Synchronize with trunk revision 59636 (just before Alex's CreateProcess revamp).
[reactos.git] / win32ss / user / winsrv / consrv_new / frontends / gui / lang / cs-CZ.rc
1 /*
2 * FILE: win32ss/user/winsrv/consrv/lang/cs-CZ.rc
3 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
4 * UPDATED: 2011-04-09
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 STRINGTABLE
10 BEGIN
11 IDS_EDIT "Upravit"
12 IDS_MARK "Označit"
13 IDS_COPY "Kopírovat\tEnter"
14 IDS_PASTE "Vložit"
15 IDS_SELECTALL "Označit vše"
16 IDS_SCROLL "Posunout"
17 IDS_FIND "Najít..."
18 IDS_DEFAULTS "Výchozí"
19 IDS_PROPERTIES "Vlastnosti"
20
21 /*
22 IDS_SCROLLHERE "Posunout sem"
23 IDS_SCROLLTOP "Posunout na začátek"
24 IDS_SCROLLBOTTOM "Posunout na konec"
25 IDS_SCROLLPAGE_UP "O stránku výše"
26 IDS_SCROLLPAGE_DOWN "O stránku níže"
27 IDS_SCROLLUP "Posunout nahoru"
28 IDS_SCROLLDOWN "Posunout dolů"
29 */
30
31 IDS_TERMINAL_TITLE "ReactOS Console"
32 END