[TELNET]
[reactos.git] / reactos / base / applications / network / telnet / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2016 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 STRINGTABLE
6 BEGIN
7 MSG_COPYRIGHT "Telnet Win32 sürüm 2.1b2, Telif Hakkı: 2000 Paul Brannan <pbranna@clemson.edu>\nve takım. Bu izlence KESİNLİKLE GÜVENCESİZ gelir, ayrıntılar için\nlicense.txt'yi okuyunuz."
8 MSG_COPYRIGHT_1 "Bu özgür yazılımdır ve onu kesin şartlar altında yeniden dağıtmaya buyurunuz.\n\n"
9 MSG_USAGE "Kullanım: TELNET [değişkenler][anabilgisayar [giriş]]\n\n değişkenler\n -d:kütükadı.ext kütükadı.ext'e tüm gelen veriyi dök.\n anabilgisayar Bağlanılacak uzak anabilgisayarın adı ya da IP adresi.\n"
10 MSG_USAGE_1 " giriş Açılacak hizmet girişi. (Ön Tanımlı: Telnet girişi 23.)\n\n"
11 MSG_HELP "Komutlar kısaltılmış olabilir. Komutlar:\n \ncl[ose] Şimdiki bağlantıyı kapat.\nop[en] Bir siteye bağlan.\nq[uit] Telnet'ten çık.\n"
12 MSG_HELP_1 "ke[ys] Düğme haritasını değiştirir ya da görüntüler. (Seçenekleri görmek için keys yazınız.)\nse[t] Yapılandırma seçeneklerini görüntüler ya da değiştirir.\nz Askıya al.\n? h[elp] Yardım bilgisini yazdır.\n"
13 MSG_INVCMD "Geçersiz komut. Yardım için ? yazınız.\n"
14 MSG_ERROR "%1 başarısız.\n"
15 MSG_INFO "%1\n"
16 MSG_WARNING "%1\n"
17 MSG_TRYING "Deneniyor: %1.%2.%3.%4:%5...\n"
18 MSG_CONNECTED "%1 anabilgisayarına bağandı. Çıkış düğmesi ALT-%2.\n"
19 MSG_TERMBYREM "Bağlantı sonlandırıldı.\n"
20 MSG_KEYMAP "%2'den %1 yükleniyor.\n"
21 MSG_ERRKEYMAP "Düğme haritası yüklemede yanlışlık.\n"
22 MSG_DUMPFILE "%1 kütüğüne çıktı yazdırılıyor.\n"
23 MSG_CONFIG "%1'den yapılandırma ayarları yükleniyor.\n"
24 MSG_NOINI "%1 yapılandırma kütüğünü yüklemede yanlışlık.\nÖn tanımlı ayarlar yükleniyor.\n"
25 MSG_BADVAL "Uyarı: Geçersiz değişken (%1).\n"
26 MSG_NOSPAWN "İşlem oluşturulamıyor.\n"
27 MSG_RESOLVING "Anabilgisayara bakılıyor: %1..."
28 MSG_NOSERVICE "%1 TCP hizmeti bulunamadı.\n"
29 MSG_SIZEALIAS "Uyarı: %1 diğer adının büyüklüğü çok büyük, yok sayılıyor.\n"
30 MSG_ERRPIPE "Yanlışlık: Boru için işlem oluşturulamıyor.\n"
31 MSG_BADUSAGE "Yanlışlık: Komutun kullanımı geçersiz.\n"
32 MSG_ALREADYCONNECTED "%1'e önceden bağlanılmış.\n"
33 MSG_WSAEINTR "Fonksiyon çağrısı kesildi.\n"
34 MSG_WSAEBADF "WSAEBADF\n"
35 MSG_WSAEACCESS "İzin geri çevirildi.\n"
36 MSG_WSAEDEFAULT "WSAEDEFAULT\n"
37 MSG_WSAEINVAL "Geçersiz değiştirgen.\n"
38 MSG_WSAEMFILE "Çok açık kütük.\n"
39 MSG_WSAEWOULDBLOCK "Kaynak geçici olarak kullanılamaz.\n"
40 MSG_WSAEINPROGRESS "İşlem şimdi ilerlemede.\n"
41 MSG_WSAEALREADY "İşlem önceden ilerlemede.\n"
42 MSG_WSAENOTSOCK "Olmayan yuva üzerinde yuva işlemi.\n"
43 MSG_WSAEDESTADDRREQ "Varış adresi gerekli.\n"
44 MSG_WSAEMSGSIZE "İleti çok uzun.\n"
45 MSG_WSAEPROTOTYPE "İletişim kâidesi yuva için yanlış tür.\n"
46 MSG_WSAENOPROTOOPT "Geçersiz iletişim kâidesi seçeneği.\n"
47 MSG_WSAEPROTONOTSUPPORT "İletişim kâidesi desteklenmiyor.\n"
48 MSG_WSAESOCKNOTSUPPORT "Yuva türü desteklenmiyor.\n"
49 MSG_WSAEOPNOTSUPP "İşlem desteklenmiyor.\n"
50 MSG_WSAEPFNOTSUPPORT "İletişim kâidesi ailesi desteklenmiyor.\n"
51 MSG_WSAEAFNOTSUPPORT "Adres ailesi iletişim kâidesi ailesi eliyle desteklenmiyor.\n"
52 MSG_WSAEADDRINUSE "Adres önceden kullanımda.\n"
53 MSG_WSAEADDRNOTAVAIL "İstenilen adres atanamıyor.\n"
54 MSG_WSAENETDOWN "Ağ düştü.\n"
55 MSG_WSAENETUNREACH "Ağ erişilemez.\n"
56 MSG_WSAENETRESET "Düşen ağ bağlantısı sıfırlama üzerinde.\n"
57 MSG_WSAECONNABORTED "Yazılım bağlantının durmasına neden oldu.\n"
58 MSG_WSAECONNRESET "Bağlantı eş eliyle sıfırlandı.\n"
59 MSG_WSAENOBUFS "Kullanılabilir ara bellek boşluğu yok.\n"
60 MSG_WSAEISCONN "Yuva önceden bağlı.\n"
61 MSG_WSAENOTCONN "Yuva bağlı değil.\n"
62 MSG_WSAESHUTDOWN "Yuva kapatıldıktan sonra gönderilemiyor.\n"
63 MSG_WSAETOOMANYREFS "WSAETOOMANYREFS\n"
64 MSG_WSAETIMEDOUT "Bağlantı süre aşımına uğradı.\n"
65 MSG_WSAECONNREFUSED "Bağlantı geri çevirildi.\n"
66 MSG_WSAELOOP "WSAELOOP\n"
67 MSG_WSAENAMETOOLONG "Ad çok uzun.\n"
68 MSG_WSAEHOSTDOWN "Anabilgisayar düştü.\n"
69 MSG_WSAEHOSTUNREACH "Anabilgisayar için yol yok.\n"
70 MSG_WSAESYSNOTREADY "Ağ alt dizgesi kullanılamaz.\n"
71 MSG_WSAVERNOTSUPPORTED "WINSOCK.DLL sürümü aralığın dışında.\n"
72 MSG_WSANOTINITIALISED "Başarılı WSAStartup daha gerçekleştirilemedi.\n"
73 MSG_WSAHOST_NOT_FOUND "Anabilgisayar bulunamadı.\n"
74 MSG_WSATRY_AGAIN "Yetkili olmayan anabilgisayar bulunamadı.\n"
75 MSG_WSANO_RECOVERY "Bu bir karşılanamayan yanlışlık.\n"
76 MSG_WSANO_DATA "Geçerli ad, istenilen tür kaydı verisi yok.\n"
77 MSG_KEYNOVAL "[UMÛMÎ]: %1 için değer yok.\n"
78 MSG_KEYBADVAL "[UMÛMÎ]: %1 için geçersiz değer.\n"
79 MSG_KEYBADSTRUCT "%1: Geçersiz yapı.\n"
80 MSG_KEYBADCHARS "%1: Geçersiz damgalar? %1 -> %3.\n"
81 MSG_KEYUNEXPLINE "Beklenmeyen yataç: ""%1"".\n"
82 MSG_KEYUNEXPEOF "Kullanılmamış kütük sonu.\n"
83 MSG_KEYUNEXPTOK "Beklenmeyen simge: %1.\n"
84 MSG_KEYUNEXPTOKIN "%1'de beklenmeyen simge.\n"
85 MSG_KEYUNEXP "Beklenmeyen kütük sonu ya da simge.\n"
86 MSG_KEYNOGLOBAL "[UMÛMÎ] tanımlama yok!\n"
87 MSG_KEYNOCONFIG "[CONFIG %1] yok.\n"
88 MSG_KEYUSECONFIG "Yapılandırma kullan: %1.\n"
89 MSG_KEYNOSWKEY """%1"" için geçiş düğmesi yok.\n"
90 MSG_KEYCANNOTDEF "Ön tanımlı düğme haritası için geçiş düğmesi tanımlayamazsınız - yok sayıldı.\n"
91 MSG_KEYDUPSWKEY "Aynı geçiş düğmesi.\n"
92 MSG_KEYUNKNOWNMAP "Bilinmeyen düğme haritası: %1.\n"
93 MSG_KEYNOCHARMAPS "Bir damga haritası yüklenmedi.\n"
94 MSG_KEYNOKEYMAPS "Bir düğme haritası yüklenmedi.\n"
95 MSG_KEYNUMMAPS "Burada %1 harita var.\n"
96 MSG_KEYBADMAP "Geçersiz düğme haritası numarası, ""keys display""ı deneyiniz.\n"
97 MSG_KEYMAPSWITCHED "Düğme haritasına geçildi.\n"
98 END