie"
1045 1046 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Zhe"
1046 1047 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ze"
1047 1048 "Cyrillic Shkronjë e Madhe I"
1048 1049 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shkurtër I"
1049 1050 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka"
1050 1051 "Cyrillic Shkronjë e Madhe El"
1051 1052 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Em"
1052 1053 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En"
1053 1054 "Cyrillic Shkronjë e Madhe O"
1054 1055 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Pe"
1055 1056 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Er"
1056 1057 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Es"
1057 1058 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Te"
1058 1059 "Cyrillic Shkronjë e Madhe U"
1059 1060 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ef"
1060 1061 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ha"
1061 1062 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Tse"
1062 1063 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Che"
1063 1064 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Sha"
1064 1065 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shcha"
1065 1066 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shenjë Fortë"
1066 1067 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yeru"
1067 1068 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shenjë Butë"
1068 1069 "Cyrillic Shkronjë e Madhe E"
1069 1070 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yu"
1070 1071 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ya"
1071 1072 "Cyrillic Shkronjë e Vogël A"
1072 1073 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Be"
1073 1074 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ve"
1074 1075 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe"
1075 1076 "Cyrillic Shkronjë e Vogël De"
1076 1077 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ie"
1077 1078 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Zhe"
1078 1079 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ze"
1079 1080 "Cyrillic Shkronjë e Vogël I"
1080 1081 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shkurtër I"
1081 1082 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka"
1082 1083 "Cyrillic Shkronjë e Vogël El"
1083 1084 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Em"
1084 1085 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En"
1085 1086 "Cyrillic Shkronjë e Vogël O"
1086 1087 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Pe"
1087 1088 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Er"
1088 1089 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Es"
1089 1090 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Te"
1090 1091 "Cyrillic Shkronjë e Vogël U"
1091 1092 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ef"
1092 1093 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ha"
1093 1094 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Tse"
1094 1095 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Che"
1095 1096 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Sha"
1096 1097 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shcha"
1097 1098 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Hard Shenjë"
1098 1099 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yeru"
1099 1100 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Soft Shenjë"
1100 1101 "Cyrillic Shkronjë e Vogël E"
1101 1102 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yu"
1102 1103 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ya"
1103 1104 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ie Me Rëndë"
1104 1105 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Io"
1105 1106 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Dje"
1106 1107 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Gje"
1107 1108 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ukrainase Ie"
1108 1109 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Dze"
1109 1110 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Bjelloruse-Ukrainase I"
1110 1111 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yi"
1111 1112 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Je"
1112 1113 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Lje"
1113 1114 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Nje"
1114 1115 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Tshe"
1115 1116 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Kje"
1116 1117 "Cyrillic Shkronjë e Vogël I Me Rëndë"
1117 1118 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shkurtër U"
1118 1119 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Dzhe"
1119 1120 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Omega"
1120 1121 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Omega"
1121 1122 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yat"
1122 1123 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yat"
1123 1124 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Iotified E"
1124 1125 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Iotified E"
1125 1126 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Pak Yus"
1126 1127 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Pak Yus"
1127 1128 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Iotified Pak Yus"
1128 1129 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Iotified Pak Yus"
1129 1130 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Big Yus"
1130 1131 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Big Yus"
1131 1132 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Iotified Big Yus"
1132 1133 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Iotified Big Yus"
1133 1134 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ksi"
1134 1135 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ksi"
1135 1136 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Psi"
1136 1137 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Psi"
1137 1138 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Fita"
1138 1139 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Fita"
1139 1140 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Izhitsa"
1140 1141 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Izhitsa"
1141 1142 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Izhitsa Me Dyshe Rëndë Theks"
1142 1143 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Izhitsa Me Dyshe Rëndë Theks"
1143 1144 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Uk"
1144 1145 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Uk"
1145 1146 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Rreth Omega"
1146 1147 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Rreth Omega"
1147 1148 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Omega Me Titlo"
1148 1149 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Omega Me Titlo"
1149 1150 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ot"
1150 1151 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ot"
1151 1152 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Koppa"
1152 1153 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Koppa"
1153 1154 "Cyrillic Mijëra Shenjë"
1154 1155 "Kombinuar Cyrillic Titlo"
1155 1156 "Kombinuar Cyrillic Palatalization"
1156 1157 "Kombinuar Cyrillic Dasia Pneumata"
1157 1158 "Kombinuar Cyrillic Psili Pneumata"
1158 1159 "Kombinuar Cyrillic Pokrytie"
1159 1160 "Kombinuar Cyrillic Njëqind Mijës Shenjë"
1160 1161 "Kombinuar Cyrillic Miliona Shenjë"
1161 1162 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shkurtër I Me Bisht"
1162 1163 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shkurtër I Me Bisht"
1163 1164 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shenjë Gjysëm-Butë"
1164 1165 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shenjë Gjysëm-Butë"
1165 1166 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Er Me Shenjë"
1166 1167 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Er Me Shenjë"
1167 1168 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Upturn"
1168 1169 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Upturn"
1169 1170 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Goditje"
1170 1171 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Goditje"
1171 1172 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Mesit Kapje"
1172 1173 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Mesit Kapje"
1173 1174 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Zhe Me Descender"
1174 1175 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Zhe Me Descender"
1175 1176 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ze Me Descender"
1176 1177 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ze Me Descender"
1177 1178 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka Me Descender"
1178 1179 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka Me Descender"
1179 1180 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka Me Vertikale Goditje"
1180 1181 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka Me Vertikale Goditje"
1181 1182 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka Me Goditje"
1182 1183 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka Me Goditje"
1183 1184 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Bashkir Ka"
1184 1185 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Bashkir Ka"
1185 1186 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En Me Descender"
1186 1187 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En Me Descender"
1187 1188 "Cyrillic e Madhe Lidhje En Ghe"
1188 1189 "Cyrillic e Vogël Lidhje En Ghe"
1189 1190 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Pe Me Mesit Kapje"
1190 1191 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Pe Me Mesit Kapje"
1191 1192 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Abkhasian Ha"
1192 1193 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Abkhasian Ha"
1193 1194 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Es Me Descender"
1194 1195 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Es Me Descender"
1195 1196 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Te Me Descender"
1196 1197 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Te Me Descender"
1197 1198 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Drejt U"
1198 1199 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Drejt U"
1199 1200 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Drejt U Me Goditje"
1200 1201 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Drejt U Me Goditje"
1201 1202 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ha Me Descender"
1202 1203 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ha Me Descender"
1203 1204 "Cyrillic e Madhe Lidhje Te Tse"
1204 1205 "Cyrillic e Vogël Lidhje Te Tse"
1205 1206 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Che Me Descender"
1206 1207 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Che Me Descender"
1207 1208 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Che Me Vertikale Goditje"
1208 1209 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Che Me Vertikale Goditje"
1209 1210 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shha"
1210 1211 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shha"
1211 1212 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Abkhasian Che"
1212 1213 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Abkhasian Che"
1213 1214 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Abkhasian Che Me Descender"
1214 1215 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Abkhasian Che Me Descender"
1215 1216 "Cyrillic Shkronjë Palochka"
1216 1217 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Zhe Me Breve"
1217 1218 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Zhe Me Breve"
1218 1219 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka Me Kapje"
1219 1220 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka Me Kapje"
1220 1221 "Cyrillic Shkronjë e Madhe El Me Bisht"
1221 1222 "Cyrillic Shkronjë e Vogël El Me Bisht"
1222 1223 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En Me Kapje"
1223 1224 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En Me Kapje"
1224 1225 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En Me Bisht"
1225 1226 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En Me Bisht"
1226 1227 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Khakassian Che"
1227 1228 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Khakassian Che"
1228 1229 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Em Me Bisht"
1229 1230 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Em Me Bisht"
1230 1231 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Palochka"
1231 1232 "Cyrillic Shkronjë e Madhe A Me Breve"
1232 1233 "Cyrillic Shkronjë e Vogël A Me Breve"
1233 1234 "Cyrillic Shkronjë e Madhe A Me Diaeresis"
1234 1235 "Cyrillic Shkronjë e Vogël A Me Diaeresis"
1235 1236 "Cyrillic e Madhe Lidhje A Ie"
1236 1237 "Cyrillic e Vogël Lidhje A Ie"
1237 1238 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ie Me Breve"
1238 1239 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ie Me Breve"
1239 1240 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Schwa"
1240 1241 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Schwa"
1241 1242 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Schwa Me Diaeresis"
1242 1243 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Schwa Me Diaeresis"
1243 1244 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Zhe Me Diaeresis"
1244 1245 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Zhe Me Diaeresis"
1245 1246 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ze Me Diaeresis"
1246 1247 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ze Me Diaeresis"
1247 1248 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Abkhasian Dze"
1248 1249 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Abkhasian Dze"
1249 1250 "Cyrillic Shkronjë e Madhe I Me Macron"
1250 1251 "Cyrillic Shkronjë e Vogël I Me Macron"
1251 1252 "Cyrillic Shkronjë e Madhe I Me Diaeresis"
1252 1253 "Cyrillic Shkronjë e Vogël I Me Diaeresis"
1253 1254 "Cyrillic Shkronjë e Madhe O Me Diaeresis"
1254 1255 "Cyrillic Shkronjë e Vogël O Me Diaeresis"
1255 1256 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Mbrojtur O"
1256 1257 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Mbrojtur O"
1257 1258 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Mbrojtur O Me Diaeresis"
1258 1259 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Mbrojtur O Me Diaeresis"
1259 1260 "Cyrillic Shkronjë e Madhe E Me Diaeresis"
1260 1261 "Cyrillic Shkronjë e Vogël E Me Diaeresis"
1261 1262 "Cyrillic Shkronjë e Madhe U Me Macron"
1262 1263 "Cyrillic Shkronjë e Vogël U Me Macron"
1263 1264 "Cyrillic Shkronjë e Madhe U Me Diaeresis"
1264 1265 "Cyrillic Shkronjë e Vogël U Me Diaeresis"
1265 1266 "Cyrillic Shkronjë e Madhe U Me Dyshe Mprehtë"
1266 1267 "Cyrillic Shkronjë e Vogël U Me Dyshe Mprehtë"
1267 1268 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Che Me Diaeresis"
1268 1269 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Che Me Diaeresis"
1269 1270 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Descender"
1270 1271 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Descender"
1271 1272 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yeru Me Diaeresis"
1272 1273 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yeru Me Diaeresis"
1273 1274 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Goditje dhe Kapje"
1274 1275 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Goditje dhe Kapje"
1275 1276 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ha Me Kapje"
1276 1277 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ha Me Kapje"
1277 1278 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ha Me Goditje"
1278 1279 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ha Me Goditje"
1279 1280 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi De"
1280 1281 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi De"
1281 1282 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Dje"
1282 1283 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Dje"
1283 1284 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Zje"
1284 1285 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Zje"
1285 1286 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Dzje"
1286 1287 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Dzje"
1287 1288 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Lje"
1288 1289 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Lje"
1289 1290 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Nje"
1290 1291 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Nje"
1291 1292 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Sje"
1292 1293 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Sje"
1293 1294 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Tje"
1294 1295 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Tje"
1295 1296 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Kundërt Ze"
1296 1297 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Kundërt Ze"
1297 1298 "Cyrillic Shkronjë e Madhe El Me Kapje"
1298 1299 "Cyrillic Shkronjë e Vogël El Me Kapje"
1299 1300 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Lha"
1300 1301 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Lha"
1301 1302 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Rha"
1302 1303 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Rha"
1303 1304 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yae"
1304 1305 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yae"
1305 1306 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Qa"
1306 1307 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Qa"
1307 1308 "Cyrillic Shkronjë e Madhe We"
1308 1309 "Cyrillic Shkronjë e Vogël We"
1309 1310 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Aleut Ka"
1310 1311 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Aleut Ka"
1311 1312 "Cyrillic Shkronjë e Madhe El Me Mesit Kapje"
1312 1313 "Cyrillic Shkronjë e Vogël El Me Mesit Kapje"
1313 1314 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En Me Mesit Kapje"
1314 1315 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En Me Mesit Kapje"
1315 1316 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Pe Me Descender"
1316 1317 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Pe Me Descender"
1317 1318 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shha Me Descender"
1318 1319 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shha Me Descender"
1319 1320 "Cyrillic Capital Letter En With Left Hook"
1320 1321 "Cyrillic Small Letter En With Left Hook"
1321 1322 "Cyrillic Capital Letter Dzzhe"
1322 1323 "Cyrillic Small Letter Dzzhe"
1323 1324 "Cyrillic Capital Letter Dche"
1324 1325 "Cyrillic Small Letter Dche"
1325 1326 "Cyrillic Capital Letter El With Descender"
1326 1327 "Cyrillic Small Letter El With Descender"
1327 1329 "Shkronjë e Madhe Armene Ayb"
1328 1330 "Shkronjë e Madhe Armene Ben"
1329 1331 "Shkronjë e Madhe Armene Gim"
1330 1332 "Shkronjë e Madhe Armene Da"
1331 1333 "Shkronjë e Madhe Armene Ech"
1332 1334 "Shkronjë e Madhe Armene Za"
1333 1335 "Shkronjë e Madhe Armene Eh"
1334 1336 "Shkronjë e Madhe Armene Et"
1335 1337 "Shkronjë e Madhe Armene To"
1336 1338 "Shkronjë e Madhe Armene Zhe"
1337 1339 "Shkronjë e Madhe Armene Ini"
1338 1340 "Shkronjë e Madhe Armene Liwn"
1339 1341 "Shkronjë e Madhe Armene Xeh"
1340 1342 "Shkronjë e Madhe Armene Ca"
1341 1343 "Shkronjë e Madhe Armene Ken"
1342 1344 "Shkronjë e Madhe Armene Ho"
1343 1345 "Shkronjë e Madhe Armene Ja"
1344 1346 "Shkronjë e Madhe Armene Ghad"
1345 1347 "Shkronjë e Madhe Armene Cheh"
1346 1348 "Shkronjë e Madhe Armene Men"
1347 1349 "Shkronjë e Madhe Armene Yi"
1348 1350 "Shkronjë e Madhe Armene Now"
1349 1351 "Shkronjë e Madhe Armene Sha"
1350 1352 "Shkronjë e Madhe Armene Vo"
1351 1353 "Shkronjë e Madhe Armene Cha"
1352 1354 "Shkronjë e Madhe Armene Peh"
1353 1355 "Shkronjë e Madhe Armene Jheh"
1354 1356 "Shkronjë e Madhe Armene Ra"
1355 1357 "Shkronjë e Madhe Armene Seh"
1356 1358 "Shkronjë e Madhe Armene Vew"
1357 1359 "Shkronjë e Madhe Armene Tiwn"
1358 1360 "Shkronjë e Madhe Armene Reh"
1359 1361 "Shkronjë e Madhe Armene Co"
1360 1362 "Shkronjë e Madhe Armene Yiwn"
1361 1363 "Shkronjë e Madhe Armene Piwr"
1362 1364 "Shkronjë e Madhe Armene Keh"
1363 1365 "Shkronjë e Madhe Armene Oh"
1364 1366 "Shkronjë e Madhe Armene Feh"
1365 1369 "Modifiko Letër Armene Majtas Gjysmë Rrethi"
1366 1370 "Apostrof Armen"
1367 1371 "Armene Theksim Shenjë"
1368 1372 "Armene Thirrje Shenjë"
1369 1373 "Armene Presje"
1370 1374 "Armene Pyetje Shenjë"
1371 1375 "Armene Shkurtim Shenjë"
1372 1377 "Shkronjë e Vogël Armene Ayb"
1373 1378 "Shkronjë e Vogël Armene Ben"
1374 1379 "Shkronjë e Vogël Armene Gim"
1375 1380 "Shkronjë e Vogël Armene Da"
1376 1381 "Shkronjë e Vogël Armene Ech"
1377 1382 "Shkronjë e Vogël Armene Za"
1378 1383 "Shkronjë e Vogël Armene Eh"
1379 1384 "Shkronjë e Vogël Armene Et"
1380 1385 "Shkronjë e Vogël Armene To"
1381 1386 "Shkronjë e Vogël Armene Zhe"
1382 1387 "Shkronjë e Vogël Armene Ini"
1383 1388 "Shkronjë e Vogël Armene Liwn"
1384 1389 "Shkronjë e Vogël Armene Xeh"
1385 1390 "Shkronjë e Vogël Armene Ca"
1386 1391 "Shkronjë e Vogël Armene Ken"
1387 1392 "Shkronjë e Vogël Armene Ho"
1388 1393 "Shkronjë e Vogël Armene Ja"
1389 1394 "Shkronjë e Vogël Armene Ghad"
1390 1395 "Shkronjë e Vogël Armene Cheh"
1391 1396 "Shkronjë e Vogël Armene Men"
1392 1397 "Shkronjë e Vogël Armene Yi"
1393 1398 "Shkronjë e Vogël Armene Now"
1394 1399 "Shkronjë e Vogël Armene Sha"
1395 1400 "Shkronjë e Vogël Armene Vo"
1396 1401 "Shkronjë e Vogël Armene Cha"
1397 1402 "Shkronjë e Vogël Armene Peh"
1398 1403 "Shkronjë e Vogël Armene Jheh"
1399 1404 "Shkronjë e Vogël Armene Ra"
1400 1405 "Shkronjë e Vogël Armene Seh"
1401 1406 "Shkronjë e Vogël Armene Vew"
1402 1407 "Shkronjë e Vogël Armene Tiwn"
1403 1408 "Shkronjë e Vogël Armene Reh"
1404 1409 "Shkronjë e Vogël Armene Co"
1405 1410 "Shkronjë e Vogël Armene Yiwn"
1406 1411 "Shkronjë e Vogël Armene Piwr"
1407 1412 "Shkronjë e Vogël Armene Keh"
1408 1413 "Shkronjë e Vogël Armene Oh"
1409 1414 "Shkronjë e Vogël Armene Feh"
1410 1415 "Armene e Vogël Lidhje Ech Yiwn"
1411 1417 "Armene Pikë"
1412 1418 "Armene Hyphen"
1413 1421 "Right-Facing Armenian Eternity Sign"
1414 1422 "Left-Facing Armenian Eternity Sign"
1415 1423 "Armene Dram Shenjë"
1416 1425 "Theks Hebre Etnahta"
1417 1426 "Theks Hebre Segol"
1418 1427 "Theks Hebre Shalshelet"
1419 1428 "Theks Hebre Zaqef Qatan"
1420 1429 "Theks Hebre Zaqef Gadol"
1421 1430 "Theks Hebre Tipeha"
1422 1431 "Theks Hebre Revia"
1423 1432 "Theks Hebre Zarqa"
1424 1433 "Theks Hebre Pashta"
1425 1434 "Theks Hebre Yetiv"
1426 1435 "Theks Hebre Tevir"
1427 1436 "Theks Hebre Geresh"
1428 1437 "Theks Hebre Geresh Muqdam"
1429 1438 "Theks Hebre Gershayim"
1430 1439 "Theks Hebre Qarney Para"
1431 1440 "Theks Hebre Telisha Gedola"
1432 1441 "Theks Hebre Pazer"
1433 1442 "Theks Hebre Atnah Hafukh"
1434 1443 "Theks Hebre Munah"
1435 1444 "Theks Hebre Mahapakh"
1436 1445 "Theks Hebre Merkha"
1437 1446 "Theks Hebre Merkha Kefula"
1438 1447 "Theks Hebre Darga"
1439 1448 "Theks Hebre Qadma"
1440 1449 "Theks Hebre Telisha Qetana"
1441 1450 "Theks Hebre Yerah Ben Yomo"
1442 1451 "Theks Hebre Ole"
1443 1452 "Theks Hebre Iluy"
1444 1453 "Theks Hebre Dehi"
1445 1454 "Theks Hebre Zinor"
1446 1455 "Hebre Shenjë Masora Rreth"
1447 1456 "Hebre Pikë Sheva"
1448 1457 "Hebre Pikë Hataf Segol"
1449 1458 "Hebre Pikë Hataf Patah"
1450 1459 "Hebre Pikë Hataf Qamats"
1451 1460 "Hebre Pikë Hiriq"
1452 1461 "Hebre Pikë Tsere"
1453 1462 "Hebre Pikë Segol"
1454 1463 "Hebre Pikë Patah"
1455 1464 "Hebre Pikë Qamats"
1456 1465 "Hebre Pikë Holam"
1457 1466 "Hebre Pikë Holam Haser Për Vav"
1458 1467 "Hebre Pikë Qubuts"
1459 1468 "Hebre Pikë Dagesh ose Mapiq"
1460 1469 "Hebre Pikë Meteg"
1461 1470 "Hebre Pikësim Maqaf"
1462 1471 "Hebre Pikë Rafe"
1463 1472 "Hebre Pikësim Paseq"
1464 1473 "Hebre Pikë Shin Pikë"
1465 1474 "Hebre Pikë Sin Pikë"
1466 1475 "Hebre Pikësim Sof Pasuq"
1467 1476 "Hebre Shenjë Sipërm Pikë"
1468 1477 "Hebre Shenjë Më i'ulët Pikë"
1469 1478 "Hebre Pikësim Nun Hafukha"
1470 1479 "Hebre Pikë Qamats Qatan"
1471 1488 "Hebre Letër Alef"
1472 1489 "Hebre Letër Bet"
1473 1490 "Hebre Letër Gimel"
1474 1491 "Hebre Letër Dalet"
1475 1492 "Hebre Letër He"
1476 1493 "Hebre Letër Vav"
1477 1494 "Hebre Letër Zayin"
1478 1495 "Hebre Letër Het"
1479 1496 "Hebre Letër Tet"
1480 1497 "Hebre Letër Yod"
1481 1498 "Hebre Letër Përfundimtare Kaf"
1482 1499 "Hebre Letër Kaf"
1483 1500 "Hebre Letër Lamed"
1484 1501 "Hebre Letër Përfundimtare Mem"
1485 1502 "Hebre Letër Mem"
1486 1503 "Hebre Letër Përfundimtare Nun"
1487 1504 "Hebre Letër Nun"
1488 1505 "Hebre Letër Samekh"
1489 1506 "Hebre Letër Ayin"
1490 1507 "Hebre Letër Përfundimtare Pe"
1491 1508 "Hebre Letër Pe"
1492 1509 "Hebre Letër Përfundimtare Tsadi"
1493 1510 "Hebre Letër Tsadi"
1494 1511 "Hebre Letër Qof"
1495 1512 "Hebre Letër Resh"
1496 1513 "Hebre Letër Shin"
1497 1514 "Hebre Letër Tav"
1498 1520 "Hebre Lidhje Yiddish Dyshe Vav"
1499 1521 "Hebre Lidhje Yiddish Vav Yod"
1500 1522 "Hebre Lidhje Yiddish Dyshe Yod"
1501 1523 "Hebre Pikësim Geresh"
1502 1524 "Hebre Pikësim Gershayim"
1503 1536 "Arabe Numër Shenjë"
1504 1537 "Arabe Shenjë Sanah"
1505 1538 "Arabe Nën-Shënim Shënues"
1506 1539 "Arabe Shenjë Safha"
1507 1540 "Arabe Shenjë Samvat"
1508 1541 "Arabic Number Mark Above"
1509 1542 "Arabe-Indic Cube Root"
1510 1543 "Arabe-Indic Katërt Root"
1511 1544 "Arabe Ray"
1512 1545 "Arabe-Indic Për Mille Shenjë"
1513 1546 "Arabe-Indic Për Dhjetë Mijë Shenjë"
1514 1547 "Afgane Shenjë"
1515 1548 "Arabe Presje"
1516 1549 "Arabe Date Ndarës"
1517 1550 "Arabe Vargu poetik Shenjë"
1518 1551 "Arabe Shenjë Misra"
1519 1552 "Arabe Shenjë Sallallahou Alayhe Wassallam"
1520 1553 "Arabe Shenjë Alayhe Assallam"
1521 1554 "Arabe Shenjë Rahmatullah Alayhe"
1522 1555 "Arabe Shenjë Radi Allahou Anhu"
1523 1556 "Arabe Shenjë Takhallus"
1524 1557 "Arabe e Vogël Lart Tah"
1525 1558 "Arabe e Vogël Lart Lidhje Alef Me Lam Me Yeh"
1526 1559 "Arabe e Vogël Lart Zain"
1527 1560 "Arabe e Vogël Fatha"
1528 1561 "Arabe e Vogël Damma"
1529 1562 "Arabe e Vogël Kasra"
1530 1563 "Arabe Pikëpresje"
1531 1564 "Arabic Letter Mark"
1532 1566 "Arabe Trefish Pikë Pikësim Shenjë"
1533 1567 "Arabe Pyetje Shenjë"
1534 1568 "Arabe Shkronjë Kashmiri Yeh"
1535 1569 "Arabe Shkronjë Hamza"
1536 1570 "Arabe Shkronjë Alef Me Madda Lart"
1537 1571 "Arabe Shkronjë Alef Me Hamza Lart"
1538 1572 "Arabe Shkronjë Waw Me Hamza Lart"
1539 1573 "Arabe Shkronjë Alef Me Hamza Poshtë"
1540 1574 "Arabe Shkronjë Yeh Me Hamza Lart"
1541 1575 "Arabe Shkronjë Alef"
1542 1576 "Arabe Shkronjë Beh"
1543 1577 "Arabe Shkronjë Teh Marbuta"
1544 1578 "Arabe Shkronjë Teh"
1545 1579 "Arabe Shkronjë Theh"
1546 1580 "Arabe Shkronjë Jeem"
1547 1581 "Arabe Shkronjë Hah"
1548 1582 "Arabe Shkronjë Khah"
1549 1583 "Arabe Shkronjë Dal"
1550 1584 "Arabe Shkronjë Thal"
1551 1585 "Arabe Shkronjë Reh"
1552 1586 "Arabe Shkronjë Zain"
1553 1587 "Arabe Shkronjë Parë"
1554 1588 "Arabe Shkronjë Sheen"
1555 1589 "Arabe Shkronjë Sad"
1556 1590 "Arabe Shkronjë Dad"
1557 1591 "Arabe Shkronjë Tah"
1558 1592 "Arabe Shkronjë Zah"
1559 1593 "Arabe Shkronjë Ain"
1560 1594 "Arabe Shkronjë Ghain"
1561 1595 "Arabe Shkronjë Keheh Me Dy Pikë Lart"
1562 1596 "Arabe Shkronjë Keheh Me Tre Pikë Poshtë"
1563 1597 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Kthyer V"
1564 1598 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Dy Pikë Lart"
1565 1599 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Tre Pikë Lart"
1566 1600 "Arabe Tatweel"
1567 1601 "Arabe Shkronjë Feh"
1568 1602 "Arabe Shkronjë Qaf"
1569 1603 "Arabe Shkronjë Kaf"
1570 1604 "Arabe Shkronjë Lam"
1571 1605 "Arabe Shkronjë Meem"
1572 1606 "Arabe Shkronjë Noon"
1573 1607 "Arabe Shkronjë Heh"
1574 1608 "Arabe Shkronjë Waw"
1575 1609 "Arabe Shkronjë Alef Maksura"
1576 1610 "Arabe Shkronjë Yeh"
1577 1611 "Arabe Fathatan"
1578 1612 "Arabe Dammatan"
1579 1613 "Arabe Kasratan"
1580 1614 "Arabe Fatha"
1581 1615 "Arabe Damma"
1582 1616 "Arabe Kasra"
1583 1617 "Arabe Shadda"
1584 1618 "Arabe Sukun"
1585 1619 "Arabe Maddah Lart"
1586 1620 "Arabe Hamza Lart"
1587 1621 "Arabe Hamza Poshtë"
1588 1622 "Arabe Nënshkrim Alef"
1589 1623 "Arabe Kthyer Damma"
1590 1624 "Arabe Shenjë Noon Ghunna"
1591 1625 "Arabe Zwarakay"
1592 1626 "Arabe Zanore Shenjë e Vogël V Lart"
1593 1627 "Arabe Zanore Shenjë Kthyer e Vogël V Lart"
1594 1628 "Arabe Zanore Shenjë Pikë Poshtë"
1595 1629 "Arabe Kundërt Damma"
1596 1630 "Arabe Fatha Me Dy Pikë"
1597 1631 "Arabe Wavy Hamza Poshtë"
1598 1632 "Arabe-Indic Shifër Zero"
1599 1633 "Arabe-Indic Shifër Një"
1600 1634 "Arabe-Indic Shifër Dy"
1601 1635 "Arabe-Indic Shifër Tre"
1602 1636 "Arabe-Indic Shifër Katër"
1603 1637 "Arabe-Indic Shifër Pesë"
1604 1638 "Arabe-Indic Shifër Gjashtë"
1605 1639 "Arabe-Indic Shifër Shtatë"
1606 1640 "Arabe-Indic Shifër Tetë"
1607 1641 "Arabe-Indic Shifër Nëntë"
1608 1642 "Arabe përqindje Shenjë"
1609 1643 "Arabe Decimal Ndarës"
1610 1644 "Arabe Mijëra Ndarës"
1611 1645 "Arabe Yll Spikatur Pesë"
1612 1646 "Arabe Shkronjë Pa-Pika Beh"
1613 1647 "Arabe Shkronjë Pa-Pika Qaf"
1614 1648 "Arabe Shkronjë Indeks i Sipërm Alef"
1615 1649 "Arabe Shkronjë Alef Wasla"
1616 1650 "Arabe Shkronjë Alef Me Wavy Hamza Lart"
1617 1651 "Arabe Shkronjë Alef Me Wavy Hamza Poshtë"
1618 1652 "Arabe Shkronjë Lart Hamza"
1619 1653 "Arabe Shkronjë Lart Hamza Alef"
1620 1654 "Arabe Shkronjë Lart Hamza Waw"
1621 1655 "Arabe Shkronjë U Me Hamza Lart"
1622 1656 "Arabe Shkronjë Lart Hamza Yeh"
1623 1657 "Arabe Shkronjë Tteh"
1624 1658 "Arabe Shkronjë Tteheh"
1625 1659 "Arabe Shkronjë Beeh"
1626 1660 "Arabe Shkronjë Teh Me Rreth"
1627 1661 "Arabe Shkronjë Teh Me Tre Pikë Lart Teposhtë"
1628 1662 "Arabe Shkronjë Peh"
1629 1663 "Arabe Shkronjë Teheh"
1630 1664 "Arabe Shkronjë Beheh"
1631 1665 "Arabe Shkronjë Hah Me Hamza Lart"
1632 1666 "Arabe Shkronjë Hah Me Dy Pikë Vertikale Lart"
1633 1667 "Arabe Shkronjë Nyeh"
1634 1668 "Arabe Shkronjë Dyeh"
1635 1669 "Arabe Shkronjë Hah Me Tre Pikë Lart"
1636 1670 "Arabe Shkronjë Tcheh"
1637 1671 "Arabe Shkronjë Tcheheh"
1638 1672 "Arabe Shkronjë Ddal"
1639 1673 "Arabe Shkronjë Dal Me Rreth"
1640 1674 "Arabe Shkronjë Dal Me Pikë Poshtë"
1641 1675 "Arabe Shkronjë Dal Me Pikë Poshtë dhe e Vogël Tah"
1642 1676 "Arabe Shkronjë Dahal"
1643 1677 "Arabe Shkronjë Ddahal"
1644 1678 "Arabe Shkronjë Dul"
1645 1679 "Arabe Shkronjë Dal Me Tre Pikë Lart Teposhtë"
1646 1680 "Arabe Shkronjë Dal Me Katër Pikë Lart"
1647 1681 "Arabe Shkronjë Rreh"
1648 1682 "Arabe Shkronjë Reh Me e Vogël V"
1649 1683 "Arabe Shkronjë Reh Me Rreth"
1650 1684 "Arabe Shkronjë Reh Me Pikë Poshtë"
1651 1685 "Arabe Shkronjë Reh Me e Vogël V Poshtë"
1652 1686 "Arabe Shkronjë Reh Me Pikë Poshtë dhe Pikë Mbi"
1653 1687 "Arabe Shkronjë Reh Me Dy Pikë Lart"
1654 1688 "Arabe Shkronjë Jeh"
1655 1689 "Arabe Shkronjë Reh Me Katër Pikë Lart"
1656 1690 "Arabe Shkronjë Parë Me Pikë Poshtë dhe Pikë Mbi"
1657 1691 "Arabe Shkronjë Parë Me Tre Pikë Poshtë"
1658 1692 "Arabe Shkronjë Parë Me Tre Pikë Poshtë dhe Tre Pikë Lart"
1659 1693 "Arabe Shkronjë Sad Me Dy Pikë Poshtë"
1660 1694 "Arabe Shkronjë Sad Me Tre Pikë Lart"
1661 1695 "Arabe Shkronjë Tah Me Tre Pikë Lart"
1662 1696 "Arabe Shkronjë Ain Me Tre Pikë Lart"
1663 1697 "Arabe Shkronjë Dotless Feh"
1664 1698 "Arabe Shkronjë Feh Me Pikë Lëvizur Poshtë"
1665 1699 "Arabe Shkronjë Feh Me Pikë Poshtë"
1666 1700 "Arabe Shkronjë Veh"
1667 1701 "Arabe Shkronjë Feh Me Tre Pikë Poshtë"
1668 1702 "Arabe Shkronjë Peheh"
1669 1703 "Arabe Shkronjë Qaf Me Pikë Mbi"
1670 1704 "Arabe Shkronjë Qaf Me Tre Pikë Lart"
1671 1705 "Arabe Shkronjë Keheh"
1672 1706 "Arabe Shkronjë Swash Kaf"
1673 1707 "Arabe Shkronjë Kaf Me Rreth"
1674 1708 "Arabe Shkronjë Kaf Me Pikë Mbi"
1675 1709 "Arabe Shkronjë Ng"
1676 1710 "Arabe Shkronjë Kaf Me Tre Pikë Poshtë"
1677 1711 "Arabe Shkronjë Gaf"
1678 1712 "Arabe Shkronjë Gaf Me Rreth"
1679 1713 "Arabe Shkronjë Ngoeh"
1680 1714 "Arabe Shkronjë Gaf Me Dy Pikë Poshtë"
1681 1715 "Arabe Shkronjë Gueh"
1682 1716 "Arabe Shkronjë Gaf Me Tre Pikë Lart"
1683 1717 "Arabe Shkronjë Lam Me e Vogël V"
1684 1718 "Arabe Shkronjë Lam Me Pikë Mbi"
1685 1719 "Arabe Shkronjë Lam Me Tre Pikë Lart"
1686 1720 "Arabe Shkronjë Lam Me Tre Pikë Poshtë"
1687 1721 "Arabe Shkronjë Noon Me Pikë Poshtë"
1688 1722 "Arabe Shkronjë Noon Ghunna"
1689 1723 "Arabe Shkronjë Rnoon"
1690 1724 "Arabe Shkronjë Noon Me Rreth"
1691 1725 "Arabe Shkronjë Noon Me Tre Pikë Lart"
1692 1726 "Arabe Shkronjë Heh Doachashmee"
1693 1727 "Arabe Shkronjë Tcheh Me Pikë Mbi"
1694 1728 "Arabe Shkronjë Heh Me Yeh Lart"
1695 1729 "Arabe Shkronjë Heh Goal"
1696 1730 "Arabe Shkronjë Heh Goal Me Hamza Lart"
1697 1731 "Arabe Shkronjë Teh Marbuta Goal"
1698 1732 "Arabe Shkronjë Waw Me Rreth"
1699 1733 "Arabe Shkronjë Kirghiz Oe"
1700 1734 "Arabe Shkronjë Oe"
1701 1735 "Arabe Shkronjë U"
1702 1736 "Arabe Shkronjë Yu"
1703 1737 "Arabe Shkronjë Kirghiz Yu"
1704 1738 "Arabe Shkronjë Waw Me Dy Pikë Lart"
1705 1739 "Arabe Shkronjë Ve"
1706 1740 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh"
1707 1741 "Arabe Shkronjë Yeh Me Bisht"
1708 1742 "Arabe Shkronjë Yeh Me e Vogël V"
1709 1743 "Arabe Shkronjë Waw Me Pikë Mbi"
1710 1744 "Arabe Shkronjë E"
1711 1745 "Arabe Shkronjë Yeh Me Tre Pikë Poshtë"
1712 1746 "Arabe Shkronjë Yeh Barree"
1713 1747 "Arabe Shkronjë Yeh Barree Me Hamza Lart"
1714 1748 "Arabe Pikë"
1715 1749 "Arabe Shkronjë Ae"
1716 1750 "Arabe e Vogël Lart Lidhje Sad Me Lam Me Alef Maksura"
1717 1751 "Arabe e Vogël Lart Lidhje Qaf Me Lam Me Alef Maksura"
1718 1752 "Arabe e Vogël Lart Meem Fillestar Formë"
1719 1753 "Arabe e Vogël Lart Lam Alef"
1720 1754 "Arabe e Vogël Lart Jeem"
1721 1755 "Arabe e Vogël Lart Tre Pikë"
1722 1756 "Arabe e Vogël Lart Parë"
1723 1757 "Arabe Mbarimi I Ayah"
1724 1758 "Arabe Start Of Rub El Hizb"
1725 1759 "Arabe e Vogël Lart Rrethore Zero"
1726 1760 "Arabe e Vogël Lart Drejtkëndëshe Drejtë Zero"
1727 1761 "Arabe e Vogël Lart Pa-Pika Kokë e Khah"
1728 1762 "Arabe e Vogël Lart Meem Izoluar Formë"
1729 1763 "Arabe e Vogël Ulët Parë"
1730 1764 "Arabe e Vogël Lart Madda"
1731 1765 "Arabe e Vogël Waw"
1732 1766 "Arabe e Vogël Yeh"
1733 1767 "Arabe e Vogël Lart Yeh"
1734 1768 "Arabe e Vogël Lart Noon"
1735 1769 "Arabe Vendi i Sajdah"
1736 1770 "Arabe Qendër Bosh e Ulët Ndaluar"
1737 1771 "Arabe Qendër Bosh e Lart Ndaluar"
1738 1772 "Arabe Rrethore Lart Nadluar Me Qendër Mbushur"
1739 1773 "Arabe e Vogël Ulët Meem"
1740 1774 "Arabe Shkronjë Dal Me Kthyer V"
1741 1775 "Arabe Shkronjë Reh Me Kthyer V"
1742 1776 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Zero"
1743 1777 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Një"
1744 1778 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy"
1745 1779 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre"
1746 1780 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Katër"
1747 1781 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Pesë"
1748 1782 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Gjashtë"
1749 1783 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Shtatë"
1750 1784 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tetë"
1751 1785 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Nëntë"
1752 1786 "Arabe Shkronjë Sheen Me Pikë Poshtë"
1753 1787 "Arabe Shkronjë Dad Me Pikë Poshtë"
1754 1788 "Arabe Shkronjë Ghain Me Pikë Poshtë"
1755 1789 "Arabe Shenjë Sindhi Ampersand"
1756 1790 "Arabe Shenjë Sindhi Postposition Men"
1757 1791 "Arabe Shkronjë Heh Me Kthyer V"
1758 1792 "Siriane Mbarimi I Paragraph"
1759 1793 "Siriane mbi-linjë Pikë"
1760 1794 "Siriane mbi-linjë Pikë"
1761 1795 "Siriane mbi-linjë Dy Pika"
1762 1796 "Siriane mbi-linjë Dy Pika"
1763 1797 "Siriane Horizontal Dy Pika"
1764 1798 "Siriane Dy Pika Skewed Majtë"
1765 1799 "Siriane Dy Pika Skewed Djathtë"
1766 1800 "Siriane mbi-linjë Dy Pika Skewed Majtë"
1767 1801 "Siriane mbi-linjë Dy Pika Skewed Djathtë"
1768 1802 "Siriane Tkurrje"
1769 1803 "Siriane Harklean Obelus"
1770 1804 "Siriane Harklean Metobelus"
1771 1805 "Siriane Harklean Asteriscus"
1772 1807 "Siriane Shkurtim Shenjë"
1773 1808 "Siriane Shkronjë Alaph"
1774 1809 "Siriane Shkronjë Indeks i Sipërm Alaph"
1775 1810 "Siriane Shkronjë Beth"
1776 1811 "Siriane Shkronjë Gamal"
1777 1812 "Siriane Shkronjë Gamal Garshuni"
1778 1813 "Siriane Shkronjë Dalath"
1779 1814 "Siriane Shkronjë Dotless Dalath Rish"
1780 1815 "Siriane Shkronjë He"
1781 1816 "Siriane Shkronjë Waw"
1782 1817 "Siriane Shkronjë Zain"
1783 1818 "Siriane Shkronjë Heth"
1784 1819 "Siriane Shkronjë Teth"
1785 1820 "Siriane Shkronjë Teth Garshuni"
1786 1821 "Siriane Shkronjë Yudh"
1787 1822 "Siriane Shkronjë Yudh He"
1788 1823 "Siriane Shkronjë Kaph"
1789 1824 "Siriane Shkronjë Lamadh"
1790 1825 "Siriane Shkronjë Mim"
1791 1826 "Siriane Shkronjë Nun"
1792 1827 "Siriane Shkronjë Semkath"
1793 1828 "Siriane Shkronjë Përfundimtare Semkath"
1794 1829 "Siriane Shkronjë E"
1795 1830 "Siriane Shkronjë Pe"
1796 1831 "Siriane Shkronjë Kundërt Pe"
1797 1832 "Siriane Shkronjë Sadhe"
1798 1833 "Siriane Shkronjë Qaph"
1799 1834 "Siriane Shkronjë Rish"
1800 1835 "Siriane Shkronjë Shin"
1801 1836 "Siriane Shkronjë Taw"
1802 1837 "Siriane Shkronjë Persian Bheth"
1803 1838 "Siriane Shkronjë Persian Ghamal"
1804 1839 "Siriane Shkronjë Persian Dhalath"
1805 1840 "Siriane Pthaha Lart"
1806 1841 "Siriane Pthaha Poshtë"
1807 1842 "Siriane Pthaha Pika-Pika"
1808 1843 "Siriane Zqapha Lart"
1809 1844 "Siriane Zqapha Poshtë"
1810 1845 "Siriane Zqapha Pika-Pika"
1811 1846 "Siriane Rbasa Lart"
1812 1847 "Siriane Rbasa Poshtë"
1813 1848 "Siriane Pika-Pika Zlama Horizontal"
1814 1849 "Siriane Pika-Pika Zlama Angular"
1815 1850 "Siriane Hbasa Lart"
1816 1851 "Siriane Hbasa Poshtë"
1817 1852 "Siriane Hbasa-Esasa Pika-Pika"
1818 1853 "Siriane Esasa Lart"
1819 1854 "Siriane Esasa Poshtë"
1820 1855 "Siriane Rwaha"
1821 1856 "Siriane Feminine Dot"
1822 1857 "Siriane Qushshaya"
1823 1858 "Siriane Rukkakha"
1824 1859 "Siriane Dy Vertikale Pikë Lart"
1825 1860 "Siriane Dy Vertikale Pikë Poshtë"
1826 1861 "Siriane Tre Pikë Lart"
1827 1862 "Siriane Tre Pikë Poshtë"
1828 1863 "Siriane Pjerrët Linjë Lart"
1829 1864 "Siriane Pjerrët Linjë Poshtë"
1830 1865 "Siriane Muzikë"
1831 1866 "Siriane Barrekh"
1832 1869 "Siriane Shkronjë Sogdian Zhain"
1833 1870 "Siriane Shkronjë Sogdian Khaph"
1834 1871 "Siriane Shkronjë Sogdian Fe"
1835 1872 "Arabe Shkronjë Beh Me Tre Pikë Horizontale Poshtë"
1836 1873 "Arabe Shkronjë Beh Me Pikë Poshtë dhe Tre Pikë Lart"
1837 1874 "Arabe Shkronjë Beh Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë"
1838 1875 "Arabe Shkronjë Beh Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë dhe Dy Pikë Lart"
1839 1876 "Arabe Shkronjë Beh Me Dy Pikë Poshtë dhe Pikë Mbi"
1840 1877 "Arabe Shkronjë Beh Me Kthyer e Vogël V Poshtë"
1841 1878 "Arabe Shkronjë Beh Me e Vogël V"
1842 1879 "Arabe Shkronjë Hah Me Dy Pikë Lart"
1843 1880 "Arabe Shkronjë Hah Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë"
1844 1881 "Arabe Shkronjë Dal Me Dy Pikë Vertikale Poshtë dhe e Vogël Tah"
1845 1882 "Arabe Shkronjë Dal Me Kthyer e Vogël V Poshtë"
1846 1883 "Arabe Shkronjë Reh Me Goditje"
1847 1884 "Arabe Shkronjë Parë Me Katër Pikë Lart"
1848 1885 "Arabe Shkronjë Ain Me Dy Pikë Lart"
1849 1886 "Arabe Shkronjë Ain Me Tre Pikë Treguese Teposhtë Lart"
1850 1887 "Arabe Shkronjë Ain Me Dy Pikë Vertikale Lart"
1851 1888 "Arabe Shkronjë Feh Me Dy Pikë Poshtë"
1852 1889 "Arabe Shkronjë Feh Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë"
1853 1890 "Arabe Shkronjë Keheh Me Pikë Mbi"
1854 1891 "Arabe Shkronjë Keheh Me Tre Pikë Lart"
1855 1892 "Arabe Shkronjë Keheh Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë"
1856 1893 "Arabe Shkronjë Meem Me Pikë Mbi"
1857 1894 "Arabe Shkronjë Meem Me Pikë Poshtë"
1858 1895 "Arabe Shkronjë Noon Me Dy Pikë Poshtë"
1859 1896 "Arabe Shkronjë Noon Me e Vogël Tah"
1860 1897 "Arabe Shkronjë Noon Me e Vogël V"
1861 1898 "Arabe Shkronjë Lam Me Bar"
1862 1899 "Arabe Shkronjë Reh Me Dy Pikë Vertikale Lart"
1863 1900 "Arabe Shkronjë Reh Me Hamza Lart"
1864 1901 "Arabe Shkronjë Parë Me Dy Pikë Vertikale Lart"
1865 1902 "Arabe Shkronjë Hah Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah Poshtë"
1866 1903 "Arabe Shkronjë Hah Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah dhe Dy Pikë"
1867 1904 "Arabe Shkronjë Parë Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah dhe Dy Pikë"
1868 1905 "Arabe Shkronjë Reh Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah dhe Dy Pikë"
1869 1906 "Arabe Shkronjë Hah Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah Lart"
1870 1907 "Arabe Shkronjë Alef Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy Lart"
1871 1908 "Arabe Shkronjë Alef Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre Lart"
1872 1909 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy Lart"
1873 1910 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre Lart"
1874 1911 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Katër Poshtë"
1875 1912 "Arabe Shkronjë Waw Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy Lart"
1876 1913 "Arabe Shkronjë Waw Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre Lart"
1877 1914 "Arabe Shkronjë Yeh Barree Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy Lart"
1878 1915 "Arabe Shkronjë Yeh Barree Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre Lart"
1879 1916 "Arabe Shkronjë Hah Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Katër Poshtë"
1880 1917 "Arabe Shkronjë Parë Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Katër Lart"
1881 1918 "Arabe Shkronjë Parë Me Kthyer V"
1882 1919 "Arabe Shkronjë Kaf Me Dy Pikë Lart"
1883 1920 "Thaana Shkronjë Haa"
1884 1921 "Thaana Shkronjë Shaviyani"
1885 1922 "Thaana Shkronjë Noonu"
1886 1923 "Thaana Shkronjë Raa"
1887 1924 "Thaana Shkronjë Baa"
1888 1925 "Thaana Shkronjë Lhaviyani"
1889 1926 "Thaana Shkronjë Kaafu"
1890 1927 "Thaana Shkronjë Alifu"
1891 1928 "Thaana Shkronjë Vaavu"
1892 1929 "Thaana Shkronjë Meemu"
1893 1930 "Thaana Shkronjë Faafu"
1894 1931 "Thaana Shkronjë Dhaalu"
1895 1932 "Thaana Shkronjë Thaa"
1896 1933 "Thaana Shkronjë Laamu"
1897 1934 "Thaana Shkronjë Gaafu"
1898 1935 "Thaana Shkronjë Gnaviyani"
1899 1936 "Thaana Shkronjë Seenu"
1900 1937 "Thaana Shkronjë Daviyani"
1901 1938 "Thaana Shkronjë Zaviyani"
1902 1939 "Thaana Shkronjë Taviyani"
1903 1940 "Thaana Shkronjë Yaa"
1904 1941 "Thaana Shkronjë Paviyani"
1905 1942 "Thaana Shkronjë Javiyani"
1906 1943 "Thaana Shkronjë Chaviyani"
1907 1944 "Thaana Shkronjë Ttaa"
1908 1945 "Thaana Shkronjë Hhaa"
1909 1946 "Thaana Shkronjë Khaa"
1910 1947 "Thaana Shkronjë Thaalu"
1911 1948 "Thaana Shkronjë Zaa"
1912 1949 "Thaana Shkronjë Sheenu"
1913 1950 "Thaana Shkronjë Saadhu"
1914 1951 "Thaana Shkronjë Daadhu"
1915 1952 "Thaana Shkronjë To"
1916 1953 "Thaana Shkronjë Zo"
1917 1954 "Thaana Shkronjë Ainu"
1918 1955 "Thaana Shkronjë Ghainu"
1919 1956 "Thaana Shkronjë Qaafu"
1920 1957 "Thaana Shkronjë Waavu"
1921 1958 "Thaana Abafili"
1922 1959 "Thaana Aabaafili"
1923 1960 "Thaana Ibifili"
1924 1961 "Thaana Eebeefili"
1925 1962 "Thaana Ubufili"
1926 1963 "Thaana Ooboofili"
1927 1964 "Thaana Ebefili"
1928 1965 "Thaana Eybeyfili"
1929 1966 "Thaana Obofili"
1930 1967 "Thaana Oaboafili"
1931 1968 "Thaana Sukun"
1932 1969 "Thaana Shkronjë Naa"
1933 1984 "Nko Shifër Zero"
1934 1985 "Nko Shifër Një"
1935 1986 "Nko Shifër Dy"
1936 1987 "Nko Shifër Tre"
1937 1988 "Nko Shifër Katër"
1938 1989 "Nko Shifër Pesë"
1939 1990 "Nko Shifër Gjashtë"
1940 1991 "Nko Shifër Shtatë"
1941 1992 "Nko Shifër Tetë"
1942 1993 "Nko Shifër Nëntë"
1943 1994 "Nko Shkronjë A"
1944 1995 "Nko Shkronjë Ee"
1945 1996 "Nko Shkronjë I"
1946 1997 "Nko Shkronjë E"
1947 1998 "Nko Shkronjë U"
1948 1999 "Nko Shkronjë Oo"
1949 2000 "Nko Shkronjë O"
1950 2001 "Nko Shkronjë Dagbasinna"
1951 2002 "Nko Shkronjë N"
1952 2003 "Nko Shkronjë Ba"
1953 2004 "Nko Shkronjë Pa"
1954 2005 "Nko Shkronjë Ta"
1955 2006 "Nko Shkronjë Ja"
1956 2007 "Nko Shkronjë Cha"
1957 2008 "Nko Shkronjë Da"
1958 2009 "Nko Shkronjë Ra"
1959 2010 "Nko Shkronjë Rra"
1960 2011 "Nko Shkronjë Sa"
1961 2012 "Nko Shkronjë Gba"
1962 2013 "Nko Shkronjë Fa"
1963 2014 "Nko Shkronjë Ka"
1964 2015 "Nko Shkronjë La"
1965 2016 "Nko Shkronjë Na Woloso"
1966 2017 "Nko Shkronjë Ma"
1967 2018 "Nko Shkronjë Nya"
1968 2019 "Nko Shkronjë Na"
1969 2020 "Nko Shkronjë Ha"
1970 2021 "Nko Shkronjë Wa"
1971 2022 "Nko Shkronjë Ya"
1972 2023 "Nko Shkronjë Nya Woloso"
1973 2024 "Nko Shkronjë Jona Ja"
1974 2025 "Nko Shkronjë Jona Cha"
1975 2026 "Nko Shkronjë Jona Ra"
1976 2027 "Nko Kombinuar Shkurtër Lart Tone"
1977 2028 "Nko Kombinuar Shkurtër Ulët Tone"
1978 2029 "Nko Kombinuar Shkurtër Rritje Tone"
1979 2030 "Nko Kombinuar Gjatë Ulje Tone"
1980 2031 "Nko Kombinuar Gjatë Lart Tone"
1981 2032 "Nko Kombinuar Gjatë Ulët Tone"
1982 2033 "Nko Kombinuar Gjatë Rritje Tone"
1983 2034 "Nko Kombinuar Nasalization Shenjë"
1984 2035 "Nko Kombinuar Dyshe Pikë Mbi"
1985 2036 "Nko Lart Tone Apostrof"
1986 2037 "Nko Ulët Tone Apostrof"
1987 2038 "Nko Simbol Oo Dennen"
1988 2039 "Nko Simbol Gbakurunen"
1989 2040 "Nko Presje"
1990 2041 "Nko Thirrje Shenjë"
1991 2042 "Nko Lajanyalan"
1992 2048 "Samaritan Shkronjë Alaf"
1993 2049 "Samaritan Shkronjë Bit"
1994 2050 "Samaritan Shkronjë Gaman"
1995 2051 "Samaritan Shkronjë Dalat"
1996 2052 "Samaritan Shkronjë Iy"
1997 2053 "Samaritan Shkronjë Baa"
1998 2054 "Samaritan Shkronjë Zen"
1999 2055 "Samaritan Shkronjë It"
2000 2056 "Samaritan Shkronjë Tit"
2001 2057 "Samaritan Shkronjë Yut"
2002 2058 "Samaritan Shkronjë Kaaf"
2003 2059 "Samaritan Shkronjë Labat"
2004 2060 "Samaritan Shkronjë Mim"
2005 2061 "Samaritan Shkronjë Nun"
2006 2062 "Samaritan Shkronjë Singaat"
2007 2063 "Samaritan Shkronjë In"
2008 2064 "Samaritan Shkronjë Fi"
2009 2065 "Samaritan Shkronjë Tsaadiy"
2010 2066 "Samaritan Shkronjë Quf"
2011 2067 "Samaritan Shkronjë Rish"
2012 2068 "Samaritan Shkronjë Shan"
2013 2069 "Samaritan Shkronjë Taaf"
2014 2070 "Samaritan Shenjë In"
2015 2071 "Samaritan Shenjë In-Alaf"
2016 2072 "Samaritan Shenjë Occlusion"
2017 2073 "Samaritan Shenjë Dagesh"
2018 2074 "Samaritan Modifiko Shkronjë Epenthetic Yut"
2019 2075 "Samaritan Shenjë Epenthetic Yut"
2020 2076 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë E"
2021 2077 "Samaritan Zanore Shenjë E"
2022 2078 "Samaritan Zanore Shenjë Shumë-Gjatë Aa"
2023 2079 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë Aa"
2024 2080 "Samaritan Zanore Shenjë Aa"
2025 2081 "Samaritan Zanore Shenjë Shumë-Gjatë A"
2026 2082 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë A"
2027 2083 "Samaritan Zanore Shenjë A"
2028 2084 "Samaritan Modifiko Shkronjë Shkurtër A"
2029 2085 "Samaritan Zanore Shenjë Shkurtër A"
2030 2086 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë U"
2031 2087 "Samaritan Zanore Shenjë U"
2032 2088 "Samaritan Modifiko Shkronjë I"
2033 2089 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë I"
2034 2090 "Samaritan Zanore Shenjë I"
2035 2091 "Samaritan Zanore Shenjë O"
2036 2092 "Samaritan Zanore Shenjë Sukun"
2037 2093 "Samaritan Shenjë Nequdaa"
2038 2096 "Samaritan Pikësim Nequdaa"
2039 2097 "Samaritan Pikësim Afsaaq"
2040 2098 "Samaritan Pikësim Anged"
2041 2099 "Samaritan Pikësim Bau"
2042 2100 "Samaritan Pikësim Atmaau"
2043 2101 "Samaritan Pikësim Shiyyaalaa"
2044 2102 "Samaritan Shkurtim Shenjë"
2045 2103 "Samaritan Pikësim Melodic Qitsa"
2046 2104 "Samaritan Pikësim Ziqaa"
2047 2105 "Samaritan Pikësim Qitsa"
2048 2106 "Samaritan Pikësim Zaef"
2049 2107 "Samaritan Pikësim Turu"
2050 2108 "Samaritan Pikësim Arkaanu"
2051 2109 "Samaritan Pikësim Sof Mashfaat"
2052 2110 "Samaritan Pikësim Annaau"
2053 2112 "Mandaic Shkronjë Halqa"
2054 2113 "Mandaic Shkronjë Ab"
2055 2114 "Mandaic Shkronjë Ag"
2056 2115 "Mandaic Shkronjë Ad"
2057 2116 "Mandaic Shkronjë Ah"
2058 2117 "Mandaic Shkronjë Ushenna"
2059 2118 "Mandaic Shkronjë Az"
2060 2119 "Mandaic Shkronjë It"
2061 2120 "Mandaic Shkronjë Att"
2062 2121 "Mandaic Shkronjë Aksa"
2063 2122 "Mandaic Shkronjë Ak"
2064 2123 "Mandaic Shkronjë Al"
2065 2124 "Mandaic Shkronjë Am"
2066 2125 "Mandaic Shkronjë An"
2067 2126 "Mandaic Shkronjë As"
2068 2127 "Mandaic Shkronjë In"
2069 2128 "Mandaic Shkronjë Ap"
2070 2129 "Mandaic Shkronjë Asz"
2071 2130 "Mandaic Shkronjë Aq"
2072 2131 "Mandaic Shkronjë Ar"
2073 2132 "Mandaic Shkronjë Ash"
2074 2133 "Mandaic Shkronjë At"
2075 2134 "Mandaic Shkronjë Dushenna"
2076 2135 "Mandaic Shkronjë Kad"
2077 2136 "Mandaic Shkronjë Ain"
2078 2137 "Mandaic Affrication Shenjë"
2079 2138 "Mandaic Shqiptim Shenjë"
2080 2139 "Mandaic Dyfishim Shenjë"
2081 2142 "Mandaic Pikësim"
2082 2208 "Arabe Shkronjë Beh Me e Vogël V Poshtë"
2083 2209 "Arabic Letter Beh With Hamza Above"
2084 2210 "Arabe Shkronjë Jeem Me Dy Pikë Lart"
2085 2211 "Arabe Shkronjë Tah Me Dy Pikë Lart"
2086 2212 "Arabe Shkronjë Feh Me Pikë Poshtë dhe Tre Pikë Lart"
2087 2213 "Arabe Shkronjë Qaf Me Pikë Poshtë"
2088 2214 "Arabe Shkronjë Lam Me Dyshe Bar"
2089 2215 "Arabe Shkronjë Meem Me Tre Pikë Lart"
2090 2216 "Arabe Shkronjë Yeh Me Dy Pikë Poshtë dhe Hamza Lart"
2091 2217 "Arabe Shkronjë Yeh Me Dy Pikë Poshtë dhe Pikë Mbi"
2092 2218 "Arabe Shkronjë Reh Me Loop"
2093 2219 "Arabe Shkronjë Waw Me Pikë Mein"
2094 2220 "Arabe Shkronjë Rohingya Yeh"
2095 2221 "Arabic Letter Low Alef"
2096 2222 "Arabic Letter Dal With Three Dots Below"
2097 2223 "Arabic Letter Sad With Three Dots Below"
2098 2224 "Arabic Letter Gaf With Inverted Stroke"
2099 2225 "Arabic Letter Straight Waw"
2100 2226 "Arabic Letter Zain With Inverted V Above"
2101 2227 "Arabic Letter Ain With Three Dots Below"
2102 2228 "Arabic Letter Kaf With Dot Below"
2103 2275 "Arabic Turned Damma Below"
2104 2276 "Arabe Dredhur Fatha"
2105 2277 "Arabe Dredhur Damma"
2106 2278 "Arabe Dredhur Kasra"
2107 2279 "Arabe Dredhur Fathatan"
2108 2280 "Arabe Dredhur Dammatan"
2109 2281 "Arabe Dredhur Kasratan"
2110 2282 "Arabe Tone Një Pikë Mbi"
2111 2283 "Arabe Tone Dy Pikë Lart"
2112 2284 "Arabe Tone Loop Lart"
2113 2285 "Arabe TNjë Një Pikë Poshtë"
2114 2286 "Arabe Tone Dy Pikë Poshtë"
2115 2287 "Arabe Tone Loop Poshtë"
2116 2288 "Arabe Hap Fathatan"
2117 2289 "Arabe Hap Dammatan"
2118 2290 "Arabe Hap Kasratan"
2119 2291 "Arabe e Vogël Lart Waw"
2120 2292 "Arabe Fatha Me Rreth"
2121 2293 "Arabe Fatha Me Pikë Mbi"
2122 2294 "Arabe Kasra Me Pikë Poshtë"
2123 2295 "Arabe Majtë kokë-Shigjete Lart"
2124 2296 "Arabe Djathtë kokë-Shigjete Lart"
2125 2297 "Arabe Majtë kokë-Shigjete Poshtë"
2126 2298 "Arabe Djathtë kokë-Shigjete Poshtë"
2127 2299 "Arabe Dyshe Djathtë kokë-Shigjete Lart"
2128 2300 "Arabe Dyshe Djathtë kokë-Shigjete Lart Me Pikë"
2129 2301 "Arabe Djathtë kokë-Shigjete Lart Me Pikë"
2130 2302 "Arabe Damma Me Pikë"
2131 2303 "Arabic Mark Sideways Noon Ghunna"
2132 2304 "Devanagari Shenjë Kthyer Candrabindu"
2133 2305 "Devanagari Shenjë Candrabindu"
2134 2306 "Devanagari Shenjë Anusvara"
2135 2307 "Devanagari Shenjë Visarga"
2136 2308 "Devanagari Shkronjë Shkurtër A"
2137 2309 "Devanagari Shkronjë A"
2138 2310 "Devanagari Shkronjë Aa"
2139 2311 "Devanagari Shkronjë I"
2140 2312 "Devanagari Shkronjë Ii"
2141 2313 "Devanagari Shkronjë U"
2142 2314 "Devanagari Shkronjë Uu"
2143 2315 "Devanagari Shkronjë Vocalic R"
2144 2316 "Devanagari Shkronjë Vocalic L"
2145 2317 "Devanagari Shkronjë Candra E"
2146 2318 "Devanagari Shkronjë Shkurtër E"
2147 2319 "Devanagari Shkronjë E"
2148 2320 "Devanagari Shkronjë Ai"
2149 2321 "Devanagari Shkronjë Candra O"
2150 2322 "Devanagari Shkronjë Shkurtër O"
2151 2323 "Devanagari Shkronjë O"
2152 2324 "Devanagari Shkronjë Au"
2153 2325 "Devanagari Shkronjë Ka"
2154 2326 "Devanagari Shkronjë Kha"
2155 2327 "Devanagari Shkronjë Ga"
2156 2328 "Devanagari Shkronjë Gha"
2157 2329 "Devanagari Shkronjë Nga"
2158 2330 "Devanagari Shkronjë Ca"
2159 2331 "Devanagari Shkronjë Cha"
2160 2332 "Devanagari Shkronjë Ja"
2161 2333 "Devanagari Shkronjë Jha"
2162 2334 "Devanagari Shkronjë Nya"
2163 2335 "Devanagari Shkronjë Tta"
2164 2336 "Devanagari Shkronjë Ttha"
2165 2337 "Devanagari Shkronjë Dda"
2166 2338 "Devanagari Shkronjë Ddha"
2167 2339 "Devanagari Shkronjë Nna"
2168 2340 "Devanagari Shkronjë Ta"
2169 2341 "Devanagari Shkronjë Tha"
2170 2342 "Devanagari Shkronjë Da"
2171 2343 "Devanagari Shkronjë Dha"
2172 2344 "Devanagari Shkronjë Na"
2173 2345 "Devanagari Shkronjë Nnna"
2174 2346 "Devanagari Shkronjë Pa"
2175 2347 "Devanagari Shkronjë Pha"
2176 2348 "Devanagari Shkronjë Ba"
2177 2349 "Devanagari Shkronjë Bha"
2178 2350 "Devanagari Shkronjë Ma"
2179 2351 "Devanagari Shkronjë Ya"
2180 2352 "Devanagari Shkronjë Ra"
2181 2353 "Devanagari Shkronjë Rra"
2182 2354 "Devanagari Shkronjë La"
2183 2355 "Devanagari Shkronjë Lla"
2184 2356 "Devanagari Shkronjë Llla"
2185 2357 "Devanagari Shkronjë Va"
2186 2358 "Devanagari Shkronjë Sha"
2187 2359 "Devanagari Shkronjë Ssa"
2188 2360 "Devanagari Shkronjë Sa"
2189 2361 "Devanagari Shkronjë Ha"
2190 2362 "Devanagari Zanore Shenjë Oe"
2191 2363 "Devanagari Zanore Shenjë Ooe"
2192 2364 "Devanagari Shenjë Nukta"
2193 2365 "Devanagari Shenjë Avagraha"
2194 2366 "Devanagari Zanore Shenjë Aa"
2195 2367 "Devanagari Zanore Shenjë I"
2196 2368 "Devanagari Zanore Shenjë Ii"
2197 2369 "Devanagari Zanore Shenjë U"
2198 2370 "Devanagari Zanore Shenjë Uu"
2199 2371 "Devanagari Zanore Shenjë Vocalic R"
2200 2372 "Devanagari Zanore Shenjë Vocalic Rr"
2201 2373 "Devanagari Zanore Shenjë Candra E"
2202 2374 "Devanagari Zanore Shenjë Shkurtër E"
2203 2375 "Devanagari Zanore Shenjë E"
2204 2376 "Devanagari Zanore Shenjë Ai"
2205 2377 "Devanagari Zanore Shenjë Candra O"
2206 2378 "Devanagari Zanore Shenjë Shkurtër O"
2207 2379 "Devanagari Zanore Shenjë O"
2208 2380 "Devanagari Zanore Shenjë Au"
2209 2381 "Devanagari Shenjë Virama"
2210 2382 "Devanagari Zanore Shenjë Prishthamatra E"
2211 2383 "Devanagari Zanore Shenjë Aw"
2212 2384 "Devanagari Om"
2213 2385 "Devanagari Stres Shenjë Udatta"
2214 2386 "Devanagari Stres Shenjë Anudatta"
2215 2387 "Devanagari Rëndë Theks"
2216 2388 "Devanagari Theks i Mprehtë"
2217 2389 "Devanagari Zanore Shenjë Candra Gjatë E"
2218 2390 "Devanagari Zanore Shenjë Ue"
2219 2391 "Devanagari Zanore Shenjë Uue"
2220 2392 "Devanagari Shkronjë Qa"
2221 2393 "Devanagari Shkronjë Khha"
2222 2394 "Devanagari Shkronjë Ghha"
2223 2395 "Devanagari Shkronjë Za"
2224 2396 "Devanagari Shkronjë Dddha"
2225 2397 "Devanagari Shkronjë Rha"
2226 2398 "Devanagari Shkronjë Fa"
2227 2399 "Devanagari Shkronjë Yya"
2228 2400 "Devanagari Shkronjë Vocalic Rr"
2229 2401 "Devanagari Shkronjë Vocalic Ll"
2230 2402 "Devanagari Zanore Shenjë Vocalic L"
2231 2403 "Devanagari Zanore Shenjë Vocalic Ll"
2232 2404 "Devanagari Danda"
2233 2405 "Devanagari Dyshe Danda"
2234 2406 "Devanagari Shifër Zero"
2235 2407 "Devanagari Shifër Një"
2236 2408 "Devanagari Shifër Dy"
2237 2409 "Devanagari Shifër Tre"
2238 2410 "Devanagari Shifër Katër"
2239 2411 "Devanagari Shifër Pesë"
2240 2412 "Devanagari Shifër Gjashtë"
2241 2413 "Devanagari Shifër Shtatë"
2242 2414 "Devanagari Shifër Tetë"
2243 2415 "Devanagari Shifër Nëntë"
2244 2416 "Devanagari Shkurtim Shenjë"
2245 2417 "Devanagari Shenjë Lart Hapësirë Pikë"
2246 2418 "Devanagari Shkronjë Candra A"
2247 2419 "Devanagari Shkronjë Oe"
2248 2420 "Devanagari Shkronjë Ooe"
2249 2421 "Devanagari Shkronjë Aw"
2250 2422 "Devanagari Shkronjë Ue"
2251 2423 "Devanagari Shkronjë Uue"
2252 2424 "Devanagari Letter Marwari Dda"
2253 2425 "Devanagari Shkronjë Zha"
2254 2426 "Devanagari Shkronjë Rëndë Ya"
2255 2427 "Devanagari Shkronjë Gga"
2256 2428 "Devanagari Shkronjë Jja"
2257 2429 "Devanagari Shkronjë Glottal Stop"
2258 2430 "Devanagari Shkronjë Ddda"
2259 2431 "Devanagari Shkronjë Bba"
2260 2432 "Bengali Anji"
2261 2433 "Bengali Shenjë Candrabindu"
2262 2434 "Bengali Shenjë Anusvara"
2263 2435 "Bengali Shenjë Visarga"
2264 2437 "Bengali Shkronjë A"
2265 2438 "Bengali Shkronjë Aa"
2266 2439 "Bengali Shkronjë I"
2267 2440 "Bengali Shkronjë Ii"
2268 2441 "Bengali Shkronjë U"
2269 2442 "Bengali Shkronjë Uu"
2270 2443 "Bengali Shkronjë Vocalic R"
2271 2444 "Bengali Shkronjë Vocalic L"
2272 2447 "Bengali Shkronjë E"
2273 2448 "Bengali Shkronjë Ai"
2274 2451 "Bengali Shkronjë O"
2275 2452 "Bengali Shkronjë Au"
2276 2453 "Bengali Shkronjë Ka"
2277 2454 "Bengali Shkronjë Kha"
2278 2455 "Bengali Shkronjë Ga"
2279 2456 "Bengali Shkronjë Gha"
2280 2457 "Bengali Shkronjë Nga"
2281 2458 "Bengali Shkronjë Ca"
2282 2459 "Bengali Shkronjë Cha"
2283 2460 "Bengali Shkronjë Ja"
2284 2461 "Bengali Shkronjë Jha"
2285 2462 "Bengali Shkronjë Nya"
2286 2463 "Bengali Shkronjë Tta"
2287 2464 "Bengali Shkronjë Ttha"
2288 2465 "Bengali Shkronjë Dda"
2289 2466 "Bengali Shkronjë Ddha"
2290 2467 "Bengali Shkronjë Nna"
2291 2468 "Bengali Shkronjë Ta"
2292 2469 "Bengali Shkronjë Tha"
2293 2470 "Bengali Shkronjë Da"
2294 2471 "Bengali Shkronjë Dha"
2295 2472 "Bengali Shkronjë Na"
2296 2474 "Bengali Shkronjë Pa"
2297 2475 "Bengali Shkronjë Pha"
2298 2476 "Bengali Shkronjë Ba"
2299 2477 "Bengali Shkronjë Bha"
2300 2478 "Bengali Shkronjë Ma"
2301 2479 "Bengali Shkronjë Ya"
2302 2480 "Bengali Shkronjë Ra"
2303 2482 "Bengali Shkronjë La"
2304 2486 "Bengali Shkronjë Sha"
2305 2487 "Bengali Shkronjë Ssa"
2306 2488 "Bengali Shkronjë Sa"
2307 2489 "Bengali Shkronjë Ha"
2308 2492 "Bengali Shenjë Nukta"
2309 2493 "Bengali Shenjë Avagraha"
2310 2494 "Bengali Zanore Shenjë Aa"
2311 2495 "Bengali Zanore Shenjë I"
2312 2496 "Bengali Zanore Shenjë Ii"
2313 2497 "Bengali Zanore Shenjë U"
2314 2498 "Bengali Zanore Shenjë Uu"
2315 2499 "Bengali Zanore Shenjë Vocalic R"
2316 2500 "Bengali Zanore Shenjë Vocalic Rr"
2317 2503 "Bengali Zanore Shenjë E"
2318 2504 "Bengali Zanore Shenjë Ai"
2319 2507 "Bengali Zanore Shenjë O"
2320 2508 "Bengali Zanore Shenjë Au"
2321 2509 "Bengali Shenjë Virama"
2322 2510 "Bengali Shkronjë Khanda Ta"
2323 2519 "Bengali Au Gjatësi Shenjë"
2324 2524 "Bengali Shkronjë Rra"
2325 2525 "Bengali Shkronjë Rha"
2326 2527 "Bengali Shkronjë Yya"
2327 2528 "Bengali Shkronjë Vocalic Rr"
2328 2529 "Bengali Shkronjë Vocalic Ll"
2329 2530 "Bengali Zanore Shenjë Vocalic L"
2330 2531 "Bengali Zanore Shenjë Vocalic Ll"
2331 2534 "Bengali Shifër Zero"
2332 2535 "Bengali Shifër Një"
2333 2536 "Bengali Shifër Dy"
2334 2537 "Bengali Shifër Tre"
2335 2538 "Bengali Shifër Katër"
2336 2539 "Bengali Shifër Pesë"
2337 2540 "Bengali Shifër Gjashtë"
2338 2541 "Bengali Shifër Shtatë"
2339 2542 "Bengali Shifër Tetë"
2340 2543 "Bengali Shifër Nëntë"
2341 2544 "Bengali Shkronjë Ra Me Mesit Diagonal"
2342 2545 "Bengali Shkronjë Ra Me e'ulët Diagonal"
2343 2546 "Bengali Rupee Shenjë"
2344 2547 "Bengali Rupee Shenjë"
2345 2548 "Bengali Monedhë Numërator Një"
2346 2549 "Bengali Monedhë Numërator Dy"
2347 2550 "Bengali Monedhë Numërator Tre"
2348 2551 "Bengali Monedhë Numërator Katër"
2349 2552 "Bengali Monedhë Numërator Një Less Se The Emërtues"
2350 2553 "Bengali Monedhë Emërtues Gjashtëmbëdhjetë"
2351 2554 "Bengali Isshar"
2352 2555 "Bengali Ganda Shenjë"
2353 2561 "Gurmukhi Shenjë Adak Bindi"
2354 2562 "Gurmukhi Shenjë Bindi"
2355 2563 "Gurmukhi Shenjë Visarga"
2356 2565 "Gurmukhi Shkronjë A"
2357 2566 "Gurmukhi Shkronjë Aa"
2358 2567 "Gurmukhi Shkronjë I"
2359 2568 "Gurmukhi Shkronjë Ii"
2360 2569 "Gurmukhi Shkronjë U"
2361 2570 "Gurmukhi Shkronjë Uu"
2362 2575 "Gurmukhi Shkronjë Ee"
2363 2576 "Gurmukhi Shkronjë Ai"
2364 2579 "Gurmukhi Shkronjë Oo"
2365 2580 "Gurmukhi Shkronjë Au"
2366 2581 "Gurmukhi Shkronjë Ka"
2367 2582 "Gurmukhi Shkronjë Kha"
2368 2583 "Gurmukhi Shkronjë Ga"
2369 2584 "Gurmukhi Shkronjë Gha"
2370 2585 "Gurmukhi Shkronjë Nga"
2371 2586 "Gurmukhi Shkronjë Ca"
2372 2587 "Gurmukhi Shkronjë Cha"
2373 2588 "Gurmukhi Shkronjë Ja"
2374 2589 "Gurmukhi Shkronjë Jha"
2375 2590 "Gurmukhi Shkronjë Nya"
2376 2591 "Gurmukhi Shkronjë Tta"
2377 2592 "Gurmukhi Shkronjë Ttha"
2378 2593 "Gurmukhi Shkronjë Dda"
2379 2594 "Gurmukhi Shkronjë Ddha"
2380 2595 "Gurmukhi Shkronjë Nna"
2381 2596 "Gurmukhi Shkronjë Ta"
2382 2597 "Gurmukhi Shkronjë Tha"
2383 2598 "Gurmukhi Shkronjë Da"
2384 2599 "Gurmukhi Shkronjë Dha"
2385 2600 "Gurmukhi Shkronjë Na"
2386 2602 "Gurmukhi Shkronjë Pa"
2387 2603 "Gurmukhi Shkronjë Pha"
2388 2604 "Gurmukhi Shkronjë Ba"
2389 2605 "Gurmukhi Shkronjë Bha"
2390 2606 "Gurmukhi Shkronjë Ma"
2391 2607 "Gurmukhi Shkronjë Ya"
2392 2608 "Gurmukhi Shkronjë Ra"
2393 2610 "Gurmukhi Shkronjë La"
2394 2611 "Gurmukhi Shkronjë Lla"
2395 2613 "Gurmukhi Shkronjë Va"
2396 2614 "Gurmukhi Shkronjë Sha"
2397 2616 "Gurmukhi Shkronjë Sa"
2398 2617 "Gurmukhi Shkronjë Ha"
2399 2620 "Gurmukhi Shenjë Nukta"
2400 2622 "Gurmukhi Zanore Shenjë Aa"
2401 2623 "Gurmukhi Zanore Shenjë I"
2402 2624 "Gurmukhi Zanore Shenjë Ii"
2403 2625 "Gurmukhi Zanore Shenjë U"
2404 2626 "Gurmukhi Zanore Shenjë Uu"
2405 2631 "Gurmukhi Zanore Shenjë Ee"
2406 2632 "Gurmukhi Zanore Shenjë Ai"
2407 2635 "Gurmukhi Zanore Shenjë Oo"
2408 2636 "Gurmukhi Zanore Shenjë Au"
2409 2637 "Gurmukhi Shenjë Virama"
2410 2641 "Gurmukhi Shenjë Udaat"
2411 2649 "Gurmukhi Shkronjë Khha"
2412 2650 "Gurmukhi Shkronjë Ghha"
2413 2651 "Gurmukhi Shkronjë Za"
2414 2652 "Gurmukhi Shkronjë Rra"
2415 2654 "Gurmukhi Shkronjë Fa"
2416 2662 "Gurmukhi Shifër Zero"
2417 2663 "Gurmukhi Shifër Një"
2418 2664 "Gurmukhi Shifër Dy"
2419 2665 "Gurmukhi Shifër Tre"
2420 2666 "Gurmukhi Shifër Katër"
2421 2667 "Gurmukhi Shifër Pesë"
2422 2668 "Gurmukhi Shifër Gjashtë"
2423 2669 "Gurmukhi Shifër Shtatë"
2424 2670 "Gurmukhi Shifër Tetë"
2425 2671 "Gurmukhi Shifër Nëntë"
2426 2672 "Gurmukhi Tippi"
2427 2673 "Gurmukhi Addak"
2428 2674 "Gurmukhi Iri"
2429 2675 "Gurmukhi Ura"
2430 2676 "Gurmukhi Ek Onkar"
2431 2677 "Gurmukhi Shenjë Yakash"
2432 2689 "Gujarati Shenjë Candrabindu"
2433 2690 "Gujarati Shenjë Anusvara"
2434 2691 "Gujarati Shenjë Visarga"
2435 2693 "Gujarati Shkronjë A"
2436 2694 "Gujarati Shkronjë Aa"
2437 2695 "Gujarati Shkronjë I"
2438 2696 "Gujarati Shkronjë Ii"
2439 2697 "Gujarati Shkronjë U"
2440 2698 "Gujarati Shkronjë Uu"
2441 2699 "Gujarati Shkronjë Vocalic R"
2442 2700 "Gujarati Shkronjë Vocalic L"
2443 2701 "Gujarati Zanore Candra E"
2444 2703 "Gujarati Shkronjë E"
2445 2704 "Gujarati Shkronjë Ai"
2446 2705 "Gujarati Zanore Candra O"
2447 2707 "Gujarati Shkronjë O"
2448 2708 "Gujarati Shkronjë Au"
2449 2709 "Gujarati Shkronjë Ka"
2450 2710 "Gujarati Shkronjë Kha"
2451 2711 "Gujarati Shkronjë Ga"
2452 2712 "Gujarati Shkronjë Gha"
2453 2713 "Gujarati Shkronjë Nga"
2454 2714 "Gujarati Shkronjë Ca"
2455 2715 "Gujarati Shkronjë Cha"
2456 2716 "Gujarati Shkronjë Ja"
2457 2717 "Gujarati Shkronjë Jha"
2458 2718 "Gujarati Shkronjë Nya"
2459 2719 "Gujarati Shkronjë Tta"
2460 2720 "Gujarati Shkronjë Ttha"
2461 2721 "Gujarati Shkronjë Dda"
2462 2722 "Gujarati Shkronjë Ddha"
2463 2723 "Gujarati Shkronjë Nna"
2464 2724 "Gujarati Shkronjë Ta"
2465 2725 "Gujarati Shkronjë Tha"
2466 2726 "Gujarati Shkronjë Da"
2467 2727 "Gujarati Shkronjë Dha"
2468 2728 "Gujarati Shkronjë Na"
2469 2730 "Gujarati Shkronjë Pa"
2470 2731 "Gujarati Shkronjë Pha"
2471 2732 "Gujarati Shkronjë Ba"
2472 2733 "Gujarati Shkronjë Bha"
2473 2734 "Gujarati Shkronjë Ma"
2474 2735 "Gujarati Shkronjë Ya"
2475 2736 "Gujarati Shkronjë Ra"
2476 2738 "Gujarati Shkronjë La"
2477 2739 "Gujarati Shkronjë Lla"
2478 2741 "Gujarati Shkronjë Va"
2479 2742 "Gujarati Shkronjë Sha"
2480 2743 "Gujarati Shkronjë Ssa"
2481 2744 "Gujarati Shkronjë Sa"
2482 2745 "Gujarati Shkronjë Ha"
2483 2748 "Gujarati Shenjë Nukta"
2484 2749 "Gujarati Shenjë Avagraha"
2485 2750 "Gujarati Zanore Shenjë Aa"
2486 2751 "Gujarati Zanore Shenjë I"
2487 2752 "Gujarati Zanore Shenjë Ii"
2488 2753 "Gujarati Zanore Shenjë U"
2489 2754 "Gujarati Zanore Shenjë Uu"
2490 2755 "Gujarati Zanore Shenjë Vocalic R"
2491 2756 "Gujarati Zanore Shenjë Vocalic Rr"
2492 2757 "Gujarati Zanore Shenjë Candra E"
2493 2759 "Gujarati Zanore Shenjë E"
2494 2760 "Gujarati Zanore Shenjë Ai"
2495 2761 "Gujarati Zanore Shenjë Candra O"
2496 2763 "Gujarati Zanore Shenjë O"
2497 2764 "Gujarati Zanore Shenjë Au"
2498 2765 "Gujarati Shenjë Virama"
2499 2768 "Gujarati Om"
2500 2784 "Gujarati Shkronjë Vocalic Rr"
2501 2785 "Gujarati Shkronjë Vocalic Ll"
2502 2786 "Gujarati Zanore Shenjë Vocalic L"
2503 2787 "Gujarati Zanore Shenjë Vocalic Ll"
2504 2790 "Gujarati Shifër Zero"
2505 2791 "Gujarati Shifër Një"
2506 2792 "Gujarati Shifër Dy"
2507 2793 "Gujarati Shifër Tre"
2508 2794 "Gujarati Shifër Katër"
2509 2795 "Gujarati Shifër Pesë"
2510 2796 "Gujarati Shifër Gjashtë"
2511 2797 "Gujarati Shifër Shtatë"
2512 2798 "Gujarati Shifër Tetë"
2513 2799 "Gujarati Shifër Nëntë"
2514 2800 "Gujarati Shkurtim Shenjë"
2515 2801 "Gujarati Rupee Shenjë"
2516 2809 "Gujarati Letter Zha"
2517 2817 "Oriya Shenjë Candrabindu"
2518 2818 "Oriya Shenjë Anusvara"
2519 2819 "Oriya Shenjë Visarga"
2520 2821 "Oriya Shkronjë A"
2521 2822 "Oriya Shkronjë Aa"
2522 2823 "Oriya Shkronjë I"
2523 2824 "Oriya Shkronjë Ii"
2524 2825 "Oriya Shkronjë U"
2525 2826 "Oriya Shkronjë Uu"
2526 2827 "Oriya Shkronjë Vocalic R"
2527 2828 "Oriya Shkronjë Vocalic L"
2528 2831 "Oriya Shkronjë E"
2529 2832 "Oriya Shkronjë Ai"
2530 2835 "Oriya Shkronjë O"
2531 2836 "Oriya Shkronjë Au"
2532 2837 "Oriya Shkronjë Ka"
2533 2838 "Oriya Shkronjë Kha"
2534 2839 "Oriya Shkronjë Ga"
2535 2840 "Oriya Shkronjë Gha"
2536 2841 "Oriya Shkronjë Nga"
2537 2842 "Oriya Shkronjë Ca"
2538 2843 "Oriya Shkronjë Cha"
2539 2844 "Oriya Shkronjë Ja"
2540 2845 "Oriya Shkronjë Jha"
2541 2846 "Oriya Shkronjë Nya"
2542 2847 "Oriya Shkronjë Tta"
2543 2848 "Oriya Shkronjë Ttha"
2544 2849 "Oriya Shkronjë Dda"
2545 2850 "Oriya Shkronjë Ddha"
2546 2851 "Oriya Shkronjë Nna"
2547 2852 "Oriya Shkronjë Ta"
2548 2853 "Oriya Shkronjë Tha"
2549 2854 "Oriya Shkronjë Da"
2550 2855 "Oriya Shkronjë Dha"
2551 2856 "Oriya Shkronjë Na"
2552 2858 "Oriya Shkronjë Pa"
2553 2859 "Oriya Shkronjë Pha"
2554 2860 "Oriya Shkronjë Ba"
2555 2861 "Oriya Shkronjë Bha"
2556 2862 "Oriya Shkronjë Ma"
2557 2863 "Oriya Shkronjë Ya"
2558 2864 "Oriya Shkronjë Ra"
2559 2866 "Oriya Shkronjë La"
2560 2867 "Oriya Shkronjë Lla"
2561 2869 "Oriya Shkronjë Va"
2562 2870 "Oriya Shkronjë Sha"
2563 2871 "Oriya Shkronjë Ssa"
2564 2872 "Oriya Shkronjë Sa"
2565 2873 "Oriya Shkronjë Ha"
2566 2876 "Oriya Shenjë Nukta"
2567 2877 "Oriya Shenjë Avagraha"
2568 2878 "Oriya Zanore Shenjë Aa"
2569 2879 "Oriya Zanore Shenjë I"
2570 2880 "Oriya Zanore Shenjë Ii"
2571 2881 "Oriya Zanore Shenjë U"
2572 2882 "Oriya Zanore Shenjë Uu"
2573 2883 "Oriya Zanore Shenjë Vocalic R"
2574 2884 "Oriya Zanore Shenjë Vocalic Rr"
2575 2887 "Oriya Zanore Shenjë E"
2576 2888 "Oriya Zanore Shenjë Ai"
2577 2891 "Oriya Zanore Shenjë O"
2578 2892 "Oriya Zanore Shenjë Au"
2579 2893 "Oriya Shenjë Virama"
2580 2902 "Oriya Ai Gjatësi Shenjë"
2581 2903 "Oriya Au Gjatësi Shenjë"
2582 2908 "Oriya Shkronjë Rra"
2583 2909 "Oriya Shkronjë Rha"
2584 2911 "Oriya Shkronjë Yya"
2585 2912 "Oriya Shkronjë Vocalic Rr"
2586 2913 "Oriya Shkronjë Vocalic Ll"
2587 2914 "Oriya Zanore Shenjë Vocalic L"
2588 2915 "Oriya Zanore Shenjë Vocalic Ll"
2589 2918 "Oriya Shifër Zero"
2590 2919 "Oriya Shifër Një"
2591 2920 "Oriya Shifër Dy"
2592 2921 "Oriya Shifër Tre"
2593 2922 "Oriya Shifër Katër"
2594 2923 "Oriya Shifër Pesë"
2595 2924 "Oriya Shifër Gjashtë"
2596 2925 "Oriya Shifër Shtatë"
2597 2926 "Oriya Shifër Tetë"
2598 2927 "Oriya Shifër Nëntë"
2599 2928 "Oriya Isshar"
2600 2929 "Oriya Shkronjë Wa"
2601 2930 "Oriya Fraksion Një Çerek"
2602 2931 "Oriya Fraksion Një Gjysmë"
2603 2932 "Oriya Fraksion Tre Çerek"
2604 2933 "Oriya Fraksion Një Sixteenth"
2605 2934 "Oriya Fraksion Një Tetë"
2606 2935 "Oriya Fraksion Tre Sixteenths"
2607 2946 "Tamil Shenjë Anusvara"
2608 2947 "Tamil Shenjë Visarga"
2609 2949 "Tamil Shkronjë A"
2610 2950 "Tamil Shkronjë Aa"
2611 2951 "Tamil Shkronjë I"
2612 2952 "Tamil Shkronjë Ii"
2613 2953 "Tamil Shkronjë U"
2614 2954 "Tamil Shkronjë Uu"
2615 2958 "Tamil Shkronjë E"
2616 2959 "Tamil Shkronjë Ee"
2617 2960 "Tamil Shkronjë Ai"
2618 2962 "Tamil Shkronjë O"
2619 2963 "Tamil Shkronjë Oo"
2620 2964 "Tamil Shkronjë Au"
2621 2965 "Tamil Shkronjë Ka"
2622 2969 "Tamil Shkronjë Nga"
2623 2970 "Tamil Shkronjë Ca"
2624 2972 "Tamil Shkronjë Ja"
2625 2974 "Tamil Shkronjë Nya"
2626 2975 "Tamil Shkronjë Tta"
2627 2979 "Tamil Shkronjë Nna"
2628 2980 "Tamil Shkronjë Ta"
2629 2984 "Tamil Shkronjë Na"
2630 2985 "Tamil Shkronjë Nnna"
2631 2986 "Tamil Shkronjë Pa"
2632 2990 "Tamil Shkronjë Ma"
2633 2991 "Tamil Shkronjë Ya"
2634 2992 "Tamil Shkronjë Ra"
2635 2993 "Tamil Shkronjë Rra"
2636 2994 "Tamil Shkronjë La"
2637 2995 "Tamil Shkronjë Lla"
2638 2996 "Tamil Shkronjë Llla"
2639 2997 "Tamil Shkronjë Va"
2640 2998 "Tamil Shkronjë Sha"
2641 2999 "Tamil Shkronjë Ssa"
2642 3000 "Tamil Shkronjë Sa"
2643 3001 "Tamil Shkronjë Ha"
2644 3006 "Tamil Zanore Shenjë Aa"
2645 3007 "Tamil Zanore Shenjë I"
2646 3008 "Tamil Zanore Shenjë Ii"
2647 3009 "Tamil Zanore Shenjë U"
2648 3010 "Tamil Zanore Shenjë Uu"
2649 3014 "Tamil Zanore Shenjë E"
2650 3015 "Tamil Zanore Shenjë Ee"
2651 3016 "Tamil Zanore Shenjë Ai"
2652 3018 "Tamil Zanore Shenjë O"
2653 3019 "Tamil Zanore Shenjë Oo"
2654 3020 "Tamil Zanore Shenjë Au"
2655 3021 "Tamil Shenjë Virama"
2656 3024 "Tamil Om"
2657 3031 "Tamil Au Gjatësi Shenjë"
2658 3046 "Tamil Shifër Zero"
2659 3047 "Tamil Shifër Një"
2660 3048 "Tamil Shifër Dy"
2661 3049 "Tamil Shifër Tre"
2662 3050 "Tamil Shifër Katër"
2663 3051 "Tamil Shifër Pesë"
2664 3052 "Tamil Shifër Gjashtë"
2665 3053 "Tamil Shifër Shtatë"
2666 3054 "Tamil Shifër Tetë"
2667 3055 "Tamil Shifër Nëntë"
2668 3056 "Tamil Numër Dhjetë"
2669 3057 "Tamil Numër Një Njëqind"
2670 3058 "Tamil Numër Një Mijë"
2671 3059 "Tamil Ditë Shenjë"
2672 3060 "Tamil Muaj Shenjë"
2673 3061 "Tamil Viti Shenjë"
2674 3062 "Tamil Debit Shenjë"
2675 3063 "Tamil Nderim Shenjë"
2676 3064 "Tamil Aq Lart Shenjë"
2677 3065 "Tamil Rupee Shenjë"
2678 3066 "Tamil Numër Shenjë"
2679 3072 "Telugu Sign Combining Candrabindu Above"
2680 3073 "Telugu Shenjë Candrabindu"
2681 3074 "Telugu Shenjë Anusvara"
2682 3075 "Telugu Shenjë Visarga"
2683 3077 "Telugu Shkronjë A"
2684 3078 "Telugu Shkronjë Aa"
2685 3079 "Telugu Shkronjë I"
2686 3080 "Telugu Shkronjë Ii"
2687 3081 "Telugu Shkronjë U"
2688 3082 "Telugu Shkronjë Uu"
2689 3083 "Telugu Shkronjë Vocalic R"
2690 3084 "Telugu Shkronjë Vocalic L"
2691 3086 "Telugu Shkronjë E"
2692 3087 "Telugu Shkronjë Ee"
2693 3088 "Telugu Shkronjë Ai"
2694 3090 "Telugu Shkronjë O"
2695 3091 "Telugu Shkronjë Oo"
2696 3092 "Telugu Shkronjë Au"
2697 3093 "Telugu Shkronjë Ka"
2698 3094 "Telugu Shkronjë Kha"
2699 3095 "Telugu Shkronjë Ga"
2700 3096 "Telugu Shkronjë Gha"
2701 3097 "Telugu Shkronjë Nga"
2702 3098 "Telugu Shkronjë Ca"
2703 3099 "Telugu Shkronjë Cha"
2704 3100 "Telugu Shkronjë Ja"
2705 3101 "Telugu Shkronjë Jha"
2706 3102 "Telugu Shkronjë Nya"
2707 3103 "Telugu Shkronjë Tta"
2708 3104 "Telugu Shkronjë Ttha"
2709 3105 "Telugu Shkronjë Dda"
2710 3106 "Telugu Shkronjë Ddha"
2711 3107 "Telugu Shkronjë Nna"
2712 3108 "Telugu Shkronjë Ta"
2713 3109 "Telugu Shkronjë Tha"
2714 3110 "Telugu Shkronjë Da"
2715 3111 "Telugu Shkronjë Dha"
2716 3112 "Telugu Shkronjë Na"
2717 3114 "Telugu Shkronjë Pa"
2718 3115 "Telugu Shkronjë Pha"
2719 3116 "Telugu Shkronjë Ba"
2720 3117 "Telugu Shkronjë Bha"
2721 3118 "Telugu Shkronjë Ma"
2722 3119 "Telugu Shkronjë Ya"
2723 3120 "Telugu Shkronjë Ra"
2724 3121 "Telugu Shkronjë Rra"
2725 3122 "Telugu Shkronjë La"
2726 3123 "Telugu Shkronjë Lla"
2727 3124 "Telugu Letter Llla"
2728 3125 "Telugu Shkronjë Va"
2729 3126 "Telugu Shkronjë Sha"
2730 3127 "Telugu Shkronjë Ssa"
2731 3128 "Telugu Shkronjë Sa"
2732 3129 "Telugu Shkronjë Ha"
2733 3133 "Telugu Shenjë Avagraha"
2734 3134 "Telugu Zanore Shenjë Aa"
2735 3135 "Telugu Zanore Shenjë I"
2736 3136 "Telugu Zanore Shenjë Ii"
2737 3137 "Telugu Zanore Shenjë U"
2738 3138 "Telugu Zanore Shenjë Uu"
2739 3139 "Telugu Zanore Shenjë Vocalic R"
2740 3140 "Telugu Zanore Shenjë Vocalic Rr"
2741 3142 "Telugu Zanore Shenjë E"
2742 3143 "Telugu Zanore Shenjë Ee"
2743 3144 "Telugu Zanore Shenjë Ai"
2744 3146 "Telugu Zanore Shenjë O"
2745 3147 "Telugu Zanore Shenjë Oo"
2746 3148 "Telugu Zanore Shenjë Au"
2747 3149 "Telugu Shenjë Virama"
2748 3157 "Telugu Gjatësi Shenjë"
2749 3158 "Telugu Ai Gjatësi Shenjë"
2750 3160 "Telugu Shkronjë Tsa"
2751 3161 "Telugu Shkronjë Dza"
2752 3162 "Telugu Letter Rrra"
2753 3168 "Telugu Shkronjë Vocalic Rr"
2754 3169 "Telugu Shkronjë Vocalic Ll"
2755 3170 "Telugu Zanore Shenjë Vocalic L"
2756 3171 "Telugu Zanore Shenjë Vocalic Ll"
2757 3174 "Telugu Shifër Zero"
2758 3175 "Telugu Shifër Një"
2759 3176 "Telugu Shifër Dy"
2760 3177 "Telugu Shifër Tre"
2761 3178 "Telugu Shifër Katër"
2762 3179 "Telugu Shifër Pesë"
2763 3180 "Telugu Shifër Gjashtë"
2764 3181 "Telugu Shifër Shtatë"
2765 3182 "Telugu Shifër Tetë"
2766 3183 "Telugu Shifër Nëntë"
2767 3192 "Telugu Fraksion Shifër Zero Për Forcë Probabiliteti Katër"
2768 3193 "Telugu Fraksion Shifër Një Për Forcë Probabiliteti Katër"
2769 3194 "Telugu Fraksion Shifër Dy Për Forcë Probabiliteti Katër"
2770 3195 "Telugu Fraksion Shifër Tre Për Forcë Probabiliteti Katër"
2771 3196 "Telugu Fraksion Shifër Një Për Forcë Probabiliteti Katër"
2772 3197 "Telugu Fraksion Shifër Dy Për Forcë Probabiliteti Katër"
2773 3198 "Telugu Fraksion Shifër Tre Për Forcë Probabiliteti Barabartë me Katër"
2774 3199 "Telugu Shenjë Tuumu"
2775 3201 "Kannada Sign Candrabindu"
2776 3202 "Kanada Shenjë Anusvara"
2777 3203 "Kanada Shenjë Visarga"
2778 3205 "Kanada Shkronjë A"
2779 3206 "Kanada Shkronjë Aa"
2780 3207 "Kanada Shkronjë I"
2781 3208 "Kanada Shkronjë Ii"
2782 3209 "Kanada Shkronjë U"
2783 3210 "Kanada Shkronjë Uu"
2784 3211 "Kanada Shkronjë Vocalic R"
2785 3212 "Kanada Shkronjë Vocalic L"
2786 3214 "Kanada Shkronjë E"
2787 3215 "Kanada Shkronjë Ee"
2788 3216 "Kanada Shkronjë Ai"
2789 3218 "Kanada Shkronjë O"
2790 3219 "Kanada Shkronjë Oo"
2791 3220 "Kanada Shkronjë Au"
2792 3221 "Kanada Shkronjë Ka"
2793 3222 "Kanada Shkronjë Kha"
2794 3223 "Kanada Shkronjë Ga"
2795 3224 "Kanada Shkronjë Gha"
2796 3225 "Kanada Shkronjë Nga"
2797 3226 "Kanada Shkronjë Ca"
2798 3227 "Kanada Shkronjë Cha"
2799 3228 "Kanada Shkronjë Ja"
2800 3229 "Kanada Shkronjë Jha"
2801 3230 "Kanada Shkronjë Nya"
2802 3231 "Kanada Shkronjë Tta"
2803 3232 "Kanada Shkronjë Ttha"
2804 3233 "Kanada Shkronjë Dda"
2805 3234 "Kanada Shkronjë Ddha"
2806 3235 "Kanada Shkronjë Nna"
2807 3236 "Kanada Shkronjë Ta"
2808 3237 "Kanada Shkronjë Tha"
2809 3238 "Kanada Shkronjë Da"
2810 3239 "Kanada Shkronjë Dha"
2811 3240 "Kanada Shkronjë Na"
2812 3242 "Kanada Shkronjë Pa"
2813 3243 "Kanada Shkronjë Pha"
2814 3244 "Kanada Shkronjë Ba"
2815 3245 "Kanada Shkronjë Bha"
2816 3246 "Kanada Shkronjë Ma"
2817 3247 "Kanada Shkronjë Ya"
2818 3248 "Kanada Shkronjë Ra"
2819 3249 "Kanada Shkronjë Rra"
2820 3250 "Kanada Shkronjë La"
2821 3251 "Kanada Shkronjë Lla"
2822 3253 "Kanada Shkronjë Va"
2823 3254 "Kanada Shkronjë Sha"
2824 3255 "Kanada Shkronjë Ssa"
2825 3256 "Kanada Shkronjë Sa"
2826 3257 "Kanada Shkronjë Ha"
2827 3260 "Kanada Shenjë Nukta"
2828 3261 "Kanada Shenjë Avagraha"
2829 3262 "Kanada Zanore Shenjë Aa"
2830 3263 "Kanada Zanore Shenjë I"
2831 3264 "Kanada Zanore Shenjë Ii"
2832 3265 "Kanada Zanore Shenjë U"
2833 3266 "Kanada Zanore Shenjë Uu"
2834 3267 "Kanada Zanore Shenjë Vocalic R"
2835 3268 "Kanada Zanore Shenjë Vocalic Rr"
2836 3270 "Kanada Zanore Shenjë E"
2837 3271 "Kanada Zanore Shenjë Ee"
2838 3272 "Kanada Zanore Shenjë Ai"
2839 3274 "Kanada Zanore Shenjë O"
2840 3275 "Kanada Zanore Shenjë Oo"
2841 3276 "Kanada Zanore Shenjë Au"
2842 3277 "Kanada Shenjë Virama"
2843 3285 "Kanada Gjatësi Shenjë"
2844 3286 "Kanada Ai Gjatësi Shenjë"
2845 3294 "Kanada Shkronjë Fa"
2846 3296 "Kanada Shkronjë Vocalic Rr"
2847 3297 "Kanada Shkronjë Vocalic Ll"
2848 3298 "Kanada Zanore Shenjë Vocalic L"
2849 3299 "Kanada Zanore Shenjë Vocalic Ll"
2850 3302 "Kanada Shifër Zero"
2851 3303 "Kanada Shifër Një"
2852 3304 "Kanada Shifër Dy"
2853 3305 "Kanada Shifër Tre"
2854 3306 "Kanada Shifër Katër"
2855 3307 "Kanada Shifër Pesë"
2856 3308 "Kanada Shifër Gjashtë"
2857 3309 "Kanada Shifër Shtatë"
2858 3310 "Kanada Shifër Tetë"
2859 3311 "Kanada Shifër Nëntë"
2860 3313 "Kanada Shenjë Jihvamuliya"
2861 3314 "Kanada Shenjë Upadhmaniya"
2862 3329 "Malayalam Sign Candrabindu"
2863 3330 "Malayalam Shenjë Anusvara"
2864 3331 "Malayalam Shenjë Visarga"
2865 3333 "Malayalam Shkronjë A"
2866 3334 "Malayalam Shkronjë Aa"
2867 3335 "Malayalam Shkronjë I"
2868 3336 "Malayalam Shkronjë Ii"
2869 3337 "Malayalam Shkronjë U"
2870 3338 "Malayalam Shkronjë Uu"
2871 3339 "Malayalam Shkronjë Vocalic R"
2872 3340 "Malayalam Shkronjë Vocalic L"
2873 3342 "Malayalam Shkronjë E"
2874 3343 "Malayalam Shkronjë Ee"
2875 3344 "Malayalam Shkronjë Ai"
2876 3346 "Malayalam Shkronjë O"
2877 3347 "Malayalam Shkronjë Oo"
2878 3348 "Malayalam Shkronjë Au"
2879 3349 "Malayalam Shkronjë Ka"
2880 3350 "Malayalam Shkronjë Kha"
2881 3351 "Malayalam Shkronjë Ga"
2882 3352 "Malayalam Shkronjë Gha"
2883 3353 "Malayalam Shkronjë Nga"
2884 3354 "Malayalam Shkronjë Ca"
2885 3355 "Malayalam Shkronjë Cha"
2886 3356 "Malayalam Shkronjë Ja"
2887 3357 "Malayalam Shkronjë Jha"
2888 3358 "Malayalam Shkronjë Nya"
2889 3359 "Malayalam Shkronjë Tta"
2890 3360 "Malayalam Shkronjë Ttha"
2891 3361 "Malayalam Shkronjë Dda"
2892 3362 "Malayalam Shkronjë Ddha"
2893 3363 "Malayalam Shkronjë Nna"
2894 3364 "Malayalam Shkronjë Ta"
2895 3365 "Malayalam Shkronjë Tha"
2896 3366 "Malayalam Shkronjë Da"
2897 3367 "Malayalam Shkronjë Dha"
2898 3368 "Malayalam Shkronjë Na"
2899 3369 "Malayalam Shkronjë Nnna"
2900 3370 "Malayalam Shkronjë Pa"
2901 3371 "Malayalam Shkronjë Pha"
2902 3372 "Malayalam Shkronjë Ba"
2903 3373 "Malayalam Shkronjë Bha"
2904 3374 "Malayalam Shkronjë Ma"
2905 3375 "Malayalam Shkronjë Ya"
2906 3376 "Malayalam Shkronjë Ra"
2907 3377 "Malayalam Shkronjë Rra"
2908 3378 "Malayalam Shkronjë La"
2909 3379 "Malayalam Shkronjë Lla"
2910 3380 "Malayalam Shkronjë Llla"
2911 3381 "Malayalam Shkronjë Va"
2912 3382 "Malayalam Shkronjë Sha"
2913 3383 "Malayalam Shkronjë Ssa"
2914 3384 "Malayalam Shkronjë Sa"
2915 3385 "Malayalam Shkronjë Ha"
2916 3386 "Malayalam Shkronjë Ttta"
2917 3389 "Malayalam Shenjë Avagraha"
2918 3390 "Malayalam Zanore Shenjë Aa"
2919 3391 "Malayalam Zanore Shenjë I"
2920 3392 "Malayalam Zanore Shenjë Ii"
2921 3393 "Malayalam Zanore Shenjë U"
2922 3394 "Malayalam Zanore Shenjë Uu"
2923 3395 "Malayalam Zanore Shenjë Vocalic R"
2924 3396 "Malayalam Zanore Shenjë Vocalic Rr"
2925 3398 "Malayalam Zanore Shenjë E"
2926 3399 "Malayalam Zanore Shenjë Ee"
2927 3400 "Malayalam Zanore Shenjë Ai"
2928 3402 "Malayalam Zanore Shenjë O"
2929 3403 "Malayalam Zanore Shenjë Oo"
2930 3404 "Malayalam Zanore Shenjë Au"
2931 3405 "Malayalam Shenjë Virama"
2932 3406 "Malayalam Shkronjë Pikë Reph"
2933 3415 "Malayalam Au Gjatësi Shenjë"
2934 3423 "Malayalam Letter Archaic Ii"
2935 3424 "Malayalam Shkronjë Vocalic Rr"
2936 3425 "Malayalam Shkronjë Vocalic Ll"
2937 3426 "Malayalam Zanore Shenjë Vocalic L"
2938 3427 "Malayalam Zanore Shenjë Vocalic Ll"
2939 3430 "Malayalam Shifër Zero"
2940 3431 "Malayalam Shifër Një"
2941 3432 "Malayalam Shifër Dy"
2942 3433 "Malayalam Shifër Tre"
2943 3434 "Malayalam Shifër Katër"
2944 3435 "Malayalam Shifër Pesë"
2945 3436 "Malayalam Shifër Gjashtë"
2946 3437 "Malayalam Shifër Shtatë"
2947 3438 "Malayalam Shifër Tetë"
2948 3439 "Malayalam Shifër Nëntë"
2949 3440 "Malayalam Numër Dhjetë"
2950 3441 "Malayalam Numër Një Njëqind"
2951 3442 "Malayalam Numër Një Mijë"
2952 3443 "Malayalam Fraksion Një Çerek"
2953 3444 "Malayalam Fraksion Një Gjysmë"
2954 3445 "Malayalam Fraksion Tre Çerek"
2955 3449 "Malayalam Date Shenjë"
2956 3450 "Malayalam Shkronjë Chillu Nn"
2957 3451 "Malayalam Shkronjë Chillu N"
2958 3452 "Malayalam Shkronjë Chillu Rr"
2959 3453 "Malayalam Shkronjë Chillu L"
2960 3454 "Malayalam Shkronjë Chillu Ll"
2961 3455 "Malayalam Shkronjë Chillu K"
2962 3458 "Senegaleze Shenjë Anusvaraya"
2963 3459 "Senegaleze Shenjë Visargaya"
2964 3461 "Senegaleze Shkronjë Ayanna"
2965 3462 "Senegaleze Shkronjë Aayanna"
2966 3463 "Senegaleze Shkronjë Aeyanna"
2967 3464 "Senegaleze Shkronjë Aeeyanna"
2968 3465 "Senegaleze Shkronjë Iyanna"
2969 3466 "Senegaleze Shkronjë Iiyanna"
2970 3467 "Senegaleze Shkronjë Uyanna"
2971 3468 "Senegaleze Shkronjë Uuyanna"
2972 3469 "Senegaleze Shkronjë Iruyanna"
2973 3470 "Senegaleze Shkronjë Iruuyanna"
2974 3471 "Senegaleze Shkronjë Iluyanna"
2975 3472 "Senegaleze Shkronjë Iluuyanna"
2976 3473 "Senegaleze Shkronjë Eyanna"
2977 3474 "Senegaleze Shkronjë Eeyanna"
2978 3475 "Senegaleze Shkronjë Aiyanna"
2979 3476 "Senegaleze Shkronjë Oyanna"
2980 3477 "Senegaleze Shkronjë Ooyanna"
2981 3478 "Senegaleze Shkronjë Auyanna"
2982 3482 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Kayanna"
2983 3483 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Kayanna"
2984 3484 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Gayanna"
2985 3485 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Gayanna"
2986 3486 "Senegaleze Shkronjë Kantaja Naasikyaya"
2987 3487 "Senegaleze Shkronjë Sanyaka Gayanna"
2988 3488 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Cayanna"
2989 3489 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Cayanna"
2990 3490 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Jayanna"
2991 3491 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Jayanna"
2992 3492 "Senegaleze Shkronjë Taaluja Naasikyaya"
2993 3493 "Senegaleze Shkronjë Taaluja Sanyooga Naaksikyaya"
2994 3494 "Senegaleze Shkronjë Sanyaka Jayanna"
2995 3495 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Ttayanna"
2996 3496 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Ttayanna"
2997 3497 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Ddayanna"
2998 3498 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Ddayanna"
2999 3499 "Senegaleze Shkronjë Muurdhaja Nayanna"
3000 3500 "Senegaleze Shkronjë Sanyaka Ddayanna"
3001 3501 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Tayanna"
3002 3502 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Tayanna"
3003 3503 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Dayanna"
3004 3504 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Dayanna"
3005 3505 "Senegaleze Shkronjë Dantaja Nayanna"
3006 3507 "Senegaleze Shkronjë Sanyaka Dayanna"
3007 3508 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Payanna"
3008 3509 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Payanna"
3009 3510 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Bayanna"
3010 3511 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Bayanna"
3011 3512 "Senegaleze Shkronjë Mayanna"
3012 3513 "Senegaleze Shkronjë Amba Bayanna"
3013 3514 "Senegaleze Shkronjë Yayanna"
3014 3515 "Senegaleze Shkronjë Rayanna"
3015 3517 "Senegaleze Shkronjë Dantaja Layanna"
3016 3520 "Senegaleze Shkronjë Vayanna"
3017 3521 "Senegaleze Shkronjë Taaluja Sayanna"
3018 3522 "Senegaleze Shkronjë Muurdhaja Sayanna"
3019 3523 "Senegaleze Shkronjë Dantaja Sayanna"
3020 3524 "Senegaleze Shkronjë Hayanna"
3021 3525 "Senegaleze Shkronjë Muurdhaja Layanna"
3022 3526 "Senegaleze Shkronjë Fayanna"
3023 3530 "Senegaleze Shenjë Al-Lakuna"
3024 3535 "Senegaleze Zanore Shenjë Aela-Pilla"
3025 3536 "Senegaleze Zanore Shenjë Ketti Aeda-Pilla"
3026 3537 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Aeda-Pilla"
3027 3538 "Senegaleze Zanore Shenjë Ketti Is-Pilla"
3028 3539 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Is-Pilla"
3029 3540 "Senegaleze Zanore Shenjë Ketti Paa-Pilla"
3030 3542 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Paa-Pilla"
3031 3544 "Senegaleze Zanore Shenjë Gaetta-Pilla"
3032 3545 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombuva"
3033 3546 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Kombuva"
3034 3547 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombu Deka"
3035 3548 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombuva Haa Aela-Pilla"
3036 3549 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombuva Haa Diga Aela-Pilla"
3037 3550 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombuva Haa Gayanukitta"
3038 3551 "Senegaleze Zanore Shenjë Gayanukitta"
3039 3558 "Sinhala Lith Digit Zero"
3040 3559 "Sinhala Lith Digit One"
3041 3560 "Sinhala Lith Digit Two"
3042 3561 "Sinhala Lith Digit Three"
3043 3562 "Sinhala Lith Digit Four"
3044 3563 "Sinhala Lith Digit Five"
3045 3564 "Sinhala Lith Digit Six"
3046 3565 "Sinhala Lith Digit Seven"
3047 3566 "Sinhala Lith Digit Eight"
3048 3567 "Sinhala Lith Digit Nine"
3049 3570 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Gaetta-Pilla"
3050 3571 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Gayanukitta"
3051 3572 "Senegaleze Pikësim Kunddaliya"
3052 3585 "Tajlandeze Karakter Ko Kai"
3053 3586 "Tajlandeze Karakter Kho Khai"
3054 3587 "Tajlandeze Karakter Kho Khuat"
3055 3588 "Tajlandeze Karakter Kho Khwai"
3056 3589 "Tajlandeze Karakter Kho Khon"
3057 3590 "Tajlandeze Karakter Kho Rakhang"
3058 3591 "Tajlandeze Karakter Ngo Ngu"
3059 3592 "Tajlandeze Karakter Cho Chan"
3060 3593 "Tajlandeze Karakter Cho Ching"
3061 3594 "Tajlandeze Karakter Cho Chang"
3062 3595 "Tajlandeze Karakter So So"
3063 3596 "Tajlandeze Karakter Cho Choe"
3064 3597 "Tajlandeze Karakter Yo Ying"
3065 3598 "Tajlandeze Karakter Do Chada"
3066 3599 "Tajlandeze Karakter To Patak"
3067 3600 "Tajlandeze Karakter Tho Se"
3068 3601 "Tajlandeze Karakter Tho Nangmontho"
3069 3602 "Tajlandeze Karakter Tho Phuthao"
3070 3603 "Tajlandeze Karakter No Nen"
3071 3604 "Tajlandeze Karakter Do Dek"
3072 3605 "Tajlandeze Karakter To Tao"
3073 3606 "Tajlandeze Karakter Tho Thung"
3074 3607 "Tajlandeze Karakter Tho Thahan"
3075 3608 "Tajlandeze Karakter Tho Thong"
3076 3609 "Tajlandeze Karakter No Nu"
3077 3610 "Tajlandeze Karakter Bo Baimai"
3078 3611 "Tajlandeze Karakter Po Pla"
3079 3612 "Tajlandeze Karakter Pho Phung"
3080 3613 "Tajlandeze Karakter Fo Fa"
3081 3614 "Tajlandeze Karakter Pho Phan"
3082 3615 "Tajlandeze Karakter Fo Fan"
3083 3616 "Tajlandeze Karakter Pho Samphao"
3084 3617 "Tajlandeze Karakter Mo Ma"
3085 3618 "Tajlandeze Karakter Yo Yak"
3086 3619 "Tajlandeze Karakter Ro Rua"
3087 3620 "Tajlandeze Karakter Ru"
3088 3621 "Tajlandeze Karakter Lo Ling"
3089 3622 "Tajlandeze Karakter Lu"
3090 3623 "Tajlandeze Karakter Wo Waen"
3091 3624 "Tajlandeze Karakter So Sala"
3092 3625 "Tajlandeze Karakter So Rusi"
3093 3626 "Tajlandeze Karakter So Sua"
3094 3627 "Tajlandeze Karakter Ho Hip"
3095 3628 "Tajlandeze Karakter Lo Chula"
3096 3629 "Tajlandeze Karakter O Ang"
3097 3630 "Tajlandeze Karakter Ho Nokhuk"
3098 3631 "Tajlandeze Karakter Paiyannoi"
3099 3632 "Tajlandeze Karakter Sara A"
3100 3633 "Tajlandeze Karakter Mai Han-Akat"
3101 3634 "Tajlandeze Karakter Sara Aa"
3102 3635 "Tajlandeze Karakter Sara Am"
3103 3636 "Tajlandeze Karakter Sara I"
3104 3637 "Tajlandeze Karakter Sara Ii"
3105 3638 "Tajlandeze Karakter Sara Ue"
3106 3639 "Tajlandeze Karakter Sara Uee"
3107 3640 "Tajlandeze Karakter Sara U"
3108 3641 "Tajlandeze Karakter Sara Uu"
3109 3642 "Tajlandeze Karakter Phinthu"
3110 3647 "Tajlandeze Monedhë Simbol Baht"
3111 3648 "Tajlandeze Karakter Sara E"
3112 3649 "Tajlandeze Karakter Sara Ae"
3113 3650 "Tajlandeze Karakter Sara O"
3114 3651 "Tajlandeze Karakter Sara Ai Maimuan"
3115 3652 "Tajlandeze Karakter Sara Ai Maimalai"
3116 3653 "Tajlandeze Karakter Lakkhangyao"
3117 3654 "Tajlandeze Karakter Maiyamok"
3118 3655 "Tajlandeze Karakter Maitaikhu"
3119 3656 "Tajlandeze Karakter Mai Ek"
3120 3657 "Tajlandeze Karakter Mai Tho"
3121 3658 "Tajlandeze Karakter Mai Tri"
3122 3659 "Tajlandeze Karakter Mai Chattawa"
3123 3660 "Tajlandeze Karakter Thanthakhat"
3124 3661 "Tajlandeze Karakter Nikhahit"
3125 3662 "Tajlandeze Karakter Yamakkan"
3126 3663 "Tajlandeze Karakter Fongman"
3127 3664 "Tajlandeze Shifër Zero"
3128 3665 "Tajlandeze Shifër Një"
3129 3666 "Tajlandeze Shifër Dy"
3130 3667 "Tajlandeze Shifër Tre"
3131 3668 "Tajlandeze Shifër Katër"
3132 3669 "Tajlandeze Shifër Pesë"
3133 3670 "Tajlandeze Shifër Gjashtë"
3134 3671 "Tajlandeze Shifër Shtatë"
3135 3672 "Tajlandeze Shifër Tetë"
3136 3673 "Tajlandeze Shifër Nëntë"
3137 3674 "Tajlandeze Karakter Angkhankhu"
3138 3675 "Tajlandeze Karakter Khomut"
3139 3713 "Lao Shkronjë Ko"
3140 3714 "Lao Shkronjë Kho Sung"
3141 3716 "Lao Shkronjë Kho Tam"
3142 3719 "Lao Shkronjë Ngo"
3143 3720 "Lao Shkronjë Co"
3144 3722 "Lao Shkronjë So Tam"
3145 3725 "Lao Shkronjë Nyo"
3146 3732 "Lao Shkronjë Do"
3147 3733 "Lao Shkronjë To"
3148 3734 "Lao Shkronjë Tho Sung"
3149 3735 "Lao Shkronjë Tho Tam"
3150 3737 "Lao Shkronjë No"
3151 3738 "Lao Shkronjë Bo"
3152 3739 "Lao Shkronjë Po"
3153 3740 "Lao Shkronjë Pho Sung"
3154 3741 "Lao Shkronjë Fo Tam"
3155 3742 "Lao Shkronjë Pho Tam"
3156 3743 "Lao Shkronjë Fo Sung"
3157 3745 "Lao Shkronjë Mo"
3158 3746 "Lao Shkronjë Yo"
3159 3747 "Lao Shkronjë Lo Ling"
3160 3749 "Lao Shkronjë Lo Loot"
3161 3751 "Lao Shkronjë Wo"
3162 3754 "Lao Shkronjë So Sung"
3163 3755 "Lao Shkronjë Ho Sung"
3164 3757 "Lao Shkronjë O"
3165 3758 "Lao Shkronjë Ho Tam"
3166 3759 "Lao Ellipsis"
3167 3760 "Lao Zanore Shenjë A"
3168 3761 "Lao Zanore Shenjë Mai Kan"
3169 3762 "Lao Zanore Shenjë Aa"
3170 3763 "Lao Zanore Shenjë Am"
3171 3764 "Lao Zanore Shenjë I"
3172 3765 "Lao Zanore Shenjë Ii"
3173 3766 "Lao Zanore Shenjë Y"
3174 3767 "Lao Zanore Shenjë Yy"
3175 3768 "Lao Zanore Shenjë U"
3176 3769 "Lao Zanore Shenjë Uu"
3177 3771 "Lao Zanore Shenjë Mai Kon"
3178 3772 "Lao SemiZanore Shenjë Lo"
3179 3773 "Lao SemiZanore Shenjë Nyo"
3180 3776 "Lao Zanore Shenjë E"
3181 3777 "Lao Zanore Shenjë Ei"
3182 3778 "Lao Zanore Shenjë O"
3183 3779 "Lao Zanore Shenjë Ay"
3184 3780 "Lao Zanore Shenjë Ai"
3185 3782 "Lao Ko La"
3186 3784 "Lao Tone Mai Ek"
3187 3785 "Lao Tone Mai Tho"
3188 3786 "Lao Tone Mai Ti"
3189 3787 "Lao Tone Mai Catawa"
3190 3788 "Lao Cancellation Shenjë"
3191 3789 "Lao Niggahita"
3192 3792 "Lao Shifër Zero"
3193 3793 "Lao Shifër Një"
3194 3794 "Lao Shifër Dy"
3195 3795 "Lao Shifër Tre"
3196 3796 "Lao Shifër Katër"
3197 3797 "Lao Shifër Pesë"
3198 3798 "Lao Shifër Gjashtë"
3199 3799 "Lao Shifër Shtatë"
3200 3800 "Lao Shifër Tetë"
3201 3801 "Lao Shifër Nëntë"
3202 3804 "Lao Ho No"
3203 3805 "Lao Ho Mo"
3204 3806 "Lao Shkronjë Khmu Go"
3205 3807 "Lao Shkronjë Khmu Nyo"
3206 3840 "Tibetian Rrokje Om"
3207 3841 "Tibetian Shenjë Gter Yig Mgo Truncated A"
3208 3842 "Tibetian Shenjë Gter Yig Mgo -Um Rnam Bcad Ma"
3209 3843 "Tibetian Shenjë Gter Yig Mgo -Um Gter Tsheg Ma"
3210 3844 "Tibetian Shenjë Fillestar Yig Mgo Mdun Ma"
3211 3845 "Tibetian Shenjë Closing Yig Mgo Sgab Ma"
3212 3846 "Tibetian Shenjë Caret Yig Mgo Phur Shad Ma"
3213 3847 "Tibetian Shenjë Yig Mgo Tsheg Shad Ma"
3214 3848 "Tibetian Shenjë Sbrul Shad"
3215 3849 "Tibetian Shenjë Bskur Yig Mgo"
3216 3850 "Tibetian Shenjë Bka- Shog Yig Mgo"
3217 3851 "Tibetian Shenjë Intersyllabic Tsheg"
3218 3852 "Tibetian Shenjë Delimiter Tsheg Bstar"
3219 3853 "Tibetian Shenjë Shad"
3220 3854 "Tibetian Shenjë Nyis Shad"
3221 3855 "Tibetian Shenjë Tsheg Shad"
3222 3856 "Tibetian Shenjë Nyis Tsheg Shad"
3223 3857 "Tibetian Shenjë Rin Chen Spungs Shad"
3224 3858 "Tibetian Shenjë Rgya Gram Shad"
3225 3859 "Tibetian Shenjë Caret -Dzud Rtags Me Gjatë Can"
3226 3860 "Tibetian Shenjë Gter Tsheg"
3227 3861 "Tibetian Tipi-Gjatë Shenjë Chad Rtags"
3228 3862 "Tibetian Tipi-Gjatë Shenjë Lhag Rtags"
3229 3863 "Tibetian Astrologjie Shenjë Sgra Gcan -Char Rtags"
3230 3864 "Tibetian Astrologjie Shenjë -Khyud Pa"
3231 3865 "Tibetian Astrologjie Shenjë Sdong Tshugs"
3232 3866 "Tibetian Shenjë Rdel Dkar Gcig"
3233 3867 "Tibetian Shenjë Rdel Dkar Gnyis"
3234 3868 "Tibetian Shenjë Rdel Dkar Gsum"
3235 3869 "Tibetian Shenjë Rdel Nag Gcig"
3236 3870 "Tibetian Shenjë Rdel Nag Gnyis"
3237 3871 "Tibetian Shenjë Rdel Dkar Rdel Nag"
3238 3872 "Tibetian Shifër Zero"
3239 3873 "Tibetian Shifër Një"
3240 3874 "Tibetian Shifër Dy"
3241 3875 "Tibetian Shifër Tre"
3242 3876 "Tibetian Shifër Katër"
3243 3877 "Tibetian Shifër Pesë"
3244 3878 "Tibetian Shifër Gjashtë"
3245 3879 "Tibetian Shifër Shtatë"
3246 3880 "Tibetian Shifër Tetë"
3247 3881 "Tibetian Shifër Nëntë"
3248 3882 "Tibetian Shifër Gjysmë Një"
3249 3883 "Tibetian Shifër Gjysmë Dy"
3250 3884 "Tibetian Shifër Gjysmë Tre"
3251 3885 "Tibetian Shifër Gjysmë Katër"
3252 3886 "Tibetian Shifër Gjysmë Pesë"
3253 3887 "Tibetian Shifër Gjysmë Gjashtë"
3254 3888 "Tibetian Shifër Gjysmë Shtatë"
3255 3889 "Tibetian Shifër Gjysmë Tetë"
3256 3890 "Tibetian Shifër Gjysmë Nëntë"
3257 3891 "Tibetian Shifër Gjysmë Zero"
3258 3892 "Tibetian Shenjë Bsdus Rtags"
3259 3893 "Tibetian Shenjë Ngas Bzung Nyi Zla"
3260 3894 "Tibetian Shenjë Caret -Dzud Rtags Bzhi Mig Can"
3261 3895 "Tibetian Shenjë Ngas Bzung Sgor Rtags"
3262 3896 "Tibetian Shenjë Che Mgo"
3263 3897 "Tibetian Shenjë Tsa -Phru"
3264 3898 "Tibetian Shenjë Gug Rtags Gyon"
3265 3899 "Tibetian Shenjë Gug Rtags Gyas"
3266 3900 "Tibetian Shenjë Ang Khang Gyon"
3267 3901 "Tibetian Shenjë Ang Khang Gyas"
3268 3902 "Tibetian Shenjë Yar Tshes"
3269 3903 "Tibetian Shenjë Mar Tshes"
3270 3904 "Tibetian Shkronjë Ka"
3271 3905 "Tibetian Shkronjë Kha"
3272 3906 "Tibetian Shkronjë Ga"
3273 3907 "Tibetian Shkronjë Gha"
3274 3908 "Tibetian Shkronjë Nga"
3275 3909 "Tibetian Shkronjë Ca"
3276 3910 "Tibetian Shkronjë Cha"
3277 3911 "Tibetian Shkronjë Ja"
3278 3913 "Tibetian Shkronjë Nya"
3279 3914 "Tibetian Shkronjë Tta"
3280 3915 "Tibetian Shkronjë Ttha"
3281 3916 "Tibetian Shkronjë Dda"
3282 3917 "Tibetian Shkronjë Ddha"
3283 3918 "Tibetian Shkronjë Nna"
3284 3919 "Tibetian Shkronjë Ta"
3285 3920 "Tibetian Shkronjë Tha"
3286 3921 "Tibetian Shkronjë Da"
3287 3922 "Tibetian Shkronjë Dha"
3288 3923 "Tibetian Shkronjë Na"
3289 3924 "Tibetian Shkronjë Pa"
3290 3925 "Tibetian Shkronjë Pha"
3291 3926 "Tibetian Shkronjë Ba"
3292 3927 "Tibetian Shkronjë Bha"
3293 3928 "Tibetian Shkronjë Ma"
3294 3929 "Tibetian Shkronjë Tsa"
3295 3930 "Tibetian Shkronjë Tsha"
3296 3931 "Tibetian Shkronjë Dza"
3297 3932 "Tibetian Shkronjë Dzha"
3298 3933 "Tibetian Shkronjë Wa"
3299 3934 "Tibetian Shkronjë Zha"
3300 3935 "Tibetian Shkronjë Za"
3301 3936 "Tibetian Shkronjë -A"
3302 3937 "Tibetian Shkronjë Ya"
3303 3938 "Tibetian Shkronjë Ra"
3304 3939 "Tibetian Shkronjë La"
3305 3940 "Tibetian Shkronjë Sha"
3306 3941 "Tibetian Shkronjë Ssa"
3307 3942 "Tibetian Shkronjë Sa"
3308 3943 "Tibetian Shkronjë Ha"
3309 3944 "Tibetian Shkronjë A"
3310 3945 "Tibetian Shkronjë Kssa"
3311 3946 "Tibetian Shkronjë Fixed-Formë Ra"
3312 3947 "Tibetian Shkronjë Kka"
3313 3948 "Tibetian Shkronjë Rra"
3314 3953 "Tibetian Zanore Shenjë Aa"
3315 3954 "Tibetian Zanore Shenjë I"
3316 3955 "Tibetian Zanore Shenjë Ii"
3317 3956 "Tibetian Zanore Shenjë U"
3318 3957 "Tibetian Zanore Shenjë Uu"
3319 3958 "Tibetian Zanore Shenjë Vocalic R"
3320 3959 "Tibetian Zanore Shenjë Vocalic Rr"
3321 3960 "Tibetian Zanore Shenjë Vocalic L"
3322 3961 "Tibetian Zanore Shenjë Vocalic Ll"
3323 3962 "Tibetian Zanore Shenjë E"
3324 3963 "Tibetian Zanore Shenjë Ee"
3325 3964 "Tibetian Zanore Shenjë O"
3326 3965 "Tibetian Zanore Shenjë Oo"
3327 3966 "Tibetian Shenjë Rjes Su Nga Ro"
3328 3967 "Tibetian Shenjë Rnam Bcad"
3329 3968 "Tibetian Zanore Shenjë Kundërt I"
3330 3969 "Tibetian Zanore Shenjë Kundërt Ii"
3331 3970 "Tibetian Shenjë Nyi Zla Naa Da"
3332 3971 "Tibetian Shenjë Sna Ldan"
3333 3972 "Tibetian Shenjë Halanta"
3334 3973 "Tibetian Shenjë Paluta"
3335 3974 "Tibetian Shenjë Lci Rtags"
3336 3975 "Tibetian Shenjë Yang Rtags"
3337 3976 "Tibetian Shenjë Lce Tsa Can"
3338 3977 "Tibetian Shenjë Mchu Can"
3339 3978 "Tibetian Shenjë Gru Can Rgyings"
3340 3979 "Tibetian Shenjë Gru Med Rgyings"
3341 3980 "Tibetian Shenjë Kthyer Mchu Can"
3342 3981 "Tibetian Bashkëngjitur Shenjë Lce Tsa Can"
3343 3982 "Tibetian Bashkëngjitur Shenjë Mchu Can"
3344 3983 "Tibetian Bashkëngjitur Shenjë Kthyer Mchu Can"
3345 3984 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ka"
3346 3985 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Kha"
3347 3986 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ga"
3348 3987 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Gha"
3349 3988 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Nga"
3350 3989 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ca"
3351 3990 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Cha"
3352 3991 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ja"
3353 3993 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Nya"
3354 3994 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Tta"
3355 3995 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ttha"
3356 3996 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Dda"
3357 3997 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ddha"
3358 3998 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Nna"
3359 3999 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ta"
3360 4000 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Tha"
3361 4001 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Da"
3362 4002 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Dha"
3363 4003 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Na"
3364 4004 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Pa"
3365 4005 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Pha"
3366 4006 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ba"
3367 4007 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Bha"
3368 4008 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ma"
3369 4009 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Tsa"
3370 4010 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Tsha"
3371 4011 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Dza"
3372 4012 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Dzha"
3373 4013 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Wa"
3374 4014 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Zha"
3375 4015 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Za"
3376 4016 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë -A"
3377 4017 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ya"
3378 4018 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ra"
3379 4019 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë La"
3380 4020 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Sha"
3381 4021 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ssa"
3382 4022 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Sa"
3383 4023 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ha"
3384 4024 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë A"
3385 4025 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Kssa"
3386 4026 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Fixed-Formë Wa"
3387 4027 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Fixed-Formë Ya"
3388 4028 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Fixed-Formë Ra"
3389 4030 "Tibetian Ku Ru Kha"
3390 4031 "Tibetian Ku Ru Kha Bzhi Mig Can"
3391 4032 "Tibetian Cantillation Shenjë Tingull Rëndë"
3392 4033 "Tibetian Cantillation Shenjë Tingull Lehtë"
3393 4034 "Tibetian Cantillation Shenjë Cang Te-U"
3394 4035 "Tibetian Cantillation Shenjë Sbub -Chal"
3395 4036 "Tibetian Simbol Dril Bu"
3396 4037 "Tibetian Simbol Rdo Rje"
3397 4038 "Tibetian Simbol Padma Gdan"
3398 4039 "Tibetian Simbol Rdo Rje Rgya Gram"
3399 4040 "Tibetian Simbol Phur Pa"
3400 4041 "Tibetian Simbol As Bu"
3401 4042 "Tibetian Simbol As Bu Nyis -Khyil"
3402 4043 "Tibetian Simbol As Bu Gsum -Khyil"
3403 4044 "Tibetian Simbol As Bu Bzhi -Khyil"
3404 4046 "Tibetian Shenjë Rdel Nag Rdel Dkar"
3405 4047 "Tibetian Shenjë Rdel Nag Gsum"
3406 4048 "Tibetian Shenjë Bska- Shog Gi Mgo Rgyan"
3407 4049 "Tibetian Shenjë Mnyam Yig Gi Mgo Rgyan"
3408 4050 "Tibetian Shenjë Nyis Tsheg"
3409 4051 "Tibetian Shenjë Fillestar Brda Rnying Yig Mgo Mdun Ma"
3410 4052 "Tibetian Shenjë Closing Brda Rnying Yig Mgo Sgab Ma"
3411 4053 "Drejtim-Djathtë Svasti Shenjë"
3412 4054 "Drejtim-Majtë Svasti Shenjë"
3413 4055 "Drejtim-Djathtë Svasti Shenjë Me Pikë"
3414 4056 "Drejtim-Majtë Svasti Shenjë Me Pikë"
3415 4057 "Tibetian Shenjë Drejtim Mchan Rtags"
3416 4058 "Tibetian Shenjë Zvarritje Mchan Rtags"
3417 4096 "Myanmar Shkronjë Ka"
3418 4097 "Myanmar Shkronjë Kha"
3419 4098 "Myanmar Shkronjë Ga"
3420 4099 "Myanmar Shkronjë Gha"
3421 4100 "Myanmar Shkronjë Nga"
3422 4101 "Myanmar Shkronjë Ca"
3423 4102 "Myanmar Shkronjë Cha"
3424 4103 "Myanmar Shkronjë Ja"
3425 4104 "Myanmar Shkronjë Jha"
3426 4105 "Myanmar Shkronjë Nya"
3427 4106 "Myanmar Shkronjë Nnya"
3428 4107 "Myanmar Shkronjë Tta"
3429 4108 "Myanmar Shkronjë Ttha"
3430 4109 "Myanmar Shkronjë Dda"
3431 4110 "Myanmar Shkronjë Ddha"
3432 4111 "Myanmar Shkronjë Nna"
3433 4112 "Myanmar Shkronjë Ta"
3434 4113 "Myanmar Shkronjë Tha"
3435 4114 "Myanmar Shkronjë Da"
3436 4115 "Myanmar Shkronjë Dha"
3437 4116 "Myanmar Shkronjë Na"
3438 4117 "Myanmar Shkronjë Pa"
3439 4118 "Myanmar Shkronjë Pha"
3440 4119 "Myanmar Shkronjë Ba"
3441 4120 "Myanmar Shkronjë Bha"
3442 4121 "Myanmar Shkronjë Ma"
3443 4122 "Myanmar Shkronjë Ya"
3444 4123 "Myanmar Shkronjë Ra"
3445 4124 "Myanmar Shkronjë La"
3446 4125 "Myanmar Shkronjë Wa"
3447 4126 "Myanmar Shkronjë Sa"
3448 4127 "Myanmar Shkronjë Ha"
3449 4128 "Myanmar Shkronjë Lla"
3450 4129 "Myanmar Shkronjë A"
3451 4130 "Myanmar Shkronjë Shan A"
3452 4131 "Myanmar Shkronjë I"
3453 4132 "Myanmar Shkronjë Ii"
3454 4133 "Myanmar Shkronjë U"
3455 4134 "Myanmar Shkronjë Uu"
3456 4135 "Myanmar Shkronjë E"
3457 4136 "Myanmar Shkronjë Mon E"
3458 4137 "Myanmar Shkronjë O"
3459 4138 "Myanmar Shkronjë Au"
3460 4139 "Myanmar Zanore Shenjë Tall Aa"
3461 4140 "Myanmar Zanore Shenjë Aa"
3462 4141 "Myanmar Zanore Shenjë I"
3463 4142 "Myanmar Zanore Shenjë Ii"
3464 4143 "Myanmar Zanore Shenjë U"
3465 4144 "Myanmar Zanore Shenjë Uu"
3466 4145 "Myanmar Zanore Shenjë E"
3467 4146 "Myanmar Zanore Shenjë Ai"
3468 4147 "Myanmar Zanore Shenjë Mon Ii"
3469 4148 "Myanmar Zanore Shenjë Mon O"
3470 4149 "Myanmar Zanore Shenjë E Lart"
3471 4150 "Myanmar Shenjë Anusvara"
3472 4151 "Myanmar Shenjë Pikë Poshtë"
3473 4152 "Myanmar Shenjë Visarga"
3474 4153 "Myanmar Shenjë Virama"
3475 4154 "Myanmar Shenjë Asat"
3476 4155 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mesor Ya"
3477 4156 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mesor Ra"
3478 4157 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mesor Wa"
3479 4158 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mesor Ha"
3480 4159 "Myanmar Shkronjë Great Sa"
3481 4160 "Myanmar Shifër Zero"
3482 4161 "Myanmar Shifër Një"
3483 4162 "Myanmar Shifër Dy"
3484 4163 "Myanmar Shifër Tre"
3485 4164 "Myanmar Shifër Katër"
3486 4165 "Myanmar Shifër Pesë"
3487 4166 "Myanmar Shifër Gjashtë"
3488 4167 "Myanmar Shifër Shtatë"
3489 4168 "Myanmar Shifër Tetë"
3490 4169 "Myanmar Shifër Nëntë"
3491 4170 "Myanmar Shenjë Pak Section"
3492 4171 "Myanmar Shenjë Section"
3493 4172 "Myanmar Simbol Locative"
3494 4173 "Myanmar Simbol Completed"
3495 4174 "Myanmar Simbol Aforementioned"
3496 4175 "Myanmar Simbol Genitive"
3497 4176 "Myanmar Shkronjë Sha"
3498 4177 "Myanmar Shkronjë Ssa"
3499 4178 "Myanmar Shkronjë Vocalic R"
3500 4179 "Myanmar Shkronjë Vocalic Rr"
3501 4180 "Myanmar Shkronjë Vocalic L"
3502 4181 "Myanmar Shkronjë Vocalic Ll"
3503 4182 "Myanmar Zanore Shenjë Vocalic R"
3504 4183 "Myanmar Zanore Shenjë Vocalic Rr"
3505 4184 "Myanmar Zanore Shenjë Vocalic L"
3506 4185 "Myanmar Zanore Shenjë Vocalic Ll"
3507 4186 "Myanmar Shkronjë Mon Nga"
3508 4187 "Myanmar Shkronjë Mon Jha"
3509 4188 "Myanmar Shkronjë Mon Bba"
3510 4189 "Myanmar Shkronjë Mon Bbe"
3511 4190 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mon Mesor Na"
3512 4191 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mon Mesor Ma"
3513 4192 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mon Mesor La"
3514 4193 "Myanmar Shkronjë Sgaw Karen Sha"
3515 4194 "Myanmar Zanore Shenjë Sgaw Karen Eu"
3516 4195 "Myanmar Tone Shenjë Sgaw Karen Hathi"
3517 4196 "Myanmar Tone Shenjë Sgaw Karen Ke Pho"
3518 4197 "Myanmar Shkronjë Perëndimor Pwo Karen Tha"
3519 4198 "Myanmar Shkronjë Perëndimor Pwo Karen Pwa"
3520 4199 "Myanmar Zanore Shenjë Perëndimor Pwo Karen Eu"
3521 4200 "Myanmar Zanore Shenjë Perëndimor Pwo Karen Ue"
3522 4201 "Myanmar Shenjë Perëndimor Pwo Karen Tone-1"
3523 4202 "Myanmar Shenjë Perëndimor Pwo Karen Tone-2"
3524 4203 "Myanmar Shenjë Perëndimor Pwo Karen Tone-3"
3525 4204 "Myanmar Shenjë Perëndimor Pwo Karen Tone-4"
3526 4205 "Myanmar Shenjë Perëndimor Pwo Karen Tone-5"
3527 4206 "Myanmar Shkronjë Lindor Pwo Karen Nna"
3528 4207 "Myanmar Shkronjë Lindor Pwo Karen Ywa"
3529 4208 "Myanmar Shkronjë Lindor Pwo Karen Ghwa"
3530 4209 "Myanmar Zanore Shenjë Geba Karen I"
3531 4210 "Myanmar Zanore Shenjë Kayah Oe"
3532 4211 "Myanmar Zanore Shenjë Kayah U"
3533 4212 "Myanmar Zanore Shenjë Kayah Ee"
3534 4213 "Myanmar Shkronjë Shan Ka"
3535 4214 "Myanmar Shkronjë Shan Kha"
3536 4215 "Myanmar Shkronjë Shan Ga"
3537 4216 "Myanmar Shkronjë Shan Ca"
3538 4217 "Myanmar Shkronjë Shan Za"
3539 4218 "Myanmar Shkronjë Shan Nya"
3540 4219 "Myanmar Shkronjë Shan Da"
3541 4220 "Myanmar Shkronjë Shan Na"
3542 4221 "Myanmar Shkronjë Shan Pha"
3543 4222 "Myanmar Shkronjë Shan Fa"
3544 4223 "Myanmar Shkronjë Shan Ba"
3545 4224 "Myanmar Shkronjë Shan Tha"
3546 4225 "Myanmar Shkronjë Shan Ha"
3547 4226 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Shan Mesor Wa"
3548 4227 "Myanmar Zanore Shenjë Shan Aa"
3549 4228 "Myanmar Zanore Shenjë Shan E"
3550 4229 "Myanmar Zanore Shenjë Shan E Lart"
3551 4230 "Myanmar Zanore Shenjë Shan Përfundimtare Y"
3552 4231 "Myanmar Shenjë Shan Tone-2"
3553 4232 "Myanmar Shenjë Shan Tone-3"
3554 4233 "Myanmar Shenjë Shan Tone-5"
3555 4234 "Myanmar Shenjë Shan Tone-6"
3556 4235 "Myanmar Shenjë Shan Council Tone-2"
3557 4236 "Myanmar Shenjë Shan Council Tone-3"
3558 4237 "Myanmar Shenjë Shan Council Emphatic Tone"
3559 4238 "Myanmar Shkronjë Rumai Palaung Fa"
3560 4239 "Myanmar Shenjë Rumai Palaung Tone-5"
3561 4240 "Myanmar Shan Shifër Zero"
3562 4241 "Myanmar Shan Shifër Një"
3563 4242 "Myanmar Shan Shifër Dy"
3564 4243 "Myanmar Shan Shifër Tre"
3565 4244 "Myanmar Shan Shifër Katër"
3566 4245 "Myanmar Shan Shifër Pesë"
3567 4246 "Myanmar Shan Shifër Gjashtë"
3568 4247 "Myanmar Shan Shifër Shtatë"
3569 4248 "Myanmar Shan Shifër Tetë"
3570 4249 "Myanmar Shan Shifër Nëntë"
3571 4250 "Myanmar Shenjë Khamti Tone-1"
3572 4251 "Myanmar Shenjë Khamti Tone-3"
3573 4252 "Myanmar Zanore Shenjë Aiton A"
3574 4253 "Myanmar Zanore Shenjë Aiton Ai"
3575 4254 "Myanmar Simbol Shan Një"
3576 4255 "Myanmar Simbol Shan Thirrje"
3577 4256 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe An"
3578 4257 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Ban"
3579 4258 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Gan"
3580 4259 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Don"
3581 4260 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe En"
3582 4261 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Vin"
3583 4262 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Zen"
3584 4263 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Tan"
3585 4264 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe In"
3586 4265 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Kan"
3587 4266 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Las"
3588 4267 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Man"
3589 4268 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Nar"
3590 4269 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe On"
3591 4270 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Par"
3592 4271 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Zhar"
3593 4272 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Rae"
3594 4273 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe San"
3595 4274 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Tar"
3596 4275 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Un"
3597 4276 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Phar"
3598 4277 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Khar"
3599 4278 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Ghan"
3600 4279 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Qar"
3601 4280 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Shin"
3602 4281 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Chin"
3603 4282 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Can"
3604 4283 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Jil"
3605 4284 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Cil"
3606 4285 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Char"
3607 4286 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Xan"
3608 4287 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Jhan"
3609 4288 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Hae"
3610 4289 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe He"
3611 4290 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Hie"
3612 4291 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe We"
3613 4292 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Har"
3614 4293 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Hoe"
3615 4295 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Yn"
3616 4301 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Aen"
3617 4304 "Gjeorgjisë Shkronjë An"
3618 4305 "Gjeorgjisë Shkronjë Ban"
3619 4306 "Gjeorgjisë Shkronjë Gan"
3620 4307 "Gjeorgjisë Shkronjë Don"
3621 4308 "Gjeorgjisë Shkronjë En"
3622 4309 "Gjeorgjisë Shkronjë Vin"
3623 4310 "Gjeorgjisë Shkronjë Zen"
3624 4311 "Gjeorgjisë Shkronjë Tan"
3625 4312 "Gjeorgjisë Shkronjë In"
3626 4313 "Gjeorgjisë Shkronjë Kan"
3627 4314 "Gjeorgjisë Shkronjë Las"
3628 4315 "Gjeorgjisë Shkronjë Man"
3629 4316 "Gjeorgjisë Shkronjë Nar"
3630 4317 "Gjeorgjisë Shkronjë On"
3631 4318 "Gjeorgjisë Shkronjë Par"
3632 4319 "Gjeorgjisë Shkronjë Zhar"
3633 4320 "Gjeorgjisë Shkronjë Rae"
3634 4321 "Gjeorgjisë Shkronjë San"
3635 4322 "Gjeorgjisë Shkronjë Tar"
3636 4323 "Gjeorgjisë Shkronjë Un"
3637 4324 "Gjeorgjisë Shkronjë Phar"
3638 4325 "Gjeorgjisë Shkronjë Khar"
3639 4326 "Gjeorgjisë Shkronjë Ghan"
3640 4327 "Gjeorgjisë Shkronjë Qar"
3641 4328 "Gjeorgjisë Shkronjë Shin"
3642 4329 "Gjeorgjisë Shkronjë Chin"
3643 4330 "Gjeorgjisë Shkronjë Can"
3644 4331 "Gjeorgjisë Shkronjë Jil"
3645 4332 "Gjeorgjisë Shkronjë Cil"
3646 4333 "Gjeorgjisë Shkronjë Char"
3647 4334 "Gjeorgjisë Shkronjë Xan"
3648 4335 "Gjeorgjisë Shkronjë Jhan"
3649 4336 "Gjeorgjisë Shkronjë Hae"
3650 4337 "Gjeorgjisë Shkronjë He"
3651 4338 "Gjeorgjisë Shkronjë Hie"
3652 4339 "Gjeorgjisë Shkronjë We"
3653 4340 "Gjeorgjisë Shkronjë Har"
3654 4341 "Gjeorgjisë Shkronjë Hoe"
3655 4342 "Gjeorgjisë Shkronjë Fi"
3656 4343 "Gjeorgjisë Shkronjë Yn"
3657 4344 "Gjeorgjisë Shkronjë Elifi"
3658 4345 "Gjeorgjisë Shkronjë Kthyer Gan"
3659 4346 "Gjeorgjisë Shkronjë Ain"
3660 4347 "Gjeorgjisë Paragraph Ndarës"
3661 4348 "Modifiko Shkronjë Gjeorgjisë Nar"
3662 4349 "Gjeorgjisë Shkronjë Aen"
3663 4350 "Gjeorgjisë Shkronjë Hard Shenjë"
3664 4351 "Gjeorgjisë Shkronjë Labial Shenjë"
3665 4352 "Hangul Choseong Kiyeok"
3666 4353 "Hangul Choseong Ssangkiyeok"
3667 4354 "Hangul Choseong Nieun"
3668 4355 "Hangul Choseong Tikeut"
3669 4356 "Hangul Choseong Ssangtikeut"
3670 4357 "Hangul Choseong Rieul"
3671 4358 "Hangul Choseong Mieum"
3672 4359 "Hangul Choseong Pieup"
3673 4360 "Hangul Choseong Ssangpieup"
3674 4361 "Hangul Choseong Sios"
3675 4362 "Hangul Choseong Ssangsios"
3676 4363 "Hangul Choseong Ieung"
3677 4364 "Hangul Choseong Cieuc"
3678 4365 "Hangul Choseong Ssangcieuc"
3679 4366 "Hangul Choseong Chieuch"
3680 4367 "Hangul Choseong Khieukh"
3681 4368 "Hangul Choseong Thieuth"
3682 4369 "Hangul Choseong Phieuph"
3683 4370 "Hangul Choseong Hieuh"
3684 4371 "Hangul Choseong Nieun-Kiyeok"
3685 4372 "Hangul Choseong Ssangnieun"
3686 4373 "Hangul Choseong Nieun-Tikeut"
3687 4374 "Hangul Choseong Nieun-Pieup"
3688 4375 "Hangul Choseong Tikeut-Kiyeok"
3689 4376 "Hangul Choseong Rieul-Nieun"
3690 4377 "Hangul Choseong Ssangrieul"
3691 4378 "Hangul Choseong Rieul-Hieuh"
3692 4379 "Hangul Choseong Kapyeounrieul"
3693 4380 "Hangul Choseong Mieum-Pieup"
3694 4381 "Hangul Choseong Kapyeounmieum"
3695 4382 "Hangul Choseong Pieup-Kiyeok"
3696 4383 "Hangul Choseong Pieup-Nieun"
3697 4384 "Hangul Choseong Pieup-Tikeut"
3698 4385 "Hangul Choseong Pieup-Sios"
3699 4386 "Hangul Choseong Pieup-Sios-Kiyeok"
3700 4387 "Hangul Choseong Pieup-Sios-Tikeut"
3701 4388 "Hangul Choseong Pieup-Sios-Pieup"
3702 4389 "Hangul Choseong Pieup-Ssangsios"
3703 4390 "Hangul Choseong Pieup-Sios-Cieuc"
3704 4391 "Hangul Choseong Pieup-Cieuc"
3705 4392 "Hangul Choseong Pieup-Chieuch"
3706 4393 "Hangul Choseong Pieup-Thieuth"
3707 4394 "Hangul Choseong Pieup-Phieuph"
3708 4395 "Hangul Choseong Kapyeounpieup"
3709 4396 "Hangul Choseong Kapyeounssangpieup"
3710 4397 "Hangul Choseong Sios-Kiyeok"
3711 4398 "Hangul Choseong Sios-Nieun"
3712 4399 "Hangul Choseong Sios-Tikeut"
3713 4400 "Hangul Choseong Sios-Rieul"
3714 4401 "Hangul Choseong Sios-Mieum"
3715 4402 "Hangul Choseong Sios-Pieup"
3716 4403 "Hangul Choseong Sios-Pieup-Kiyeok"
3717 4404 "Hangul Choseong Sios-Ssangsios"
3718 4405 "Hangul Choseong Sios-Ieung"
3719 4406 "Hangul Choseong Sios-Cieuc"
3720 4407 "Hangul Choseong Sios-Chieuch"
3721 4408 "Hangul Choseong Sios-Khieukh"
3722 4409 "Hangul Choseong Sios-Thieuth"
3723 4410 "Hangul Choseong Sios-Phieuph"
3724 4411 "Hangul Choseong Sios-Hieuh"
3725 4412 "Hangul Choseong Chitueumsios"
3726 4413 "Hangul Choseong Chitueumssangsios"
3727 4414 "Hangul Choseong Ceongchieumsios"
3728 4415 "Hangul Choseong Ceongchieumssangsios"
3729 4416 "Hangul Choseong Pansios"
3730 4417 "Hangul Choseong Ieung-Kiyeok"
3731 4418 "Hangul Choseong Ieung-Tikeut"
3732 4419 "Hangul Choseong Ieung-Mieum"
3733 4420 "Hangul Choseong Ieung-Pieup"
3734 4421 "Hangul Choseong Ieung-Sios"
3735 4422 "Hangul Choseong Ieung-Pansios"
3736 4423 "Hangul Choseong Ssangieung"
3737 4424 "Hangul Choseong Ieung-Cieuc"
3738 4425 "Hangul Choseong Ieung-Chieuch"
3739 4426 "Hangul Choseong Ieung-Thieuth"
3740 4427 "Hangul Choseong Ieung-Phieuph"
3741 4428 "Hangul Choseong Yesieung"
3742 4429 "Hangul Choseong Cieuc-Ieung"
3743 4430 "Hangul Choseong Chitueumcieuc"
3744 4431 "Hangul Choseong Chitueumssangcieuc"
3745 4432 "Hangul Choseong Ceongchieumcieuc"
3746 4433 "Hangul Choseong Ceongchieumssangcieuc"
3747 4434 "Hangul Choseong Chieuch-Khieukh"
3748 4435 "Hangul Choseong Chieuch-Hieuh"
3749 4436 "Hangul Choseong Chitueumchieuch"
3750 4437 "Hangul Choseong Ceongchieumchieuch"
3751 4438 "Hangul Choseong Phieuph-Pieup"
3752 4439 "Hangul Choseong Kapyeounphieuph"
3753 4440 "Hangul Choseong Ssanghieuh"
3754 4441 "Hangul Choseong Yeorinhieuh"
3755 4442 "Hangul Choseong Kiyeok-Tikeut"
3756 4443 "Hangul Choseong Nieun-Sios"
3757 4444 "Hangul Choseong Nieun-Cieuc"
3758 4445 "Hangul Choseong Nieun-Hieuh"
3759 4446 "Hangul Choseong Tikeut-Rieul"
3760 4447 "Hangul Choseong Filler"
3761 4448 "Hangul Jungseong Filler"
3762 4449 "Hangul Jungseong A"
3763 4450 "Hangul Jungseong Ae"
3764 4451 "Hangul Jungseong Ya"
3765 4452 "Hangul Jungseong Yae"
3766 4453 "Hangul Jungseong Eo"
3767 4454 "Hangul Jungseong E"
3768 4455 "Hangul Jungseong Yeo"
3769 4456 "Hangul Jungseong Ye"
3770 4457 "Hangul Jungseong O"
3771 4458 "Hangul Jungseong Wa"
3772 4459 "Hangul Ju