forgot these
authorDaniel Reimer <reimer.daniel@freenet.de>
Thu, 27 Aug 2009 00:15:47 +0000 (00:15 +0000)
committerDaniel Reimer <reimer.daniel@freenet.de>
Thu, 27 Aug 2009 00:15:47 +0000 (00:15 +0000)
svn path=/trunk/; revision=42949

reactos/base/applications/rapps/lang/no-NO.rc
reactos/base/applications/rapps/rapps/firefox2.txt
reactos/base/applications/rapps/rapps/firefox3.txt
reactos/dll/cpl/appwiz/lang/no-NO.rc
reactos/dll/cpl/mmsys/lang/no-NO.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/no-NO.rc

index 6fc397c..8b15e14 100644 (file)
@@ -161,7 +161,7 @@ BEGIN
        IDS_WELCOME_URL "http://www.reactos.org"
        IDS_INSTALLED "Installert"
        IDS_AVAILABLEFORINST "Tilgjengelig for installasjon"
-       IDS_UPDATES "P\Oppdateringer"
+       IDS_UPDATES "Oppdateringer"
        IDS_APPLICATIONS "Programmer"
        IDS_DOWNLOAD_FOLDER "Nedlastinger"
 END
index 7858aa2..e0186e8 100644 (file)
@@ -23,3 +23,9 @@ Description = Der populärste und einer der besten freien Webbrowser.
 Size = 5.5M
 URLSite = http://www.mozilla-europe.org/de/
 URLDownload = http://releases.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/2.0.0.20/win32/de/Firefox%20Setup%202.0.0.20.exe
+
+[Section.0405]
+Description = Mest populære og best ogsÃ¥ gratis nettleserene der ute.
+Size = 5.6M
+URLSite = http://www.mozilla-europe.org/no/
+URLDownload = http://releases.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/2.0.0.20/win32/nb-NO/Firefox%20Setup%202.0.0.20.exe
index d09d0dc..b0412c7 100644 (file)
@@ -23,3 +23,9 @@ Description = Der populärste und einer der besten freien Webbrowser.
 Size = 7.0M
 URLSite = http://www.mozilla-europe.org/de/
 URLDownload = http://releases.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/3.0.9/win32/de/Firefox%20Setup%203.0.9.exe
+
+[Section.0405]
+Description = Mest populære og best ogsÃ¥ gratis nettleserene der ute.
+Size = 7.0M
+URLSite = http://www.mozilla-europe.org/no/
+URLDownload = http://releases.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/3.0.9/win32/nb-NO/Firefox%20Setup%203.0.9.exe
index c8362af..b1bbea9 100644 (file)
@@ -24,8 +24,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Opprett snarvei"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "This wizard helps you to create shortcuts to local or\nnetwork programs, files, folders, computers, or Internet\naddresses.", -1, 120, 15, 200, 30
-  LTEXT "Type the location of the item:", -1, 120, 50, 120, 10
+  LTEXT "Denne veiviseren vil hjelper deg å lage snarvei til en lokal eller \nnettverk programmer, filer, mapper, datamaskiner, eller internett\nadresse.", -1, 120, 15, 200, 30
+  LTEXT "Velg din lagring plassering:", -1, 120, 50, 120, 10
   EDITTEXT IDC_SHORTCUT_LOCATION, 120, 65, 150, 15, ES_LEFT
   PUSHBUTTON "Bla gjennom...", IDC_SHORTCUT_BROWSE, 272, 65, 55, 15, ES_LEFT
   LTEXT "Trykk på neste for å fortsette.", -1, 120, 97, 162, 10
@@ -33,10 +33,10 @@ END
 
 IDD_SHORTCUT_FINISH DIALOGEX 0, 0, 340, 200
 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
-CAPTION "Select a Title for the Program"
+CAPTION "Velg en tittel for programmet"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-  LTEXT "&Type a name for this shortcut:", -1, 120, 15, 150, 10
+  LTEXT "&Skriv inn et navn for denne snarveien:", -1, 120, 15, 150, 10
   EDITTEXT IDC_SHORTCUT_NAME, 120, 35, 150, 15, ES_LEFT
   LTEXT "Trykk på fullført for å opprette snarveien.", -1, 118, 97, 178, 17
 END
index 0a27c11..02e655a 100644 (file)
@@ -18,7 +18,7 @@ BEGIN
     GROUPBOX "Høytaller innstilling", IDC_SPEAKER_SET_BTN, 7,140,230,80
     CONTROL "", IDC_SPEAKIMG, "Static", SS_OWNERDRAW, 4, 160, 70, 70
     LTEXT "Bruk innstillingen under for å endre individuell høytaller volum og andre innstillinger.",-1,70,155,150,36
-    PUSHBUTTON "&Høytaller Volum...", IDC_SPEAKER_VOL_BTN, 70,195,75,15
+    PUSHBUTTON "&Høytallervolum...", IDC_SPEAKER_VOL_BTN, 70,195,75,15
     PUSHBUTTON "A&vansert...", IDC_ADVANCED2_BTN, 150,195,75,15
 END
 
@@ -54,17 +54,17 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "Ava&nsert...", IDC_ADV2_BTN, 160,47,70,15
     GROUPBOX "Lyd opptak", -1, 7,75,230,60
     ICON IDI_MICROPHONE_ICON, IDI_MICROPHONE_ICON, 15,88,32,32
-    LTEXT "S&tandard enhet:",-1,50,88,80,17
+    LTEXT "S&tandardenhet:",-1,50,88,80,17
     COMBOBOX IDC_DEVICE_REC_LIST, 50, 98, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
     PUSHBUTTON "V&olum...", IDC_VOLUME2_BTN, 85,115,70,15
     PUSHBUTTON "Avan&sert...", IDC_ADV1_BTN, 160,115,70,15
     GROUPBOX "MIDI musikk avspilling", -1, 7,145,230,60
     ICON IDI_MIDICON, IDI_MIDICON, 15,158,32,32
-    LTEXT "St&andard enhet:",-1,50,158,80,17
+    LTEXT "St&andardenhet:",-1,50,158,80,17
     COMBOBOX IDC_DEVICE_MIDI_LIST, 50, 168, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
     PUSHBUTTON "Volu&m...", IDC_VOLUME3_BTN, 85,185,70,15
     PUSHBUTTON "O&m...", IDC_ADV3_BTN, 160,185,70,15
-    CHECKBOX "&Bruk bare standard enheter", IDC_DEFAULT_DEV_CHECKBOX, 7, 212, 140, 10
+    CHECKBOX "&Bruk bare standard-enheter", IDC_DEFAULT_DEV_CHECKBOX, 7, 212, 140, 10
 END
 
 IDD_VOICE DIALOGEX 0, 0, 246, 228
@@ -81,7 +81,7 @@ BEGIN
     PUSHBUTTON "Ava&nsert...", IDC_ADV4_BTN, 160,77,70,15
     GROUPBOX "Stemme opptak", -1, 7,105,230,60
     ICON IDI_MICROPHONE_ICON, IDI_MICROPHONE_ICON, 15,118,32,32
-    LTEXT "S&tandard enhet:",-1,50,118,80,17
+    LTEXT "S&tandardenhet:",-1,50,118,80,17
     COMBOBOX IDC_DEVICE_VOICE_REC_LIST, 50, 128, 180, 46, CBS_DROPDOWNLIST
     PUSHBUTTON "V&olum...", IDC_VOLUME5_BTN, 85,145,70,15
     PUSHBUTTON "Avan&sert...", IDC_ADV5_BTN, 160,145,70,15
@@ -98,10 +98,10 @@ END
 
 IDD_SAVE_SCHEME_AS DIALOG 9, 23, 225, 54
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
-CAPTION "Lagre Scheme som"
+CAPTION "Lagre lyd oppsett som"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "&Lagre denne lyd scheme som:", -1, 7, 7, 212, 9
+    LTEXT "&Lagre denne lyd oppsett som:", -1, 7, 7, 212, 9
     EDITTEXT 8960, 7, 17, 211, 14, ES_AUTOHSCROLL
     DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 93, 36, 60, 14
     PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 157, 36, 60, 14
@@ -145,7 +145,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Ytelse"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    LTEXT "These settings control how ReactOS records audio. They can help you troubleshoot audio-related problems.", 8492, 34, 7, 217, 20
+    LTEXT "Disse innstillingene kontollerer hvordan ReactOS tar opp lyd. De kan hjelpe deg å feilsøke lyd-relaterte problemer.", 8492, 34, 7, 217, 20
     GROUPBOX "Lyd opptak", 8494, 7, 29, 242, 122
     ICON 4380, 8512, 8, 7, 20, 20
     LTEXT "&Maskinvare akselerasjon:", 8495, 13, 46, 103, 17
@@ -168,11 +168,11 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "ReactOS lyd", 10243, 7, 5, 213, 192
     ICON 4393, 10241, 26, 26, 20, 20
-    LTEXT "This computer cannot play audio because the ReactOS Audio service is not enabled.", 10245, 60, 25, 150, 40
+    LTEXT "Denne datamaskinen kan ikke spille av lyd fordi ReactOS lydtjeneste er ikke aktivert.", 10245, 60, 25, 150, 40
     AUTOCHECKBOX "&Aktiverer ReactOS lyd", 10253, 60, 68, 150, 9
     LTEXT "Notater", 10246, 58, 87, 150, 11
-    LTEXT "1. You must be an administrator to enable this service. If you are not logged on as administrator, you will be prompted for an administrator name and password.", 10247, 60, 100, 150, 40
-    LTEXT "2. After you enable ReactOS Audio you will have to restart the computer.", 10248, 60, 140, 150, 40
+    LTEXT "1. Du trenger å være en administrator for å aktivere denne tjenesten. Hvis du ikke er en administrator, vil du bli spurt etter et administrator navn og passord.", 10247, 60, 100, 150, 40
+    LTEXT "2. Etter at du aktiverer ReactOS lyd vil du trenge å starte maskinen på nytt.", 10248, 60, 140, 150, 40
 END
 
 IDD_MULTICHANNEL DIALOG 0, 0, 227, 218
@@ -213,7 +213,7 @@ BEGIN
     LTEXT "", 9500, 5, 164, 55, 8
     CONTROL "Slider1", 9503, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_TABSTOP | 0x00000401, 87, 162, 108, 17
     LTEXT "Høyt", 9502, 202, 164, 17, 8
-    AUTOCHECKBOX "&Move all slide indicators at the same time", 9504, 5, 185, 216, 9
+    AUTOCHECKBOX "&Flytt alle slide indicators av gangen", 9504, 5, 185, 216, 9
     PUSHBUTTON "Gjenopprett &standard", 9505, 110, 199, 110, 14
 END
 
@@ -224,7 +224,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "ReactOS lyd", 10259, 7, 5, 213, 192
     ICON 4394, 10257, 25, 25, 20, 20
-    LTEXT "The ReactOS Audio service is now enabled. However, audio may not function properly until you restart ReactOS. If you want to restart now, first save your work and close all programs.", 10261, 60, 25, 150, 50
+    LTEXT "ReactOS lydtjeneste er nå aktivert. Uansett, lyden vil kanskje ikke fungere optimalt før du starter ReactOS på nytt. Hvis du ønsker å starte på nytt nå, først lagre ditt arbeid og lukk alle dine programmer.", 10261, 60, 25, 150, 50
     LTEXT "For å starte ReactOS på nytt, trykk på OK.", 10262, 60, 75, 150, 20
     LTEXT "Hvis du trykker avbryt, vil du trenge å starte på nytt senere for at ReactOS lyd skal fungere riktig.", 10263, 60, 100, 150, 40
 END
@@ -232,11 +232,11 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_CPLNAME "Lyder og lydenheter"
-    IDS_CPLDESCRIPTION "Changes the sound scheme for your computer, or configure the settings for your speakers and recording devices."
+    IDS_CPLDESCRIPTION "Endre lydenheten for din datamaskin, eller konfigurer innstillinger for dine høytaller og opptak enheter."
     IDS_NO_SOUND "(Ingen)"
-       IDS_NO_DEVICES "No Devices"
+       IDS_NO_DEVICES "Ingen enheter"
 
-    5825 "Program feil"
+    5825 "Programfeil"
     5826 "Avslutt program"
     5827 "Kritisk batteri Alarm"
     5828 "Enhet tilkoblet"
@@ -255,11 +255,11 @@ BEGIN
     5841 "Restore Down"
     5842 "Restore Up"
     5843 "Asterisk"
-    5844 "Standard lyd"
+    5844 "Standardlyd"
     5845 "Exclamation"
     5846 "Avslutt ReactOS"
     5847 "Kritisk Stopp"
-    5848 "System Notification"
+    5848 "System notifikasjon"
     5849 "Spørsmål"
     5850 "Start ReactOS"
     5851 "Start Meny"
index 666933d..cf82b71 100644 (file)
@@ -217,7 +217,7 @@ BEGIN
     IDS_CMT_RDESKTOP    "Start Ekstern skrivebord"
     IDS_CMT_EVENTVIEW   "Start Hendelseliste"
     IDS_CMT_MSCONFIG    "Start Systemkonfigurasjon"
-    IDS_CMT_PAINT       "Launch Paint"
+    IDS_CMT_PAINT       "Start Paint"
 END
 
 STRINGTABLE