[TRANSLATIONS]
authorAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Mon, 13 Oct 2014 15:24:08 +0000 (15:24 +0000)
committerAmine Khaldi <amine.khaldi@reactos.org>
Mon, 13 Oct 2014 15:24:08 +0000 (15:24 +0000)
* Romanian translations update by Ștefan Fulea.
CORE-8520

svn path=/trunk/; revision=64721

41 files changed:
reactos/base/applications/cmdutils/reg/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/cmdutils/taskkill/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/games/solitaire/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/mplay32/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/mscutils/servman/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/mspaint/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/notepad/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/rapps/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/taskmgr/lang/ro-RO.rc
reactos/base/applications/winhlp32/lang/Ro.rc
reactos/base/applications/wordpad/lang/Ro.rc
reactos/base/setup/reactos/lang/ro-RO.rc
reactos/base/setup/usetup/lang/ro-RO.h
reactos/base/setup/vmwinst/lang/ro-RO.rc
reactos/base/shell/explorer/explorer-ro.rc
reactos/base/system/runonce/lang/ro-RO.rc
reactos/base/system/winlogon/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/console/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/desk/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/hdwwiz/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/powercfg/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/cpl/sysdm/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/comdlg32/lang/cdlg_Ro.rc
reactos/dll/win32/crypt32/lang/crypt32_Ro.rc
reactos/dll/win32/cryptui/lang/cryptui_Ro.rc
reactos/dll/win32/hhctrl.ocx/lang/Ro.rc
reactos/dll/win32/jscript/lang/jscript_Ro.rc
reactos/dll/win32/msacm32/lang/msacm_Ro.rc
reactos/dll/win32/msgina/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/newdev/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/oleacc/lang/oleacc_Ro.rc
reactos/dll/win32/rasdlg/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/shell32/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/shlwapi/lang/shlwapi_Ro.rc
reactos/dll/win32/syssetup/lang/ro-RO.rc
reactos/dll/win32/wininet/lang/wininet_Ro.rc
reactos/media/doc/Romanian translation notes.txt
reactos/subsystems/ntvdm/lang/ro-RO.rc
reactos/win32ss/user/user32/lang/ro-RO.rc
reactos/win32ss/user/winsrv/consrv/frontends/gui/lang/ro-RO.rc
reactos/win32ss/user/winsrv/consrv_new/frontends/gui/lang/ro-RO.rc

index eb5a1ba..6301650 100644 (file)
@@ -1,3 +1,9 @@
+/*
+Translators: Claudia Cotună
+             Michael Stefaniuc
+             Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
+*/
+
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE
@@ -6,7 +12,7 @@ STRINGTABLE
     STRING_ADD_USAGE, "REG ADD nume_cheie [/v nume_valoare | /ve] [/t tip] [/s separator] [/d date] [/f]\n"
     STRING_DELETE_USAGE, "REG DELETE nume_cheie [/v nume_valoare | /ve | /va] [/f]\n"
     STRING_QUERY_USAGE, "REG QUERY nume_cheie [/v nume_valoare | /ve] [/s]\n"
-    STRING_SUCCESS, "Operațiunea a fost finalizată cu succes\n"
+    STRING_SUCCESS, "Operația a fost îndeplinită cu succes\n"
     STRING_INVALID_KEY, "Eroare: Nume de cheie nevalid\n"
     STRING_INVALID_CMDLINE, "Eroare: Parametri nevalizi pentru linia de comandă\n"
     STRING_NO_REMOTE, "Eroare: Nu se pot adăuga chei pe calculatorul de la distanță\n"
index 16b1501..3efa3b2 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE
 {
-    STRING_USAGE, "Usage: taskkill [/?] [/f] [/im NumeProces | /pid IdProces]\n"
+    STRING_USAGE, "Utilizare: taskkill [/?] [/f] [/im NumeProces | /pid IdProces]\n"
     STRING_INVALID_OPTION, "Eroare: Opțiune specificată nevalidă sau necunoscută.\n"
     STRING_INVALID_PARAM, "Eroare: Parametrul de comandă specificat este nevalid.\n"
     STRING_MISSING_OPTION, "Eroare: Trebuie specificată una dintre opțiunile /im sau /pid.\n"
index ed6a1f9..13e948f 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@
  * FILE:    base/applications/games/solitaire/lang/ro-RO.rc
  * PURPOSE: Romanian Language File for Solitaire
  * TRANSLATORS:
- *          Petre Dumitriu
+ *          Petru Dumitriu (petrimetri at gmail dot com)
  *          Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
  */
 
index fc21717..d2d4d75 100644 (file)
@@ -15,16 +15,16 @@ BEGIN
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "I&eșire", IDM_EXIT
     END
-    POPUP "&Play"
+    POPUP "&Lectură"
     BEGIN
-        MENUITEM "Play/&Pause\tCtrl+P", IDC_PLAY
-        MENUITEM "St&op\tCtrl+S", IDC_STOP
+        MENUITEM "Lecturează/&Pauză\tCtrl+P", IDC_PLAY
+        MENUITEM "&Oprește\tCtrl+S", IDC_STOP
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Repea&t\tCtrl+T", IDM_REPEAT
+        MENUITEM "&Repetă\tCtrl+T", IDM_REPEAT
     END
-    POPUP "&View"
+    POPUP "&Afișare"
     BEGIN
-        MENUITEM "Single-Window &Mode", IDM_SWITCHVIEW
+        MENUITEM "&Mod fereastră-solitară", IDM_SWITCHVIEW
     END
     POPUP "&Dispozitiv"
     BEGIN
index 92992df..d17be9c 100644 (file)
@@ -1,4 +1,7 @@
-/* 2011.10.19 - Fulea Ștefan: minor changes */
+/*
+Translators: Petru Dumitriu (petrimetri at gmail dot com)
+             Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
+*/
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
@@ -14,28 +17,28 @@ BEGIN
     BEGIN
         MENUITEM "Co&nectare la…", ID_CONNECT, GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Pornește", ID_START, GRAYED
+        MENUITEM "P&ornește", ID_START, GRAYED
         MENUITEM "&Oprește", ID_STOP, GRAYED
-        MENUITEM "&Suspendă", ID_PAUSE, GRAYED
-        MENUITEM "Contin&uă", ID_RESUME, GRAYED
+        MENUITEM "S&uspendă", ID_PAUSE, GRAYED
+        MENUITEM "&Continuă", ID_RESUME, GRAYED
         MENUITEM "&Repornește", ID_RESTART, GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Împrospătea&ză", ID_REFRESH
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Mo&dificare…", ID_EDIT, GRAYED
-        MENUITEM "&Creare…", ID_CREATE, GRAYED
+        MENUITEM "Cre&are…", ID_CREATE, GRAYED
         MENUITEM "&Eliminare…", ID_DELETE, GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Propr&ietăți…", ID_PROP, GRAYED
+        MENUITEM "&Proprietăți…", ID_PROP, GRAYED
     END
     POPUP "&Afișare"
     BEGIN
-        MENUITEM "Pictograme m&ari", ID_VIEW_LARGE
-        MENUITEM "Pictograme m&ici", ID_VIEW_SMALL
+        MENUITEM "D&ale", ID_VIEW_LARGE
+        MENUITEM "&Pictograme", ID_VIEW_SMALL
         MENUITEM "&Listă", ID_VIEW_LIST
         MENUITEM "&Detalii", ID_VIEW_DETAILS
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Particularizare…", ID_VIEW_CUST, GRAYED
+        MENUITEM "Pa&rticularizare…", ID_VIEW_CUST, GRAYED
     END
     POPUP "&?"
     BEGIN
@@ -48,10 +51,10 @@ IDR_POPUP MENU
 BEGIN
     POPUP "popup"
     BEGIN
-        MENUITEM "&Pornește", ID_START, GRAYED
+        MENUITEM "P&ornește", ID_START, GRAYED
         MENUITEM "&Oprește", ID_STOP, GRAYED
-        MENUITEM "&Suspendă", ID_PAUSE, GRAYED
-        MENUITEM "Contin&uă", ID_RESUME, GRAYED
+        MENUITEM "S&uspendă", ID_PAUSE, GRAYED
+        MENUITEM "&Continuă", ID_RESUME, GRAYED
         MENUITEM "&Repornește", ID_RESTART, GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Împrospătea&ză", ID_REFRESH
@@ -59,7 +62,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "Mo&dificare…", ID_EDIT, GRAYED
         MENUITEM "&Eliminare…", ID_DELETE, GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Propr&ietăți…", ID_PROP, GRAYED
+        MENUITEM "&Proprietăți…", ID_PROP, GRAYED
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Manual…", ID_HELP
     END
@@ -86,10 +89,10 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 70, 46, 176, 24, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
     EDITTEXT IDC_EXEPATH, 6, 86, 240, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_READONLY
     COMBOBOX IDC_START_TYPE, 70, 107, 176, 40, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
-    PUSHBUTTON "&Pornește", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "P&ornește", IDC_START, 6, 155, 54, 15, WS_DISABLED
     PUSHBUTTON "&Oprește", IDC_STOP, 68, 155, 54, 15, WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON "&Suspendă", IDC_PAUSE, 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON "Contin&uă", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "S&uspendă", IDC_PAUSE, 130, 155, 54, 15, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "&Continuă", IDC_RESUME, 192, 155, 54, 15, WS_DISABLED
     LTEXT "Nume serviciu:", IDC_STATIC, 4, 11, 53, 11
     LTEXT "Nume afișat:", IDC_STATIC, 4, 29, 53, 11
     LTEXT "Descriere:", IDC_STATIC, 4, 51, 53, 11
@@ -100,7 +103,7 @@ BEGIN
     LTEXT "Aici se pot specifica parametrii de pornire aplicabili lansării serviciului.", IDC_STATIC, 6, 177, 240, 15
     LTEXT "Parametri de pornire:", IDC_STATIC, 6, 200, 68, 11
     EDITTEXT IDC_START_PARAM, 78, 199, 168, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    PUSHBUTTON "&Editare", IDC_EDIT, 192, 215, 54, 15, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Mo&dificare", IDC_EDIT, 192, 215, 54, 15, WS_DISABLED
 END
 
 IDD_DLG_DEPEND DIALOGEX 6, 6, 253, 225
@@ -150,7 +153,7 @@ BEGIN
     LTEXT "", IDC_DEL_NAME, 15, 53, 160, 15
     EDITTEXT IDC_DEL_DESC, 6, 73, 174, 48, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL |
              WS_EX_STATICEDGE | ES_MULTILINE | ES_READONLY
-    PUSHBUTTON "&Da", IDOK, 26, 129, 54, 13
+    PUSHBUTTON "D&a", IDOK, 26, 129, 54, 13
     DEFPUSHBUTTON "N&u", IDCANCEL, 102, 129, 54, 13
 END
 
@@ -163,7 +166,7 @@ BEGIN
     LTEXT "", IDC_STOP_DEPENDS, 40, 8, 170, 25
     LISTBOX IDC_STOP_DEPENDS_LB, 15, 40, 210, 70, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_EX_STATICEDGE | LBS_NOSEL
     LTEXT "Doriți oprirea acestor servicii?", IDC_STATIC, 15, 110, 150, 10
-    DEFPUSHBUTTON "&Da", IDOK, 60, 129, 54, 14
+    DEFPUSHBUTTON "D&a", IDOK, 60, 129, 54, 14
     PUSHBUTTON "N&u", IDCANCEL, 120, 129, 54, 14
 END
 
index 13e5bba..5fd3f74 100644 (file)
@@ -13,13 +13,13 @@ BEGIN
     POPUP "&Fișier"
     BEGIN
         MENUITEM "&Nou\tCtrl+N", IDM_FILENEW
-        MENUITEM "&Deschidere…\tCtrl+D", IDM_FILEOPEN
-        MENUITEM "Pă&strează\tCtrl+S", IDM_FILESAVE
-        MENUITEM "&Păstrare în…", IDM_FILESAVEAS
+        MENUITEM "&Deschidere…\tCtrl+O", IDM_FILEOPEN
+        MENUITEM "&Păstrează\tCtrl+S", IDM_FILESAVE
+        MENUITEM "Păst&rare în…", IDM_FILESAVEAS
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Pune pe fundal (în ca&rou)", IDM_FILEASWALLPAPERPLANE
-        MENUITEM "Pune pe fundal (&centrată)", IDM_FILEASWALLPAPERCENTERED
-        MENUITEM "Pune pe fundal (e&xtinsă)", IDM_FILEASWALLPAPERSTRETCHED
+        MENUITEM "Decor de birou (în c&arou)", IDM_FILEASWALLPAPERPLANE
+        MENUITEM "Decor de birou (&centrat)", IDM_FILEASWALLPAPERCENTERED
+        MENUITEM "Decor de birou (e&xtins)", IDM_FILEASWALLPAPERSTRETCHED
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "I&eșire\tAlt+F4", IDM_FILEEXIT
     END
@@ -32,11 +32,11 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Copiază\tCtrl+C", IDM_EDITCOPY
         MENUITEM "&Lipește\tCtrl+V", IDM_EDITPASTE
         MENUITEM "Șt&erge selecția\tDel", IDM_EDITDELETESELECTION
-        MENUITEM "&Inversează selecția", IDM_EDITINVERTSELECTION
+        MENUITEM "In&versează selecția", IDM_EDITINVERTSELECTION
         MENUITEM "Selecte&ază tot\tCtrl+A", IDM_EDITSELECTALL
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "C&opiere în…", IDM_EDITCOPYTO
-        MENUITEM "L&ipire din…", IDM_EDITPASTEFROM
+        MENUITEM "Lipire di&n…", IDM_EDITPASTEFROM
     END
     POPUP "&Afișare"
     BEGIN
@@ -63,15 +63,15 @@ BEGIN
         END
         MENUITEM "Pe t&ot ecranul\tCtrl+F", IDM_VIEWFULLSCREEN
     END
-    POPUP "&Imagine"
+    POPUP "I&magine"
     BEGIN
-        MENUITEM "R&otire/Oglindire…\tCtrl+R", IDM_IMAGEROTATEMIRROR
+        MENUITEM "&Rotire/Oglindire…\tCtrl+R", IDM_IMAGEROTATEMIRROR
         MENUITEM "Întin&dere/Înclinare…\tCtrl+W", IDM_IMAGESTRETCHSKEW
-        MENUITEM "&Recoltează", IDM_IMAGECROP
+        MENUITEM "Recoltea&ză", IDM_IMAGECROP
         MENUITEM "In&versează culorile\tCtrl+I", IDM_IMAGEINVERTCOLORS
         MENUITEM "&Atribute…\tCtrl+E", IDM_IMAGEATTRIBUTES
         MENUITEM "Șt&erge imaginea", IDM_IMAGEDELETEIMAGE
-        MENUITEM "&Mod opac", IDM_IMAGEDRAWOPAQUE
+        MENUITEM "Mod &opac", IDM_IMAGEDRAWOPAQUE
     END
     POPUP "&Culori"
     BEGIN
@@ -91,7 +91,7 @@ END
 ID_ACCELERATORS ACCELERATORS
 BEGIN
     "^N", IDM_FILENEW
-    "^D", IDM_FILEOPEN
+    "^O", IDM_FILEOPEN
     "^S", IDM_FILESAVE
     "^Z", IDM_EDITUNDO
     "^Y", IDM_EDITREDO
@@ -151,7 +151,7 @@ BEGIN
     AUTORADIOBUTTON "Color", IDD_ATTRIBUTESRB5, 92, 100, 35, 10
     DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 170, 8, 48, 14
     PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 170, 24, 48, 14
-    PUSHBUTTON "I&mplicite", IDD_ATTRIBUTESSTANDARD, 170, 40, 48, 14
+    PUSHBUTTON "Impli&cite", IDD_ATTRIBUTESSTANDARD, 170, 40, 48, 14
 END
 
 IDD_STRETCHSKEW DIALOGEX 100, 100, 225, 150
@@ -161,20 +161,20 @@ CAPTION "Întindere și înclinare imagine"
 BEGIN
     GROUPBOX "Întindere", IDD_STRETCHSKEWGROUPSTRETCH, 6, 6, 158, 66
     ICON IDI_HORZSTRETCH, IDD_STRETCHSKEWICONHSTRETCH, 12, 18, 32, 32
-    LTEXT "Orizontală:", IDD_STRETCHSKEWTEXTHSTRETCH, 45, 24, 40, 10
+    LTEXT "&Orizontală:", IDD_STRETCHSKEWTEXTHSTRETCH, 45, 24, 40, 10
     EDITTEXT IDD_STRETCHSKEWEDITHSTRETCH, 90, 23, 32, 12
     LTEXT "%", IDD_STRETCHSKEWTEXTHPERCENT, 125, 24, 15, 10
     ICON IDI_VERTSTRETCH, IDD_STRETCHSKEWICONVSTRETCH, 12, 43, 32, 32
-    LTEXT "Verticală:", IDD_STRETCHSKEWTEXTVSTRETCH, 45, 49, 40, 10
+    LTEXT "&Verticală:", IDD_STRETCHSKEWTEXTVSTRETCH, 45, 49, 40, 10
     EDITTEXT IDD_STRETCHSKEWEDITVSTRETCH, 90, 48, 32, 12
     LTEXT "%", IDD_STRETCHSKEWTEXTVPERCENT, 125, 49, 15, 10
     GROUPBOX "Înclinare", IDD_STRETCHSKEWGROUPSKEW, 6, 76, 158, 66
     ICON IDI_HORZSKEW, IDD_STRETCHSKEWICONHSKEW, 12, 88, 32, 32
-    LTEXT "Orizontală:", IDD_STRETCHSKEWTEXTHSKEW, 45, 94, 40, 10
+    LTEXT "Ori&zontală:", IDD_STRETCHSKEWTEXTHSKEW, 45, 94, 40, 10
     EDITTEXT IDD_STRETCHSKEWEDITHSKEW, 90, 93, 32, 12
     LTEXT "grade", IDD_STRETCHSKEWTEXTHDEG, 125, 94, 30, 10
     ICON IDI_VERTSKEW, IDD_STRETCHSKEWICONVSKEW, 12, 113, 32, 32
-    LTEXT "Verticală:", IDD_STRETCHSKEWTEXTVSKEW, 45, 119, 40, 10
+    LTEXT "V&erticală:", IDD_STRETCHSKEWTEXTVSKEW, 45, 119, 40, 10
     EDITTEXT IDD_STRETCHSKEWEDITVSKEW, 90, 118, 32, 12
     LTEXT "grade", IDD_STRETCHSKEWTEXTVDEG, 125, 119, 30, 10
     DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 170, 8, 48, 14
index fdc4e76..4a6a07a 100644 (file)
@@ -1,3 +1,8 @@
+/*
+Translators: Petru Dumitriu (petrimetri at gmail dot com)
+             Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
+*/
+
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 ID_ACCEL ACCELERATORS
@@ -8,7 +13,7 @@ BEGIN
     "^G", CMD_GOTO
     "H", CMD_REPLACE, VIRTKEY, CONTROL
     "^N", CMD_NEW
-    "^D", CMD_OPEN
+    "^O", CMD_OPEN
     "^P", CMD_PRINT
     "^S", CMD_SAVE
     "^V", CMD_PASTE
@@ -23,13 +28,13 @@ BEGIN
     POPUP "&Fișier"
     BEGIN
         MENUITEM "&Nou\tCtrl+N", CMD_NEW
-        MENUITEM "&Deschidere…\tCtrl+D", CMD_OPEN
-        MENUITEM "Pă&strează\tCtrl+S", CMD_SAVE
-        MENUITEM "&Păstrare în…", CMD_SAVE_AS
+        MENUITEM "&Deschidere…\tCtrl+O", CMD_OPEN
+        MENUITEM "&Păstrează\tCtrl+S", CMD_SAVE
+        MENUITEM "Păst&rare în…", CMD_SAVE_AS
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Configurare pagină…", CMD_PAGE_SETUP
-        MENUITEM "&Imprimă\tCtrl+P", CMD_PRINT
-        MENUITEM "Configurare i&mprimantă…", CMD_PRINTER_SETUP
+        MENUITEM "I&mprimă\tCtrl+P", CMD_PRINT
+        MENUITEM "C&onfigurare imprimantă…", CMD_PRINTER_SETUP
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "I&eșire", CMD_EXIT
     END
@@ -45,9 +50,9 @@ BEGIN
         MENUITEM "&Găsire…\tCtrl+F", CMD_SEARCH
         MENUITEM "Găsește &următoarea\tF3", CMD_SEARCH_NEXT
         MENUITEM "Î&nlocuiește\tCtrl+H", CMD_REPLACE
-        MENUITEM "&Salt la…\tCtrl+G", CMD_GOTO
+        MENUITEM "S&alt la…\tCtrl+G", CMD_GOTO
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Selecte&ază tot\tCtrl+A", CMD_SELECT_ALL
+        MENUITEM "Selectea&ză tot\tCtrl+A", CMD_SELECT_ALL
         MENUITEM "Inserează &oră și dată\tF5", CMD_TIME_DATE
     END
     POPUP "F&ormatare"
@@ -76,12 +81,12 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 CAPTION "Configurare pagină"
 BEGIN
-    LTEXT "&Antet:", 0x140, 10, 07, 40, 15
+    LTEXT "Ant&et:", 0x140, 10, 07, 40, 15
     EDITTEXT 0x141, 60, 05, 110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
-    LTEXT "&Subsol:", 0x142, 10, 24, 40, 15
+    LTEXT "Su&bsol:", 0x142, 10, 24, 40, 15
     EDITTEXT 0x143, 60, 22, 110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
-    GROUPBOX "&Margini:", 0x144, 10, 43, 160, 45
-    LTEXT "S&tânga:", 0x145, 20, 55, 30, 10, WS_CHILD
+    GROUPBOX "Margini:", 0x144, 10, 43, 160, 45
+    LTEXT "Stâng&a:", 0x145, 20, 55, 30, 10, WS_CHILD
     EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_LEFTVALUE,*/ 0x147, 50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
     LTEXT "S&us:", 0x148, 20, 73, 30, 10, WS_CHILD
     EDITTEXT /*STRING_PAGESETUP_TOPVALUE,*/ 0x14A, 50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
index 3f86fce..cec10d4 100644 (file)
@@ -65,13 +65,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     GROUPBOX "Generale", -1, 4, 2, 240, 61
     AUTOCHECKBOX "&Păstrează poziția ferestrei", IDC_SAVE_WINDOW_POS, 15, 12, 219, 12
-    AUTOCHECKBOX "&Actualizează la pornire lista aplicațiilor disponibile", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 222, 12
-    AUTOCHECKBOX "&Menține jurnal de instalare/dezinstalare a aplicațiilor", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
+    AUTOCHECKBOX "&Actualizează la pornire lista programelor disponibile", IDC_UPDATE_AVLIST, 15, 29, 222, 12
+    AUTOCHECKBOX "&Menține jurnal de instalare/dezinstalare a programelor", IDC_LOG_ENABLED, 15, 46, 219, 12
     GROUPBOX "Descărcări", -1, 4, 65, 240, 51
     LTEXT "Dosarul pentru descărcări:", -1, 16, 75, 100, 9
     EDITTEXT IDC_DOWNLOAD_DIR_EDIT, 15, 86, 166, 12, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
     PUSHBUTTON "Spe&cificare…", IDC_CHOOSE, 187, 85, 50, 14
-    AUTOCHECKBOX "Șt&erge instalatorul aplicației după instalare", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
+    AUTOCHECKBOX "Șt&erge aplicația de instalare după instalarea programului", IDC_DEL_AFTER_INSTALL, 16, 100, 218, 12
     PUSHBUTTON "&Implicite", IDC_DEFAULT_SETTINGS, 8, 124, 60, 14
     PUSHBUTTON "Con&firmă",  IDOK, 116, 124, 60, 14
     PUSHBUTTON "A&nulează",  IDCANCEL, 181, 124, 60, 14
index 3e4514e..e6c2665 100644 (file)
@@ -1,4 +1,8 @@
-/* Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
+/*
+Translators: Petru Dumitriu (petrimetri at gmail dot com)
+             Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
+*/
+
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
@@ -28,37 +32,37 @@ BEGIN
             MENUITEM "&Stagnantă", ID_VIEW_UPDATESPEED_PAUSED
         END
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Pictograme m&ari", ID_VIEW_LARGE
-        MENUITEM "Pictograme m&ici", ID_VIEW_SMALL
+        MENUITEM "D&ale", ID_VIEW_LARGE
+        MENUITEM "&Pictograme", ID_VIEW_SMALL
         MENUITEM "&Detalii", ID_VIEW_DETAILS, CHECKED
-        MENUITEM "&Selectare coloane…", ID_VIEW_SELECTCOLUMNS
-        POPUP    "Istoric &procesor"
+        MENUITEM "Selectare &coloane…", ID_VIEW_SELECTCOLUMNS
+        POPUP    "Ist&oric procesor"
         BEGIN
             MENUITEM "Grafic general &comun", ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHALL
-            MENUITEM "Grafice &individuale", ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHPERCPU, CHECKED
+            MENUITEM "Grafice indi&viduale", ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHPERCPU, CHECKED
         END
-        MENUITEM "Afișează &timpi nucleu", ID_VIEW_SHOWKERNELTIMES
+        MENUITEM "Afișea&ză timpi nucleu", ID_VIEW_SHOWKERNELTIMES
     END
-    POPUP "F&erestre"
+    POPUP "Fe&restre"
     BEGIN
         MENUITEM "Aranjări &orizontale", ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
         MENUITEM "Aranjări &verticale", ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
         MENUITEM "Mi&nimizează", ID_WINDOWS_MINIMIZE
         MENUITEM "Ma&ximizează", ID_WINDOWS_MAXIMIZE
         MENUITEM "Aranjări în casca&dă", ID_WINDOWS_CASCADE
-        MENUITEM "&Aduce în prim plan", ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
+        MENUITEM "Ad&uce în prim plan", ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
     END
-    POPUP "Sh&ut Down"
+    POPUP "Î&nchidere calculator"
     BEGIN
-        MENUITEM "Stand &By",                  ID_SHUTDOWN_STANDBY
-        MENUITEM "&Hibernate",                 ID_SHUTDOWN_HIBERNATE
-        MENUITEM "T&urn Off",                  ID_SHUTDOWN_POWEROFF
-        MENUITEM "&Restart",                   ID_SHUTDOWN_REBOOT
-        MENUITEM "&Log Off %s",                ID_SHUTDOWN_LOGOFF
-        MENUITEM "&Switch User\tWinKey+L",     ID_SHUTDOWN_SWITCHUSER, GRAYED
-        MENUITEM "Loc&k Computer\tWinKey+L",   ID_SHUTDOWN_LOCKCOMPUTER
-        MENUITEM "&Disconnect",                ID_SHUTDOWN_DISCONNECT, GRAYED
-        MENUITEM "&Eject Computer",            ID_SHUTDOWN_EJECT_COMPUTER, GRAYED
+        MENUITEM "Intră în starea de &veche",  ID_SHUTDOWN_STANDBY
+        MENUITEM "Intră în &hibernare",        ID_SHUTDOWN_HIBERNATE
+        MENUITEM "Î&nchide calculatorul",      ID_SHUTDOWN_POWEROFF
+        MENUITEM "&Repornește calculatorul",   ID_SHUTDOWN_REBOOT
+        MENUITEM "&Deautentifică-mă (%s)",     ID_SHUTDOWN_LOGOFF
+        MENUITEM "&Comută utilizator\tWinKey+L", ID_SHUTDOWN_SWITCHUSER, GRAYED
+        MENUITEM "&Blochează calculatorul\tWinKey+L", ID_SHUTDOWN_LOCKCOMPUTER
+        MENUITEM "Deconectea&ză",              ID_SHUTDOWN_DISCONNECT, GRAYED
+        MENUITEM "&Elimină calculator",         ID_SHUTDOWN_EJECT_COMPUTER, GRAYED
     END
     POPUP "&?"
     BEGIN
@@ -84,8 +88,8 @@ BEGIN
     BEGIN
         MENUITEM "Activitate nouă (E&xecutare…)", ID_FILE_NEW
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Pictograme m&ari", ID_VIEW_LARGE
-        MENUITEM "Pictograme m&ici", ID_VIEW_SMALL
+        MENUITEM "D&ale", ID_VIEW_LARGE
+        MENUITEM "&Pictograme", ID_VIEW_SMALL
         MENUITEM "&Detalii", ID_VIEW_DETAILS, CHECKED
     END
 END
@@ -95,7 +99,7 @@ BEGIN
     POPUP "DUMMY"
     BEGIN
         MENUITEM "&Comută la", ID_APPLICATION_PAGE_SWITCHTO
-        MENUITEM "&Aduce în prim plan", ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
+        MENUITEM "Ad&uce în prim-plan", ID_WINDOWS_BRINGTOFRONT
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "Aranjări &orizontale", ID_WINDOWS_TILEHORIZONTALLY
         MENUITEM "Aranjări &verticale", ID_WINDOWS_TILEVERTICALLY
@@ -103,8 +107,8 @@ BEGIN
         MENUITEM "Ma&ximizează", ID_WINDOWS_MAXIMIZE
         MENUITEM "Aranjări în casca&dă", ID_WINDOWS_CASCADE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Op&rește", ID_APPLICATION_PAGE_ENDTASK
-        MENUITEM "&Salt la proces", ID_APPLICATION_PAGE_GOTOPROCESS
+        MENUITEM "Opr&ește", ID_APPLICATION_PAGE_ENDTASK
+        MENUITEM "S&alt la proces", ID_APPLICATION_PAGE_GOTOPROCESS
     END
 END
 
@@ -123,16 +127,16 @@ IDR_PROCESS_PAGE_CONTEXT MENU
 BEGIN
     POPUP "DUMMY"
     BEGIN
-        MENUITEM "Op&rește procesul", ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESS
+        MENUITEM "Opr&ește procesul", ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESS
         MENUITEM "Oprește &arborele de procese", ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESSTREE
         MENUITEM "&Depanează", ID_PROCESS_PAGE_DEBUG
         MENUITEM SEPARATOR
-        POPUP "&Stabilire prioritate"
+        POPUP "Sta&bilire prioritate"
         BEGIN
-            MENUITEM "Prioritate de &timp real", ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_REALTIME
-            MENUITEM "Prioritate î&naltă", ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_HIGH
-            MENUITEM "Regim p&rioritar", ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_ABOVENORMAL
-            MENUITEM "Regim n&ormal", ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_NORMAL
+            MENUITEM "Prioritate de timp &real", ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_REALTIME
+            MENUITEM "Prioritate în&altă", ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_HIGH
+            MENUITEM "Regim pri&oritar", ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_ABOVENORMAL
+            MENUITEM "Regim &normal", ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_NORMAL
             MENUITEM "Regim n&eprioritar", ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_BELOWNORMAL
             MENUITEM "Prioritate &minimă", ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_LOW
         END
@@ -163,7 +167,7 @@ BEGIN
             WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 7, 233, 177
     PUSHBUTTON "E&xecutare…", IDC_NEWTASK, 187, 189, 53, 14
     PUSHBUTTON "&Comută la", IDC_SWITCHTO, 131, 189, 53, 14, WS_DISABLED
-    PUSHBUTTON "&Temină", IDC_ENDTASK, 75, 189, 53, 14, WS_DISABLED
+    PUSHBUTTON "Închid&e", IDC_ENDTASK, 75, 189, 53, 14, WS_DISABLED
 END
 
 IDD_PROCESS_PAGE DIALOGEX 0, 0, 247, 210
@@ -172,7 +176,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     CONTROL "List2", IDC_PROCESSLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL |
             LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 7, 233, 177
-    PUSHBUTTON "Op&rește procesul", IDC_ENDPROCESS, 171, 189, 69, 14
+    PUSHBUTTON "Opr&ește procesul", IDC_ENDPROCESS, 171, 189, 69, 14
     CONTROL "Afișea&ză procesele tuturor utilizatorilor", IDC_SHOWALLPROCESSES, "Button",
             BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 7, 191, 150, 10
 END
@@ -335,8 +339,8 @@ BEGIN
     ID_OPTIONS_MINIMIZEONUSE "Gestionarul se minimizează automat când se comută la o aplicație."
     ID_OPTIONS_HIDEWHENMINIMIZED "La minimizare, ascunde Gestionarul de activități în zona de notificare."
     ID_VIEW_REFRESH "Forțează Gestionarul să se actualizeze acum, indiferent Rata de împrospătare."
-    ID_VIEW_LARGE "Afișează aplicațiile reprezentându-le ca pictograme mari."
-    ID_VIEW_SMALL "Afișează aplicațiile reprezentându-le ca pictograme mici."
+    ID_VIEW_LARGE "Afișează aplicațiile reprezentându-le ca dale (pictograme mari)."
+    ID_VIEW_SMALL "Afișează aplicațiile reprezentându-le ca pictograme (mici)."
     ID_VIEW_DETAILS "Afișează informații despre fiecare aplicație."
     ID_VIEW_UPDATESPEED_HIGH "Actualizează fereastra de două ori pe secundă."
     ID_VIEW_UPDATESPEED_NORMAL "Actualizează fereastra o dată la două secunde."
@@ -355,11 +359,11 @@ BEGIN
     ID_HELP_TOPICS "Afișează Manualul de utilizare al Gestionarului."
     ID_HELP_ABOUT "Afișează informații despre program, versiune și drepturi de autor."
     ID_FILE_EXIT "Închide Gestionarul de activități."
-    ID_OPTIONS_SHOW16BITTASKS "Afișează programele pe 16 biți executate în mediul ntvdm.exe"
+    ID_OPTIONS_SHOW16BITTASKS "Afișează programele pe 16 biți executate în mediul „ntvdm.exe”."
     ID_VIEW_SELECTCOLUMNS "Specificarea informațiilor afișate în compartimentul „Procese”."
-    ID_VIEW_SHOWKERNELTIMES "Include și activitatea nucleului în graficele de performanță"
-    ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHALL "Folosește un singur grafic pentru toate procesoarele"
-    ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHPERCPU "Folosește câte un grafic pentru fiecare procesor"
+    ID_VIEW_SHOWKERNELTIMES "Include și activitatea nucleului în graficele de performanță."
+    ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHALL "Folosește un singur grafic pentru toate procesoarele."
+    ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHPERCPU "Folosește câte un grafic pentru fiecare procesor."
     ID_APPLICATION_PAGE_SWITCHTO "Aduce fereastra aplicației selectate în prim plan, activând-o."
 END
 
@@ -367,17 +371,17 @@ STRINGTABLE
 BEGIN
     ID_ENDTASK "Comandă închiderea aplicației selectate."
     ID_GOTOPROCESS "Arată procesul aplicației selectate."
-    ID_RESTORE "Restabilește Gestionarul."
+    ID_RESTORE "Restabilește Gestionarul de activități."
     ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESS "Comandă închiderea procesului selectat."
     ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESSTREE "Închide procesul și toate procesele pornite de acesta."
     ID_PROCESS_PAGE_DEBUG "Atașează aplicația de depanare la acest proces."
     ID_PROCESS_PAGE_SETAFFINITY "Restricționează execuția procesului pe anumite procesoare."
-    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_REALTIME "Desemnează prioritate maximă"
-    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_HIGH "Desemnează prioritate înaltă"
-    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_ABOVENORMAL "Desemnează regim prioritar"
-    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_NORMAL "Desemnează prioritate ordinară"
-    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_BELOWNORMAL "Desemnează regim neprioritar"
-    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_LOW "Desemnează prioritate minimă"
+    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_REALTIME "Desemnează prioritate maximă."
+    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_HIGH "Desemnează prioritate înaltă."
+    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_ABOVENORMAL "Desemnează regim prioritar."
+    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_NORMAL "Desemnează prioritate ordinară."
+    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_BELOWNORMAL "Desemnează regim neprioritar."
+    ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_LOW "Desemnează prioritate minimă."
 END
 
 STRINGTABLE
index 7b3b7f9..0ae741c 100644 (file)
@@ -4,6 +4,7 @@
  * Copyright 1996 Ulrich Schmid
  * Copyright 2002 Sylvain Petreolle <spetreolle@yahoo.fr>
  * Copyright 2009 Michael Stefaniuc
+ * Copyright 2014 Ștefan Fulea
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -29,32 +30,32 @@ MAIN_MENU MENU
  POPUP "&Fișier" {
   MENUITEM "&Deschide", MNID_FILE_OPEN
   MENUITEM SEPARATOR
-  MENUITEM "&Tipărește", MNID_FILE_PRINT
-  MENUITEM "&Setare imprimantă", MNID_FILE_SETUP
+  MENUITEM "I&mprimare…", MNID_FILE_PRINT
+  MENUITEM "&Configurare imprimantă…", MNID_FILE_SETUP
    MENUITEM SEPARATOR
-  MENUITEM "&Ieșire", MNID_FILE_EXIT
+  MENUITEM "I&eșire", MNID_FILE_EXIT
  }
  POPUP "&Editare" {
-   MENUITEM "&Copiază...", MNID_EDIT_COPYDLG
+   MENUITEM "&Copiere…", MNID_EDIT_COPYDLG
    MENUITEM SEPARATOR
-   MENUITEM "&Adnotează...", MNID_EDIT_ANNOTATE
+   MENUITEM "&Adnotare…", MNID_EDIT_ANNOTATE
  }
- POPUP "&Se&mn de carte" {
-   MENUITEM "&Definește...", MNID_BKMK_DEFINE
+ POPUP "Se&mn de carte" {
+   MENUITEM "&Definire…", MNID_BKMK_DEFINE
  }
  POPUP "&Opțiuni" {
-  MENUITEM "Istorie",          MNID_OPTS_HISTORY
+  MENUITEM "Ist&oric",         MNID_OPTS_HISTORY
   POPUP    "&Font"
   BEGIN
-    MENUITEM "Mic",            MNID_OPTS_FONTS_SMALL
-    MENUITEM "Normal",         MNID_OPTS_FONTS_NORMAL
-    MENUITEM "Mare",           MNID_OPTS_FONTS_LARGE
+    MENUITEM "&Mic",           MNID_OPTS_FONTS_SMALL
+    MENUITEM "&Normal",        MNID_OPTS_FONTS_NORMAL
+    MENUITEM "M&are",          MNID_OPTS_FONTS_LARGE
   END
  }
- POPUP "&Ajutor" {
-   MENUITEM "Ajut&or despre ajutor", MNID_HELP_HELPON
-   MENUITEM "În&totdeauna deasupra", MNID_HELP_HELPTOP
-   MENUITEM "&Informații...", MNID_HELP_ABOUT
+ POPUP "&?" {
+   MENUITEM "&Despre…", MNID_HELP_HELPON
+   MENUITEM "Î&ntotdeauna deasupra", MNID_HELP_HELPTOP
+   MENUITEM "In&formații…", MNID_HELP_ABOUT
  }
 }
 
@@ -62,10 +63,10 @@ CONTEXT_MENU MENU
 BEGIN
        POPUP ""
        BEGIN
-               MENUITEM "Adnotare...",       MNID_CTXT_ANNOTATE
+               MENUITEM "Adnotare",       MNID_CTXT_ANNOTATE
                MENUITEM "Copiază",                MNID_CTXT_COPY
-               MENUITEM "Tipărește...",            MNID_CTXT_PRINT
-               POPUP    "Fonturi"
+               MENUITEM "Imprimare…",            MNID_CTXT_PRINT
+               POPUP    "Font"
                BEGIN
                        MENUITEM "Mic",       MNID_CTXT_FONTS_SMALL
                        MENUITEM "Normal",      MNID_CTXT_FONTS_NORMAL
@@ -76,20 +77,20 @@ END
 
 STRINGTABLE
 {
-STID_WINE_HELP,        "Ajutor Wine"
+STID_WINE_HELP,        "Manual"
 STID_WHERROR,          "EROARE"
 STID_WARNING,                  "AVERTISMENT"
 STID_INFO,             "Informație"
 STID_NOT_IMPLEMENTED,  "Neimplementat"
-STID_HLPFILE_ERROR_s,  "Eroare la citirea fișierului de ajutor „%s”"
-STID_INDEX,            "&Index"
+STID_HLPFILE_ERROR_s,  "Eroare la citirea manualului „%s”"
+STID_INDEX,            "Inde&x"
 STID_CONTENTS,         "Rezumat"
-STID_BACK,             "În&apoi"
+STID_BACK,             "Înap&oi"
 STID_ALL_FILES,        "Toate fișierele (*.*)"
-STID_HELP_FILES_HLP,   "Fișierele de ajutor (*.hlp)"
-STID_FILE_NOT_FOUND_s  "Fișierul „%s” nu poate fi găsit. Vreți să-l cautați?"
-STID_NO_RICHEDIT       "Nu am găsit o implementare pentru richedit... Abandonez"
-STID_PSH_INDEX,                "Subiecte de ajutor:"
+STID_HELP_FILES_HLP,   "Fișierele manual (*.hlp)"
+STID_FILE_NOT_FOUND_s  "Fișierul „%s” nu poate fi găsit. Doriți să-l căutați?"
+STID_NO_RICHEDIT       "Nu s-a găsit o implementare pentru richedit… Operația este abandonată"
+STID_PSH_INDEX,                "Subiecte în manual:"
 }
 
 IDD_INDEX DIALOG 0, 0, 200, 190
index 541a9d4..0fb89d6 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@
  * Copyright 2004 Krzysztof Foltman
  * Copyright 2010 Claudia Cotună
  *                Michael Stefaniuc
- *           2011 Fulea Ștefan
+ *           2011 Ștefan Fulea
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -29,34 +29,34 @@ BEGIN
     BEGIN
         MENUITEM "&Nou…\tCtrl+N",            ID_FILE_NEW
         MENUITEM "&Deschidere…\tCtrl+O",     ID_FILE_OPEN
-        MENUITEM "Pă&strează\tCtrl+S",       ID_FILE_SAVE
-        MENUITEM "&Păstrare în…",            ID_FILE_SAVEAS
+        MENUITEM "&Pă&trează\tCtrl+S",       ID_FILE_SAVE
+        MENUITEM "Păst&rare în…",            ID_FILE_SAVEAS
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Imprimare…\tCtrl+P",      ID_PRINT
+        MENUITEM "I&mprimare…\tCtrl+P",      ID_PRINT
         MENUITEM "Pre&vizionare imprimare…", ID_PREVIEW
-        MENUITEM "&Opțiuni pagină…",         ID_PRINTSETUP
+        MENUITEM "&Configurare pagină…",     ID_PRINTSETUP
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "I&eșire",                  ID_FILE_EXIT
     END
     POPUP "&Editare"
     BEGIN
-        MENUITEM "Des&face\tCtrl+Z",            ID_EDIT_UNDO
-        MENUITEM "&Reface\tCtrl+Y",             ID_EDIT_REDO
+        MENUITEM "Desface\tCtrl+&Z",            ID_EDIT_UNDO
+        MENUITEM "Reface\tCtrl+&Y",             ID_EDIT_REDO
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "&Decupează\tCtrl+X",          ID_EDIT_CUT
-        MENUITEM "&Copiază\tCtrl+C",            ID_EDIT_COPY
-        MENUITEM "&Lipește\tCtrl+V",            ID_EDIT_PASTE
-        MENUITEM "Șt&erge\tDEL",                ID_EDIT_CLEAR
-        MENUITEM "Selecte&ază tot\tCtrl+A",     ID_EDIT_SELECTALL
+        MENUITEM "Decupează\tCtrl+&X",          ID_EDIT_CUT
+        MENUITEM "Copiază\tCtrl+&C",            ID_EDIT_COPY
+        MENUITEM "Lipește\tCtrl+&V",            ID_EDIT_PASTE
+        MENUITEM "Șterge\tD&EL",                ID_EDIT_CLEAR
+        MENUITEM "Selectează tot\tCtrl+&A",     ID_EDIT_SELECTALL
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Că&utare…\tCrtl+F",           ID_FIND
+        MENUITEM "Căutare…\tCrtl+&F",           ID_FIND
         MENUITEM "Caută u&rmătorul\tF3",        ID_FIND_NEXT
-        MENUITEM "Î&nlocuire…\tCtrl+H",         ID_REPLACE
+        MENUITEM "Înlocuire…\tCtrl+&H",         ID_REPLACE
         MENUITEM SEPARATOR
-        MENUITEM "Nem&odificabil",              ID_EDIT_READONLY
+        MENUITEM "&Nemodificabil",              ID_EDIT_READONLY
         MENUITEM "&Modificat",                  ID_EDIT_MODIFIED
         MENUITEM SEPARATOR
-        POPUP "&Suplimente"
+        POPUP "S&uplimente"
         BEGIN
             MENUITEM "&Detalii pentru selecție",    ID_EDIT_SELECTIONINFO
             MENUITEM "Format &caracter",            ID_EDIT_CHARFORMAT
@@ -74,7 +74,7 @@ BEGIN
         MENUITEM SEPARATOR
         MENUITEM "&Opțiuni…",                 ID_VIEWPROPERTIES
     END
-    POPUP "&Inserare"
+    POPUP "I&nserare"
     BEGIN
         MENUITEM "&Data și ora…",  ID_DATETIME
     END
index 7ab4b54..7e27fcb 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
  * FILE:    base/setup/reactos/lang/ro-RO.rc
  * PURPOSE: Romanian Language File for ReactOS GUI first stage setup
  * TRANSLATORS:
- *          Petre Dumitriu (petrimetri-at-gmail-dot-com)
+ *          Petru Dumitriu (petrimetri at gmail dot com)
  *          Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
  */
 
index 13980d6..dcac897 100644 (file)
@@ -107,7 +107,7 @@ static MUI_ENTRY roROWelcomePageEntries[] =
     {
         8,
         21,
-        "\x07  Tastaîi L pentru Termenii ­i Condiîiile de Licenîiere",
+        "\x07  Tastaîi L pentru Termenii ­i Condiîiile de Licenîiere.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -325,13 +325,13 @@ static MUI_ENTRY roROLicensePageEntries[] =
     {
         8,
         18,
-        "c\83t ­i internaîional. Licenîierea se referÇ doar la",
+        "c\83t ­i internaîional. Licenîierea se referÇ doar la distri-",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         8,
         19,
-        "distribuirea sistemului ReactOS cÇtre pÇrîi terîe.",
+        "buirea sistemului ReactOS cÇtre pÇrîi terîe.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -413,7 +413,7 @@ static MUI_ENTRY roRODevicePageEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Configurarea dispozitivelor de bazÇ.",
+        "Configurare dispozitive de bazÇ",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -478,13 +478,13 @@ static MUI_ENTRY roRODevicePageEntries[] =
     {
         6,
         24,
-        "selectaîi \"Accept configuraîia dispozitivelor\", apoi",
+        "selectaîi \"Accept configuraîia dispozitivelor\", apoi confirmaîi",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         25,
-        "confirmaîi-o apÇs\83nd ENTER.",
+        "apÇs\83nd ENTER.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -575,7 +575,7 @@ static MUI_ENTRY roROComputerPageEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Doriîi specificarea arhitecturii de calcul?",
+        "Doriîi specificarea unei alte arhitecturi de calcul?",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -627,19 +627,19 @@ static MUI_ENTRY roROFlushPageEntries[] =
     {
         10,
         6,
-        "Verificarea stocÇrii datelor necesare.",
+        "Se verificÇ stocarea datelor necesare.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         8,
-        "La final, calculatorul va fi repornit automat.",
+        "Aceasta poate dura c\83teva momente.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         9,
-        "A­teptaîi...",
+        "La final, calculatorul va fi repornit automat.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -679,7 +679,7 @@ static MUI_ENTRY roROQuitPageEntries[] =
     {
         10,
         9,
-        "­i toate CD-ROM din unitÇîile CD.",
+        "­i toate mediile CD-ROM din unitÇîile CD.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -770,13 +770,13 @@ static MUI_ENTRY roROSuccessPageEntries[] =
     {
         10,
         8,
-        "Scoateîi discul flexibil din unitatea A: ­i toate CD-ROM",
+        "Scoateîi discul flexibil din unitatea A: ­i toate mediile",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         10,
         9,
-        "din unitÇîile CD.",
+        "CD-ROM din unitÇîile CD.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -857,13 +857,13 @@ static MUI_ENTRY roROSelectPartitionEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "UrmÇtoarea listÇ cuprinde partiîiile existente precum",
+        "UrmÇtoarea listÇ cuprinde partiîiile existente, precum ­i",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
         6,
         9,
-        "­i spaîiul nefolosit pentru crearea de noi partiîii.",
+        "spaîiul liber disponibil pentru crearea de noi partiîii.",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1041,7 +1041,7 @@ static MUI_ENTRY roROBootLoaderEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Instalarea aplicaîiei de iniîializare a calculatorului",
+        "Instalare aplicaîie de iniîializare a calculatorului",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1198,7 +1198,7 @@ static MUI_ENTRY roROPrepareCopyEntries[] =
     {
         6,
         8,
-        "Se fac pregÇtirile necesare pentru copierea de fi­iere.",
+        "Se fac pregÇtirile necesare pentru copierea de fi­iere...",
         TEXT_STYLE_NORMAL
     },
     {
@@ -1702,7 +1702,7 @@ MUI_STRING roROStrings[] =
     {STRING_INSTALLCREATEPARTITION,
      "   ENTER = Instalare   P/E = Creare partiîie PrimarÇ/ExtinsÇ   F3 = Ie­ire"},
     {STRING_INSTALLCREATELOGICAL,
-     "   ENTER = Install   L = Create Logical Partition   F3 = Quit"},
+     "   ENTER = Instalare   L = Creare partiîie LogicÇ   F3 = Ie­ire"},
     {STRING_INSTALLDELETEPARTITION,
      "   ENTER = Instalare   D = ¸tergere partiîie   F3 = Ie­ire"},
     {STRING_DELETEPARTITION,
@@ -1720,7 +1720,7 @@ MUI_STRING roROStrings[] =
     {STRING_CREATEPARTITION,
      "   ENTER = Creare partiîie   ESC = Anulare   F3 = Ie­ire"},
     {STRING_PARTFORMAT,
-    "AceastÇ Partiîie urmeazÇ sÇ fie formatatÇ."},
+    "AceastÇ partiîie urmeazÇ sÇ fie formatatÇ."},
     {STRING_NONFORMATTEDPART,
     "Alegeîi sÇ instalaîi ReactOS pe partiîie nouÇ sau neformatatÇ."},
     {STRING_INSTALLONPART,
index f44a31b..6c09354 100644 (file)
@@ -11,7 +11,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Asistent de instalare module video"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "Instalatorul ReactOS a descoperit faptul că ReactOS este executat în VMware(r).", -1, 117, 8, 140, 24
+    LTEXT "Asistentul de instalare a descoperit faptul că ReactOS este executat în VMware(r).", -1, 117, 8, 140, 24
     LTEXT "Dacă doriți instalarea modulelor pilot VMware(r) SVGA, apăsați pe „Înainte”, altfel omiteți această instalare apăsând „Anulează”.", -1, 117, 130, 140, 34
 END
 
@@ -20,7 +20,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Asistent de instalare module video"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "Instalatorul ReactOS nu are inclus modulul pilot VMware(r) SVGA.\n\nDe aceea, mergeți la „VM” din meniul stației de lucru VMware(r) și alegeți instalarea instrumentelor VMware\n\n\nApăsați „Înainte” pentru a continua sau „Anulează” pentru a omite instalarea modulului pilot video SVGA.", -1, 25, 25, 225, 85
+    LTEXT "Asistentul de instalare nu are inclus modulul pilot VMware(r) SVGA.\n\nDe aceea, mergeți la „VM” din meniul stației de lucru VMware(r) și alegeți instalarea instrumentelor VMware\n\n\nApăsați „Înainte” pentru a continua sau „Anulează” pentru a omite instalarea modulului pilot video SVGA.", -1, 25, 25, 225, 85
 END
 
 IDD_INSTALLING_VMWARE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -58,7 +58,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Asistent de instalare module video"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "Instalatorul ReactOS nu a reușit instalarea modulului pilot VMware(r) SVGA.\n\n\nAlegeți „Sfârșit” pentru a reveni la instalarea ReactOS.", -1, 25, 25, 225, 85
+    LTEXT "Asistentul de instalare nu a reușit instalarea modulului pilot VMware(r) SVGA.\n\n\nAlegeți „Sfârșit” pentru a reveni la instalarea ReactOS.", -1, 25, 25, 225, 85
 END
 
 IDD_CHOOSEACTION DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
@@ -67,9 +67,9 @@ CAPTION "Asistent de instalare module video"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
     LTEXT "Modulul pilot video VMware(r) SVGA este deja instalat.\n\nPuteți în continuare să:", -1, 25, 5, 225, 30
-    PUSHBUTTON "Configurați preferințele ecranului", IDC_CONFIGSETTINGS, 25, 40, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
-    PUSHBUTTON "Utilizați un alt modul pilot video", IDC_USEOTHERDRIVER, 25, 55, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
-    PUSHBUTTON "Dezinstalați modulul pilot VMware(r) SVGA", IDC_UNINSTALL, 25, 70, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
+    PUSHBUTTON "&Configurați preferințele ecranului", IDC_CONFIGSETTINGS, 25, 40, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
+    PUSHBUTTON "&Utilizați un alt modul pilot video", IDC_USEOTHERDRIVER, 25, 55, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
+    PUSHBUTTON "&Dezinstalați modulul pilot VMware(r) SVGA", IDC_UNINSTALL, 25, 70, 200, 15, BS_AUTORADIOBUTTON
     LTEXT "Alegeți „Înainte” pentru a continua sau „Anulează” pentru a părăsi acest asistent.", -1, 25, 93, 225, 19
 END
 
@@ -89,14 +89,14 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
 CAPTION "Asistent de instalare module video"
 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
 BEGIN
-    LTEXT "Instalatorul ReactOS e pe cale de a vă dezinstala modulul pilot VMware(r) SVGA!!!\n\n\nApăsați „Sfârșit” pentru a dezinstala modulul pilot sau „Anulează” pentru a-l lăsa așa cum este.", -1, 25, 25, 225, 85
+    LTEXT "Asistentul de instalare e pe cale de a vă dezinstala modulul pilot VMware(r) SVGA!!!\n\n\nApăsați „Sfârșit” pentru a dezinstala modulul pilot sau „Anulează” pentru a-l lăsa așa cum este.", -1, 25, 25, 225, 85
 END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
     IDS_WIZARD_NAME "VMware(r) depistat"
-    IDS_FAILEDTOLOCATEDRIVERS "Instalatorul ReactOS Setup nu a reușit găsirea fișierelor necesare.\nVerificați dacă este introdus suportul CD-ROM cu instrumentele VMware(r)."
-    IDS_FAILEDTOCOPYFILES "Instalatorul ReactOS nu a reușit să copieze fișierele necesare.\nVerificați dacă este introdus suportul CD-ROM cu instrumentele VMware(r).\n"
+    IDS_FAILEDTOLOCATEDRIVERS "Asistentul de instalare nu a reușit găsirea fișierelor necesare.\nVerificați dacă este introdus suportul CD-ROM cu instrumentele VMware(r)."
+    IDS_FAILEDTOCOPYFILES "Asistentul de instalare nu a reușit să copieze fișierele necesare.\nVerificați dacă este introdus suportul CD-ROM cu instrumentele VMware(r).\n"
     IDS_FAILEDTOACTIVATEDRIVER "Activarea modulului pilot VMware(r) SVGA a eșuat!"
     IDS_FAILEDTOSELVGADRIVER "Activarea modulului pilot VMware(r) VGA a eșuat!"
     IDS_FAILEDTOSELVBEDRIVER "Activarea modulului pilot VMware(r) VBE a eșuat!"
@@ -113,9 +113,9 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_SEARCHINGFORCDROM "Accesarea suportului CD-ROM cu instrumentele VMware(r)…"
+    IDS_SEARCHINGFORCDROM "Se accesează suportul CD-ROM cu instrumentele VMware(r)…"
     IDS_COPYINGFILES "Se copie fișierele…"
-    IDS_ENABLINGDRIVER "Activarea modulului pilot VMware(r) SVGA…"
+    IDS_ENABLINGDRIVER "Se activează modulul pilot VMware(r) SVGA…"
 END
 
 STRINGTABLE
index 95b121f..f2ef137 100644 (file)
@@ -31,7 +31,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "Aranjare &automată", ID_WINDOW_AUTOSORT
         MENUITEM "Aranjare s&imboluri", ID_WINDOW_ARRANGE
     END
-    POPUP "&Instrumente"
+    POPUP "I&nstrumente"
     BEGIN
         MENUITEM "&Opțiuni", ID_TOOLS_OPTIONS
     END
@@ -94,7 +94,7 @@ BEGIN
         MENUITEM "Pe &tot ecranul\tCtrl+Shift+S", ID_VIEW_FULLSCREEN
         MENUITEM "&MDI", ID_VIEW_MDI
     END
-    POPUP "&Instrumente"
+    POPUP "I&nstrumente"
     BEGIN
         MENUITEM "&Opțiuni", ID_TOOLS_OPTIONS
     END
index 0a38e90..a77b326 100644 (file)
@@ -1,16 +1,14 @@
 /*
  * FILE:       base/system/runonce/lang/ro-RO.rc
  *             ReactOS Project (http://www.reactos.org)
- * TRANSLATOR: Fulea Ștefan (PM on ReactOS Forum to fulea.stefan)
- * CHANGE LOG: 2011-08-29  initial translation
- *             2011-11-05  minor change
+ * TRANSLATOR: Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
  */
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 IDD_RUNONCE_DLG DIALOG 0, 0, 239, 170
 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Instalatorul ReactOS"
+CAPTION "Asistent de instalare"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Se instalează următoarele elemente:", -1, 38, 8, 196, 18
index d290b69..62f17af 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
  * FILE:    base/system/winlogon/lang/ro-RO.rc
  * PURPOSE: Romanian Language File for Winlogon
  * TRANSLATORS:
- *          Petre Dumitriu
+ *          Petru Dumitriu (petrimetri at gmail dot com)
  *          Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
  */
 
index fda9e11..5f5be0e 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@
  * FILE:       dll/cpl/console/lang/ro-RO.rc
  * PURPOSE:    Romanian resource file
  * TRANSLATOR: Petru Dimitriu (petrimetri AT gmail.com)
- *             2011-11-07 Fulea Ștefan: minor changes
+ *             Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
  */
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
@@ -14,26 +14,26 @@ STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
 CAPTION "Opțiuni"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    GROUPBOX "Mărime cursor", -1, 7, 7, 120, 70, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
-    CONTROL "M&ică", IDC_RADIO_SMALL_CURSOR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 15, 20, 90, 10
-    CONTROL "M&edie", IDC_RADIO_MEDIUM_CURSOR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 15, 40, 90, 10
-    CONTROL "M&are", IDC_RADIO_LARGE_CURSOR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 15, 60, 90, 10
+    GROUPBOX "Dimensiune cursor", -1, 7, 7, 120, 70, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
+    CONTROL "Red&usă", IDC_RADIO_SMALL_CURSOR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 15, 20, 90, 10
+    CONTROL "Me&die", IDC_RADIO_MEDIUM_CURSOR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 15, 40, 90, 10
+    CONTROL "&Mărită", IDC_RADIO_LARGE_CURSOR, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 15, 60, 90, 10
     GROUPBOX "Mod de afișare", -1, 133, 7, 112, 70, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
-    CONTROL "În fe&reastră", IDC_RADIO_DISPLAY_WINDOW, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 142, 20, 70, 10
-    CONTROL "Pe &tot ecranul", IDC_RADIO_DISPLAY_FULL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 142, 40, 70, 10
+    CONTROL "În fere&astră", IDC_RADIO_DISPLAY_WINDOW, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 142, 20, 70, 10
+    CONTROL "Pe t&ot ecranul", IDC_RADIO_DISPLAY_FULL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 142, 40, 70, 10
     GROUPBOX "Istoric pentru comenzi", -1, 7, 85, 120, 77, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
-    LTEXT "N&umăr de înregistrări:", -1, 14, 101, 70, 12
+    LTEXT "Ma&xim înregistrări:", -1, 14, 101, 70, 12
     EDITTEXT IDC_EDIT_BUFFER_SIZE, 90, 97, 30, 15, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
     CONTROL "", IDC_UPDOWN_BUFFER_SIZE, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
             UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 119, 97, 12, 15
-    LTEXT "Nu&măr de registre:", -1, 14, 124, 70, 12
+    LTEXT "&Cantitate registre:", -1, 14, 124, 70, 12
     EDITTEXT IDC_EDIT_NUM_BUFFER, 90, 120, 30, 15, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
     CONTROL "", IDC_UPDOWN_NUM_BUFFER, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
             UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 119, 120, 12, 15
-    CHECKBOX "Înlătură dublicatele &vechi", IDC_CHECK_DISCARD_DUPLICATES, 12, 140, 110, 15
+    CHECKBOX "Înlătură duplicatele &vechi", IDC_CHECK_DISCARD_DUPLICATES, 12, 140, 110, 15
     GROUPBOX "Opțiuni de editare", -1, 133, 85, 112, 77, BS_GROUPBOX | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP
-    CHECKBOX "Mod E&ditareRapidă", IDC_CHECK_QUICK_EDIT, 140, 97, 102, 15, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX "Mod In&serție", IDC_CHECK_INSERT_MODE, 140, 113, 76, 15, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "Mod de &editare rapidă”", IDC_CHECK_QUICK_EDIT, 140, 97, 102, 15, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
+    CHECKBOX "Mod de inse&rție”", IDC_CHECK_INSERT_MODE, 140, 113, 76, 15, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_PROPPAGEFONT DIALOGEX 0, 0, 253, 220
@@ -42,7 +42,7 @@ CAPTION "Font"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Previzionare:", -1, 10, 10, 94, 10
-    LTEXT "&Mărime:", -1, 180, 10, 36, 10
+    LTEXT "Mărime:", -1, 180, 10, 36, 10
     CONTROL "", IDC_STATIC_FONT_WINDOW_PREVIEW, "Static", SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN, 10, 20, 163, 74
     LISTBOX IDC_LBOX_FONTSIZE, 181, 20, 55, 80, LBS_SORT | LBS_HASSTRINGS | WS_VSCROLL
     LTEXT "F&ont:", -1, 10, 105, 33, 10
@@ -82,7 +82,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_UPDOWN_WINDOW_SIZE_HEIGHT, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS |
             UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 238, 92, 13, 14
     GROUPBOX "Poziția fereastrei", -1, 130, 116, 115, 64
-    LTEXT "&Stânga:", -1, 140, 132, 38, 10
+    LTEXT "Stâng&a:", -1, 140, 132, 38, 10
     LTEXT "S&us:", -1, 140, 149, 40, 10
     EDITTEXT IDC_EDIT_WINDOW_POS_LEFT, 203, 128, 35, 14, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
     CONTROL "", IDC_UPDOWN_WINDOW_POS_LEFT, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS |
@@ -90,7 +90,7 @@ BEGIN
     EDITTEXT IDC_EDIT_WINDOW_POS_TOP, 203, 146, 35, 14, ES_RIGHT | ES_NUMBER | WS_GROUP
     CONTROL "", IDC_UPDOWN_WINDOW_POS_TOP, UPDOWN_CLASS, UDS_NOTHOUSANDS |
             UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_GROUP, 238, 146, 13, 14
-    CHECKBOX "&Amplasare automată", IDC_CHECK_SYSTEM_POS_WINDOW, 137, 165, 104, 10
+    CHECKBOX "A&mplasare automată", IDC_CHECK_SYSTEM_POS_WINDOW, 137, 165, 104, 10
 END
 
 IDD_PROPPAGECOLORS DIALOGEX 0, 0, 253, 220
index 4a953cd..9e21949 100644 (file)
@@ -1,4 +1,7 @@
-/* Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
+/*
+Translators: Petru Dumitriu (petrimetri at gmail dot com)
+             Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
+*/
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
@@ -32,7 +35,7 @@ BEGIN
     CONTROL "", IDC_SCREENS_TIME, UPDOWN_CLASS, UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT |
             UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP, 56, 123, 12, 13
     LTEXT "minute", IDC_MINTEXT, 70, 125, 26, 9
-    CONTROL "&Solicită parolă la revenire", IDC_SCREENS_USEPASSCHK, "button",
+    CONTROL "Solicită pa&rolă la revenire", IDC_SCREENS_USEPASSCHK, "button",
             BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 108, 120, 117, 19
     GROUPBOX "Me&canisme de gestiune a consumului", IDC_SCREENS_DUMMY2, 6, 155, 232, 41
     LTEXT "Aici veți putea ajusta parametrii actuali pentru gestiunea consumului de energie.", IDC_STATIC, 14, 166, 146, 27
@@ -79,7 +82,7 @@ BEGIN
     LTEXT "F&ont", IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_T, 5, 190, 50, 9
     COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONT_C, 5, 200, 130, 90, CBS_DROPDOWN |
              CBS_HASSTRINGS | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-    LTEXT "Măr&ime", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_T, 142, 190, 39, 9
+    LTEXT "Mă&rime", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_T, 142, 190, 39, 9
     COMBOBOX IDC_ADVAPPEARANCE_FONTSIZE_E, 142, 200, 38, 200, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL
     LTEXT "&Culoare", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_T, 184, 190, 28, 9
     CHECKBOX "", IDC_ADVAPPEARANCE_FONTCOLOR_B, 184, 200, 28, 13, BS_PUSHLIKE | BS_BITMAP
index e2067a4..ef1033f 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
  * FILE:    dll/cpl/hdwwiz/lang/ro-RO.rc
  * PURPOSE: Romanian Language File for add hardware control panel
  * TRANSLATORS:
- *          Petre Dumitriu
+ *          Petru Dumitriu (petrimetri at gmail dot com)
  *          Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
  */
 
@@ -38,8 +38,8 @@ CAPTION "Asistent de adăugare a componentelor fizice"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     LTEXT "Componenta fizică este conectată la calculator?", -1, 20, 11, 275, 8
-    AUTORADIOBUTTON "&Da, am conectat deja componenta fizică.", IDC_CONNECTED, 29, 23, 266, 8, WS_GROUP
-    AUTORADIOBUTTON "N&u, încă nu am conectat componenta fizică.", IDC_NOTCONNECTED, 29, 35, 266, 8
+    AUTORADIOBUTTON "Componenta fizică &este deja conectată.", IDC_CONNECTED, 29, 23, 266, 8, WS_GROUP
+    AUTORADIOBUTTON "Componenta fizică încă n&u a fost conectată.", IDC_NOTCONNECTED, 29, 35, 266, 8
 END
 
 IDD_PROBELISTPAGE DIALOG 0, 0, 317, 143
index eedf64a..f9d3e36 100644 (file)
@@ -1,4 +1,7 @@
-/* 2011.11.26 - Fulea Ștefan: minor changes */
+/*
+Translators: Petru Dumitriu (petrimetri at gmail dot com)
+             Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
+*/
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
@@ -92,7 +95,7 @@ CAPTION "Hibernare"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON IDI_HIBERNATE, IDI_HIBERNATE, 7, 7, 20, 20
-    LTEXT "Intrarea în starea de hibernare presupune stocarea pe disc a întregului conținut de memorie apoi închiderea completă. La revenirea din hibernare, calculatorul revine exact la starea anterioară hibernării.", -1, 37, 6, 210, 35
+    LTEXT "Intrarea în starea de hibernare presupune stocarea pe disc a întregului conținut de memorie operativă, urmată de închiderea completă a calculatorului. La revenirea din hibernare, calculatorul revine exact la starea anterioară hibernării.", -1, 37, 6, 210, 35
     GROUPBOX "Hibernare", -1, 6, 41, 240, 32
     CONTROL "Doresc folosirea funcționalității &Hibernare", IDC_HIBERNATEFILE, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 17, 55, 210, 10
     GROUPBOX "Spațiul necesar pentru hibernare", -1, 6, 80, 240, 76
index 1baa625..03923e1 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
  * FILE:    dll/cpl/sysdm/lang/ro-RO.rc
  * PURPOSE: Romanian Language File for System Control Panel Applet
  * TRANSLATORS:
- *          Petre Dumitriu
+ *          Petru Dumitriu (petrimetri at gmail dot com)
  *          Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
  */
 
index c32ecbe..cb1ded4 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@
  * Copyright 1999 Bertho Stultiens
  * Copyright 1999 Klaas van Gend
  * Copyright 2008 Michael Stefaniuc
- *           2012 Fulea Ștefan
+ *           2012 Ștefan Fulea
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -36,7 +36,7 @@ Doriți să îl suprascrieți?"
                           / : < > |"
     IDS_PATHNOTEXISTING         "Calea nu există"
     IDS_FILENOTEXISTING         "Fișierul nu există"
-    IDS_INVALID_FOLDERNAME  "The selection contains a non-folder object"
+    IDS_INVALID_FOLDERNAME  "Selecția nu conține un dosar"
 }
 
 STRINGTABLE
@@ -67,7 +67,7 @@ Introduceți un număr între 1 și %d."
     PD32_OUT_OF_MEMORY      "Memorie insuficientă."
     PD32_GENERIC_ERROR      "S-a produs o eroare."
     PD32_DRIVER_UNKNOWN     "Modulul pilot de imprimantă este necunoscut."
-    PD32_NO_DEVICES         "Este necesară instalarea unei imprimante înainte de a putea efectua activități aferente imprimantei ca spre exemplu accesarea opțiunilor de pagină sau imprimarea unui document. Instalați o imprimantă apoi reîncercați."
+    PD32_NO_DEVICES         "Este necesară instalarea unei imprimante înainte de a putea efectua activități aferente imprimantei (cum ar fi accesarea opțiunilor de pagină sau imprimarea unui document). Instalați o imprimantă apoi reîncercați."
 
     PD32_DEFAULT_PRINTER                  "Imprimantă implicită; "
     PD32_NR_OF_DOCUMENTS_IN_QUEUE         "%d documente sunt în coadă"
@@ -139,7 +139,7 @@ STRINGTABLE
     IDS_SAVE        "Păstrare"
     IDS_SAVE_AS     "Păstrare în:"
     IDS_OPEN_FILE   "Deschidere fișier"
-    IDS_SELECT_FOLDER "Select Folder"
+    IDS_SELECT_FOLDER "Selecează dosar"
 }
 
 /*
@@ -244,10 +244,10 @@ STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Font"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
-    LTEXT           "F&ont:",       stc1 ,6,3,90,9
+    LTEXT           "N&ume font:",       stc1 ,6,3,90,9
     COMBOBOX                        cmb1, 6,13,94,54,  CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
                                     CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE
-    LTEXT           "&Stil font:",  stc2 ,108,3,60,9
+    LTEXT           "Stil f&ont:",  stc2 ,108,3,60,9
     COMBOBOX                        cmb2,108,13,64,54, CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS | CBS_DISABLENOSCROLL |
                                     WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SIMPLE
     LTEXT           "Mă&rime:",     stc3,179,3,32,9
@@ -259,13 +259,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
     PUSHBUTTON      "&Manual…",     pshHelp,218,57,50,14,WS_GROUP | WS_TABSTOP
     GROUPBOX        "Efecte",       grp1,6,72,84,36,WS_GROUP
     CHECKBOX        "&Tăiat",       chx1, 10,82,78,10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
-    CHECKBOX        "S&ubliniat",   chx2, 10,94,78,10, BS_AUTOCHECKBOX
+    CHECKBOX        "Su&bliniat",   chx2, 10,94,78,10, BS_AUTOCHECKBOX
     LTEXT           "&Culoare:",    stc4 ,6,114,80,9
     COMBOBOX                        cmb4,6,124,84,100,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_HASSTRINGS |
                                     CBS_AUTOHSCROLL |  WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     GROUPBOX        "Mostră",       grp2,98,72,120,36,WS_GROUP
     CTEXT           "AaBbYyZz",     stc5,103,80,109,24,SS_NOPREFIX | NOT WS_VISIBLE
-    LTEXT           "Scr&ipt:",     stc7 ,98,114,40,9
+    LTEXT           "Sist&em de scriere:", stc7 ,98,114,40,9
     COMBOBOX                        cmb5,98,124,120,90,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_HASSTRINGS |
                                     CBS_AUTOHSCROLL |   WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 }
@@ -283,13 +283,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
  EDITTEXT                                  706, 295,124,18,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
  RTEXT          "&Verde:",                 727/*1095*/,262,140,30,10
  EDITTEXT                                  707, 295,138,18,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
- RTEXT          "&Albastru:",              728 /*1096*/,262,154,30,10
+ RTEXT          "Al&bastru:",              728 /*1096*/,262,154,30,10
  EDITTEXT                                  708, 295,152,18,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
  RTEXT          "N&uanță:",                723 /*1091*/,194,126,40,10
  EDITTEXT                                  703, 236,124,18,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
- RTEXT          "Sa&turație:",             724 /*1092*/,194,140,40,10
+ RTEXT          "S&aturație:",             724 /*1092*/,194,140,40,10
  EDITTEXT                                  704, 236,138,18,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
- RTEXT          "&Strălucire:",            725 /*1093*/,194,154,40,10
+ RTEXT          "St&rălucire:",            725 /*1093*/,194,154,40,10
  EDITTEXT                                  705, 236,152,18,12, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
  CONTROL        "",                        720,"STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP,4,14,140,86
  CONTROL        "",                        721,"STATIC",SS_SIMPLE|WS_TABSTOP|WS_GROUP,4,116,140,28
index ba9c6c1..26680f9 100644 (file)
@@ -2,6 +2,7 @@
  * crypt32 dll Romanian resources
  *
  * Copyright (C) 2009 Paul Chitescu
+ *               2014 Ștefan Fulea
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -177,7 +178,7 @@ STRINGTABLE
 
 STRINGTABLE
 {
-    IDS_KEY_ID "KeyID="
+    IDS_KEY_ID "ID cheie="
     IDS_CERT_ISSUER "Emitentul certificatului"
     IDS_CERT_SERIAL_NUMBER "Numărul de serie al certificatului="
     IDS_ALT_NAME_OTHER_NAME "Nume alternativ="
index c085868..e3bdc74 100644 (file)
@@ -187,7 +187,7 @@ BEGIN
   CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_STATUS,"RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE,8,38,238,78
   CONTROL "", -1, "Static", SS_BLACKFRAME, 16,116,222,1
   CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_NAMES,"RichEdit20W", ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,8,118,238,90
-  PUSHBUTTON "&Instalare certificat…", IDC_ADDTOSTORE,53,216,95,14
+  PUSHBUTTON "Instala&re certificat…", IDC_ADDTOSTORE,53,216,95,14
   PUSHBUTTON "&Declarația emitentului", IDC_ISSUERSTATEMENT,152,216,95,14
 END
 
@@ -214,7 +214,7 @@ BEGIN
   CONTROL "",IDC_CERTPATH, "SysTreeView32", TVS_HASLINES|WS_BORDER,
     13,22,231,130
   PUSHBUTTON "&Afișează certificat", IDC_VIEWCERTIFICATE,155,156,90,14
-  LTEXT "&Stare certificat:", IDC_CERTIFICATESTATUS,6,183,200,14
+  LTEXT "Sta&re certificat:", IDC_CERTIFICATESTATUS,6,183,200,14
   CONTROL "", IDC_CERTIFICATESTATUSTEXT,"RichEdit20W",
     WS_BORDER|ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,6,195,245,36
 END
@@ -292,7 +292,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   LTEXT "N&ume fișier:", -1, 21,1,195,10
   EDITTEXT IDC_IMPORT_FILENAME, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
-  PUSHBUTTON "&Răsfoire…", IDC_IMPORT_BROWSE_FILE, 236,11,60,14
+  PUSHBUTTON "&Căutare…", IDC_IMPORT_BROWSE_FILE, 236,11,60,14
   LTEXT "Notă:  Următoarele formate de fișier pot conține mai multe certificate, liste de certificate revocate sau liste de certificate acreditate:",
     -1, 21,30,265,16
   LTEXT "Standard sintaxă mesaje criptografice/Mesaje PKCS #7 (*.p7b)",
@@ -314,7 +314,7 @@ BEGIN
   AUTORADIOBUTTON "&Plasează toate certificatele în următorul depozit:",
     IDC_IMPORT_SPECIFY_STORE, 31,42,220,12, BS_AUTORADIOBUTTON
   EDITTEXT IDC_IMPORT_STORE, 44,61,185,14, ES_READONLY
-  PUSHBUTTON "&Răsfoire…", IDC_IMPORT_BROWSE_STORE, 236,61,60,14
+  PUSHBUTTON "&Căutare…", IDC_IMPORT_BROWSE_STORE, 236,61,60,14
 END
 
 IDD_IMPORT_FINISH DIALOG 0,0,317,178
@@ -340,7 +340,7 @@ BEGIN
   COMBOBOX IDC_MGR_PURPOSE_SELECTION, 83,7,245,14, CBS_DROPDOWNLIST|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
   CONTROL "", IDC_MGR_STORES, "SysTabControl32", WS_CLIPSIBLINGS|WS_TABSTOP, 7,25,321,140
   CONTROL "", IDC_MGR_CERTS, "SysListView32", LVS_REPORT|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER, 15,46,305,111
-  PUSHBUTTON "&Importare…", IDC_MGR_IMPORT, 7,172,65,14
+  PUSHBUTTON "I&mportare…", IDC_MGR_IMPORT, 7,172,65,14
   PUSHBUTTON "E&xportare…", IDC_MGR_EXPORT, 76,172,65,14, WS_DISABLED
   PUSHBUTTON "Șt&erge", IDC_MGR_REMOVE, 145,172,65,14, WS_DISABLED
   PUSHBUTTON "A&vansate…", IDC_MGR_ADVANCED, 263,172,65,14
@@ -382,7 +382,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   LTEXT "Dacă alegeți să exportați cheia privată, vi se va solicita pe o pagină următoare o parolă pentru a proteja această cheie privată.", -1, 21,1,195,25
   LTEXT "Doriți să exportați cheia privată?", -1, 21,27,195,10
-  AUTORADIOBUTTON "&Da, exportă cheia privată",
+  AUTORADIOBUTTON "D&a, exportă cheia privată",
     IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_YES, 31,36,200,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
   AUTORADIOBUTTON "N&u, nu exporta cheia privată",
     IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_NO, 31,48,200,12, BS_AUTORADIOBUTTON
@@ -393,9 +393,9 @@ IDD_EXPORT_PASSWORD DIALOG 0,0,317,143
 CAPTION "Exportare certificate"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  LTEXT "&Parola:", -1, 21,1,195,10
+  LTEXT "&Parolă:", -1, 21,1,195,10
   EDITTEXT IDC_EXPORT_PASSWORD, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
-  LTEXT "&Confirmați parola:", -1, 21,35,195,10
+  LTEXT "&Confirmare parolă:", -1, 21,35,195,10
   EDITTEXT IDC_EXPORT_PASSWORD_CONFIRM, 21,45,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
 END
 
@@ -410,7 +410,7 @@ BEGIN
     IDC_EXPORT_FORMAT_BASE64, 31,30,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON
   AUTORADIOBUTTON "Standard sintaxă mesaje criptografice/Mesaj &PKCS #7 (*.p7b)",
     IDC_EXPORT_FORMAT_CMS, 31,42,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON
-  CHECKBOX "&Include toate certificatele din calea de certificare, dacă este posibil",
+  CHECKBOX "In&clude toate certificatele din calea de certificare, dacă este posibil",
     IDC_EXPORT_CMS_INCLUDE_CHAIN, 44,57,280,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
   AUTORADIOBUTTON "Schimb de informații personale/P&KCS #12 (*.pfx)",
     IDC_EXPORT_FORMAT_PFX, 31,72,280,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_DISABLED
@@ -428,7 +428,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   LTEXT "N&ume fișier:", -1, 21,1,195,10
   EDITTEXT IDC_EXPORT_FILENAME, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
-  PUSHBUTTON  "&Răsfoire…", IDC_EXPORT_BROWSE_FILE, 236,11,60,14
+  PUSHBUTTON  "&Căutare…", IDC_EXPORT_BROWSE_FILE, 236,11,60,14
 END
 
 IDD_EXPORT_FINISH DIALOG 0,0,317,178
index 58063b7..eae92f2 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@
  * Copyright 2005 James Hawkins
  * Copyright 2010 Claudia Cotună
  *                Michael Stefaniuc
- *                Fulea Ștefan
+ *                Ștefan Fulea
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -27,13 +27,13 @@ LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_CONTENTS     "&Cuprins"
-    IDS_INDEX        "&Index"
+    IDS_CONTENTS     "C&uprins"
+    IDS_INDEX        "In&dex"
     IDS_SEARCH       "&Caută"
     IDS_FAVORITES    "F&avorite"
 
-    IDS_HIDETABS     "Hide &Tabs"
-    IDS_SHOWTABS     "Show &Tabs"
+    IDS_HIDETABS     "Ascunde ta&buri"
+    IDS_SHOWTABS     "Afișează ta&buri"
 END
 
 STRINGTABLE
@@ -55,12 +55,12 @@ MENU_POPUP MENU
     POPUP "" /* Options */
     {
         MENUITEM "", IDTB_EXPAND
-        MENUITEM "S&ync", IDTB_SYNC
-        MENUITEM "&Back", IDTB_BACK
-        MENUITEM "&Forward", IDTB_FORWARD
-        MENUITEM "&Home", IDTB_HOME
-        MENUITEM "&Stop", IDTB_STOP
-        MENUITEM "&Refresh", IDTB_REFRESH
-        MENUITEM "&Print...", IDTB_PRINT
+        MENUITEM "Sinc&r", IDTB_SYNC
+        MENUITEM "Înap&oi", IDTB_BACK
+        MENUITEM "În&ainte", IDTB_FORWARD
+        MENUITEM "A&casă", IDTB_HOME
+        MENUITEM "Opr&ește", IDTB_STOP
+        MENUITEM "Împrospătea&ză", IDTB_REFRESH
+        MENUITEM "I&mprimă…", IDTB_PRINT
     }
 }
index e791fe4..55c027c 100644 (file)
@@ -2,6 +2,7 @@
  * Copyright 2009 Piotr Caban
  * Copyright 2010 Claudia Cotună
  *                Michael Stefaniuc
+ *                Ștefan Fulea
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -26,24 +27,24 @@ STRINGTABLE
 {
     IDS_TO_PRIMITIVE        "Eroare la convertirea obiectului la un tip primitiv"
     IDS_INVALID_CALL_ARG    "Apel de procedură sau argument nevalid"
-    IDS_SUBSCRIPT_OUT_OF_RANGE "Subscript out of range"
-    IDS_OBJECT_REQUIRED     "Object required"
+    IDS_SUBSCRIPT_OUT_OF_RANGE "Subscript în afara limitelor admise"
+    IDS_OBJECT_REQUIRED     "Obiect necesar"
     IDS_CREATE_OBJ_ERROR    "Serverul de automatizare nu poate crea obiectul"
-    IDS_NO_PROPERTY         "Obiectul nu suportă această proprietate sau metodă"
-    IDS_UNSUPPORTED_ACTION  "Object doesn't support this action"
+    IDS_NO_PROPERTY         "Proprietatea sau metoda este neaplicabilă obiectului"
+    IDS_UNSUPPORTED_ACTION  "Acțiunea este neaplicabilă obiectului"
     IDS_ARG_NOT_OPT         "Argumentul nu este opțional"
     IDS_SYNTAX_ERROR        "Eroare de sintaxă"
     IDS_SEMICOLON           "Se așteaptă „;”"
     IDS_LBRACKET            "Se așteaptă „(”"
     IDS_RBRACKET            "Se așteaptă „)”"
-    IDS_INVALID_CHAR        "Invalid character"
+    IDS_INVALID_CHAR        "Caracter nevalid"
     IDS_UNTERMINATED_STR    "Șir constant neterminat"
-    IDS_MISPLACED_RETURN    "'return' statement outside of function"
-    IDS_INVALID_BREAK       "Can't have 'break' outside of loop"
-    IDS_INVALID_CONTINUE    "Can't have 'continue' outside of loop"
-    IDS_LABEL_REDEFINED     "Label redefined"
-    IDS_LABEL_NOT_FOUND     "Label not found"
-    IDS_DISABLED_CC         "Conditional compilation is turned off"
+    IDS_MISPLACED_RETURN    "Poziția 'return' este în afara funcției"
+    IDS_INVALID_BREAK       "Nu se poate admite 'break' în afara buclelor"
+    IDS_INVALID_CONTINUE    "Nu se poate admite 'continue' în afara buclelor"
+    IDS_LABEL_REDEFINED     "Eticheta este redefinită"
+    IDS_LABEL_NOT_FOUND     "Etichetă nu este găsită"
+    IDS_DISABLED_CC         "Compilarea condițională este dezactivată"
     IDS_NOT_FUNC            "Se așteaptă o funcție"
     IDS_NOT_DATE            "„[obiect]” nu este un obiect de tip dată"
     IDS_NOT_NUM             "Se așteaptă un număr"
@@ -51,14 +52,14 @@ STRINGTABLE
     IDS_ILLEGAL_ASSIGN      "Atribuire ilegală"
     IDS_UNDEFINED           "„|” nu este definit"
     IDS_NOT_BOOL            "Se așteaptă un obiect boolean"
-    IDS_INVALID_DELETE      "Cannot delete '|'"
-    IDS_NOT_VBARRAY         "VBArray object expected"
+    IDS_INVALID_DELETE      "'|' nu poate fi șters"
+    IDS_NOT_VBARRAY         "Este aștepat obiect de tip VBArray"
     IDS_JSCRIPT_EXPECTED    "Se așteaptă un obiect JScript"
     IDS_REGEXP_SYNTAX_ERROR "Eroare de sintaxă în expresia regulată"
-    IDS_URI_INVALID_CODING  "URI to be decoded is incorrect"
+    IDS_URI_INVALID_CODING  "URI ce urmează a fi decodificat nu este corect"
     IDS_URI_INVALID_CHAR    "URI care trebuie codificat conține caractere nevalide"
-    IDS_FRACTION_DIGITS_OUT_OF_RANGE "Number of fraction digits is out of range"
-    IDS_PRECISION_OUT_OF_RANGE "Precision is out of range"
+    IDS_FRACTION_DIGITS_OUT_OF_RANGE "Numărul cifrelor fracționare este în afara limitelor admise"
+    IDS_PRECISION_OUT_OF_RANGE "Precizia este în afara limitelor admise"
     IDS_INVALID_LENGTH      "Lungimea unei matrice trebuie să fie un număr întreg pozitiv"
     IDS_ARRAY_EXPECTED      "Se așteaptă un obiect matrice"
 }
index cd5ec0d..8327067 100644 (file)
@@ -33,7 +33,7 @@ BEGIN
     COMBOBOX        IDD_ACMFORMATCHOOSE_CMB_CUSTOM, 5, 15, 135, 60,
                     CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 
-    PUSHBUTTON      "Pă&strare ca…", IDD_ACMFORMATCHOOSE_BTN_SETNAME, 150, 14, 70, 14
+    PUSHBUTTON      "&Păstrare ca…", IDD_ACMFORMATCHOOSE_BTN_SETNAME, 150, 14, 70, 14
     PUSHBUTTON      "&Elimină", IDD_ACMFORMATCHOOSE_BTN_DELNAME, 150, 32, 70, 14
 
     LTEXT           "F&ormat:", -1, 5, 56, 44, 8, NOT WS_GROUP
index fc0d12b..752b781 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
  * FILE:    dll/win32/msgina/lang/ro-RO.rc
  * PURPOSE: Romanian Language File for ReactOS Logon GINA DLL
  * TRANSLATORS:
- *          Petre Dumitriu
+ *          Petru Dumitriu (petrimetri at gmail dot com)
  *          Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
  */
 
@@ -119,7 +119,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
 BEGIN
     ICON IDI_LOCKICON, -1, 7, 7, 20, 20
     LTEXT "Sigur doriți să vă deautentificați?", IDC_STATIC, 35, 16, 146, 8
-    PUSHBUTTON "&Da", IDYES, 41, 39, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
+    PUSHBUTTON "D&a", IDYES, 41, 39, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
     PUSHBUTTON "N&u", IDNO, 95, 39, 50, 14
 END
 
index ab06dba..1426665 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
  * FILE:    dll/win32/newdev/lang/ro-RO.rc
  * PURPOSE: Romanian Language File for new device installer
  * TRANSLATORS:
- *          Petre Dumitriu
+ *          Petru Dumitriu (petrimetri at gmail dot com)
  *          Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
  */
 
@@ -19,8 +19,8 @@ BEGIN
     LTEXT "Apăsați „Înainte” pentru a continua.", IDC_STATIC, 120, 169, 195, 17
     LTEXT "DISPOZITIV NECUNOSCUT", IDC_DEVICE, 134, 36, 164, 11
     LTEXT "AVERTISMENT: INSTALAREA UNUI DISPOZITIV NECUNOSCUT POATE AVEA EFECTE GRAVE ASUPRA CALCULATORULUI DUMNEAVOASTRĂ!", IDC_STATIC, 120, 59, 195, 30
-    CONTROL "Instalează modulele pilot &automat", IDC_RADIO_AUTO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 112, 178, 13
-    CONTROL "Instalează &modulele pilot dintr-o locație specificată", IDC_RADIO_MANUAL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 133, 164, 14
+    CONTROL "Instalează modulele pilot a&utomat", IDC_RADIO_AUTO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 112, 178, 13
+    CONTROL "Instalează modulele pilot din locație &specificată", IDC_RADIO_MANUAL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 133, 164, 14
 END
 
 IDD_NODRIVER DIALOGEX 0, 0, 317, 193
@@ -97,9 +97,9 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_INSTALLWIZARDTITLE "New hardware wizard"
-    IDS_UPDATEWIZARDTITLE "Update driver wizard"
-    IDS_CHSOURCE_TITLE "Choose search and install options"
-    IDS_SEARCHDRV_TITLE "Searching..."
-    IDS_INSTALLDRV_TITLE "Installing..."
+    IDS_INSTALLWIZARDTITLE "Asistent pentru un nou dispozitiv"
+    IDS_UPDATEWIZARDTITLE "Asistent pentru actualizare modul-pilot"
+    IDS_CHSOURCE_TITLE "Alegere opțiuni de căutare și instalare"
+    IDS_SEARCHDRV_TITLE "Căutare…"
+    IDS_INSTALLDRV_TITLE "Instalare…"
 END
index 87ff65e..a73b31a 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 /*
  * Copyright 2008 Nikolay Sivov
  * Copyright 2009 Michael Stefaniuc
- *           2011 Fulea Ștefan
+ *           2011 Ștefan Fulea
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -30,8 +30,8 @@ STRINGTABLE
     ROLE_SYSTEM_SCROLLBAR   "bară de defilare"
     ROLE_SYSTEM_GRIP        "ghidaj"
     ROLE_SYSTEM_SOUND       "sunet"
-    ROLE_SYSTEM_CURSOR      "cursor"
-    ROLE_SYSTEM_CARET       "circumflex"
+    ROLE_SYSTEM_CURSOR      "indicator"
+    ROLE_SYSTEM_CARET       "cursor"
     ROLE_SYSTEM_ALERT       "atenționare"
     ROLE_SYSTEM_WINDOW      "fereastră"
     ROLE_SYSTEM_CLIENT      "client"
@@ -91,35 +91,35 @@ STRINGTABLE
     ROLE_SYSTEM_OUTLINEBUTTON "buton contur"
 
     IDS_STATE_NORMAL            "normal"
-    IDS_STATE_UNAVAILABLE       "unavailable"
-    IDS_STATE_SELECTED          "selected"
-    IDS_STATE_FOCUSED           "focused"
-    IDS_STATE_PRESSED           "pressed"
-    IDS_STATE_CHECKED           "checked"
-    IDS_STATE_MIXED             "mixed"
-    IDS_STATE_READONLY          "read only"
-    IDS_STATE_HOTTRACKED        "hot tracked"
-    IDS_STATE_DEFAULT           "default"
-    IDS_STATE_EXPANDED          "expanded"
-    IDS_STATE_COLLAPSED         "collapsed"
-    IDS_STATE_BUSY              "busy"
-    IDS_STATE_FLOATING          "floating"
-    IDS_STATE_MARQUEED          "marqueed"
-    IDS_STATE_ANIMATED          "animated"
-    IDS_STATE_INVISIBLE         "invisible"
-    IDS_STATE_OFFSCREEN         "offscreen"
-    IDS_STATE_SIZEABLE          "sizeable"
-    IDS_STATE_MOVEABLE          "moveable"
-    IDS_STATE_SELFVOICING       "self voicing"
-    IDS_STATE_FOCUSABLE         "focusable"
-    IDS_STATE_SELECTABLE        "selectable"
-    IDS_STATE_LINKED            "linked"
-    IDS_STATE_TRAVERSED         "traversed"
-    IDS_STATE_MULTISELECTABLE   "multi selectable"
-    IDS_STATE_EXTSELECTABLE     "extended selectable"
-    IDS_STATE_ALERT_LOW         "alert low"
-    IDS_STATE_ALERT_MEDIUM      "alert medium"
-    IDS_STATE_ALERT_HIGH        "alert high"
-    IDS_STATE_PROTECTED         "protected"
-    IDS_STATE_HASPOPUP          "has popup"
+    IDS_STATE_UNAVAILABLE       "indisponibil"
+    IDS_STATE_SELECTED          "selectat"
+    IDS_STATE_FOCUSED           "focalizat"
+    IDS_STATE_PRESSED           "apăsat"
+    IDS_STATE_CHECKED           "bifat"
+    IDS_STATE_MIXED             "mixat"
+    IDS_STATE_READONLY          "doar citire"
+    IDS_STATE_HOTTRACKED        "urmărit"
+    IDS_STATE_DEFAULT           "implicit"
+    IDS_STATE_EXPANDED          "extins"
+    IDS_STATE_COLLAPSED         "restrâns"
+    IDS_STATE_BUSY              "ocupat"
+    IDS_STATE_FLOATING          "flotant"
+    IDS_STATE_MARQUEED          "sclipitor"
+    IDS_STATE_ANIMATED          "animat"
+    IDS_STATE_INVISIBLE         "invizibil"
+    IDS_STATE_OFFSCREEN         "extra-ecran"
+    IDS_STATE_SIZEABLE          "dimensionabil"
+    IDS_STATE_MOVEABLE          "mobil"
+    IDS_STATE_SELFVOICING       "auto-vociferant"
+    IDS_STATE_FOCUSABLE         "focalizabil"
+    IDS_STATE_SELECTABLE        "selectabil"
+    IDS_STATE_LINKED            "legat"
+    IDS_STATE_TRAVERSED         "traversat"
+    IDS_STATE_MULTISELECTABLE   "multi-selectabil"
+    IDS_STATE_EXTSELECTABLE     "selectabil extins"
+    IDS_STATE_ALERT_LOW         "alertă preventivă"
+    IDS_STATE_ALERT_MEDIUM      "alertă medie"
+    IDS_STATE_ALERT_HIGH        "alertă maximă"
+    IDS_STATE_PROTECTED         "protejat"
+    IDS_STATE_HASPOPUP          "intempestiv"
 }
index 34ae120..abb28b6 100644 (file)
@@ -201,7 +201,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
     ICON 563, 1098, 7, 6, 20, 20, WS_GROUP
     LTEXT "Încercarea de apelare automată a eșuat.  Doriți dezactivarea apelării automate de la această locație?", 1099, 40, 6, 181, 34, NOT WS_GROUP
-    PUSHBUTTON "&Da", 1, 60, 42, 50, 14
+    PUSHBUTTON "D&a", 1, 60, 42, 50, 14
     DEFPUSHBUTTON "&Nu", 2, 115, 42, 50, 14
 END
 
@@ -1266,7 +1266,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
 CAPTION "Conectare inițială"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    DEFPUSHBUTTON "&Da", 6, 68, 68, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "D&a", 6, 68, 68, 50, 14
     PUSHBUTTON "N&u", 7, 125, 68, 50, 14
     ICON 32516, 1575, 7, 7, 20, 20
     LTEXT "", 1576, 40, 7, 190, 33
@@ -1634,7 +1634,7 @@ BEGIN
     ICON 32515, -1, 7, 7, 20, 20
     LTEXT "Dezactivarea paravanului conexiunii la Internet poate expune calculatorul unui risc de acces neautorizat (din Inernet). Sigur doriți dezactivarrea lui?", -1, 44, 5, 212, 24
     AUTOCHECKBOX "Nu dor&esc recurența acestui mesaj", 1662, 42, 40, 210, 10
-    DEFPUSHBUTTON "&Da", 6, 74, 60, 50, 14
+    DEFPUSHBUTTON "D&a", 6, 74, 60, 50, 14
     PUSHBUTTON "N&u", 7, 128, 60, 50, 14
 END
 
index 4ebf552..16f7d87 100644 (file)
@@ -1,10 +1,11 @@
 /* Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
+
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 MENU_001 MENU
 BEGIN
-    MENUITEM "Pictograme m&ari", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
-    MENUITEM "Pictograme m&ici", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
+    MENUITEM "D&ale", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
+    MENUITEM "&Pictograme", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
     MENUITEM "&Listă", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
     MENUITEM "&Detalii", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
 END
@@ -16,8 +17,8 @@ BEGIN
     BEGIN
         POPUP "&Afișare"
         BEGIN
-            MENUITEM "Pictograme m&ari", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
-            MENUITEM "Pictograme m&ici", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
+            MENUITEM "D&ale", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
+            MENUITEM "&Pictograme", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
             MENUITEM "&Listă", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
             MENUITEM "&Detailii", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
         END
@@ -25,9 +26,9 @@ BEGIN
         POPUP "&Ordonare"
         BEGIN
             MENUITEM "După &nume", 0x30  /* column 0 */
-            MENUITEM "După &tip", 0x32  /* column 2 */
-            MENUITEM "După &mărime", 0x31  /* ... */
-            MENUITEM "După &dată", 0x33
+            MENUITEM "După tip&uri", 0x32  /* column 2 */
+            MENUITEM "După &mărimi", 0x31  /* ... */
+            MENUITEM "După &date", 0x33
             MENUITEM SEPARATOR
             MENUITEM "&Automată", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
         END
@@ -93,7 +94,7 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYS
 CAPTION "Mesaj"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    DEFPUSHBUTTON "&Da", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+    DEFPUSHBUTTON "D&a", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "Da pentru t&oate", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "N&u", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
     PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
@@ -157,22 +158,22 @@ BEGIN
     ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
     EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
-    LTEXT "Tip țintă:", 14004, 8, 38, 68, 10
+    LTEXT "Tipul destinației:", 14004, 8, 38, 68, 10
     EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "Locație țintă:", 14006, 8, 55, 68, 10
+    LTEXT "Locația destinației:", 14006, 8, 55, 68, 10
     EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "Ț&intă:", 14008, 8, 71, 68, 10
+    LTEXT "D&estinația:", 14008, 8, 71, 68, 10
     EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
     LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
-    LTEXT "P&ornire în:", 14010, 8, 98, 68, 10
+    LTEXT "C&alea de lansare:", 14010, 8, 98, 68, 10
     EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
-    LTEXT "&Taste rapide:", 14014, 8, 117, 68, 10
+    LTEXT "Taste &rapide:", 14014, 8, 117, 68, 10
     CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
     LTEXT "E&xecuție:", 14016, 8, 136, 68, 10
     COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
     LTEXT "&Comentariu:", 14018, 8, 154, 68, 10
     EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
-    PUSHBUTTON "&Găsire țintă…", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
+    PUSHBUTTON "&Deschide loc. destinației", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
     PUSHBUTTON "&Pictogramă…", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
     PUSHBUTTON "A&vansate…", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
 END
@@ -449,8 +450,8 @@ STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWIND
 CAPTION "Confirmare înlocuire fișier"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-    DEFPUSHBUTTON "&Da", IDYES, 20, 122, 60, 14
-    PUSHBUTTON "Da pentru &toate", 12807, 85, 122, 60, 14
+    DEFPUSHBUTTON "D&a", IDYES, 20, 122, 60, 14
+    PUSHBUTTON "Da pentru t&oate", 12807, 85, 122, 60, 14
     PUSHBUTTON "N&u", IDNO, 150, 122, 60, 14
     PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
     ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
@@ -642,21 +643,21 @@ BEGIN
     IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Instrumente administrative"
 
     /* context menus */
-    IDS_VIEW_LARGE "Pictograme &mari"
-    IDS_VIEW_SMALL "Pictograme m&ici"
+    IDS_VIEW_LARGE "D&ale"
+    IDS_VIEW_SMALL "&Pictograme"
     IDS_VIEW_LIST "&Listă"
     IDS_VIEW_DETAILS "&Detalii"
     IDS_SELECT "Selectează"
-    IDS_OPEN "Deschide"
+    IDS_OPEN "&Deschide"
     IDS_CREATELINK "Creează sc&urtătură"
-    IDS_COPY "Copiază"
-    IDS_DELETE "Șterge"
-    IDS_PROPERTIES "Proprietăți"
-    IDS_CUT "Decupează"
-    IDS_RESTORE "Restabilește"
-    IDS_FORMATDRIVE "Formatare…"
-    IDS_RENAME "Redenumește"
-    IDS_INSERT "Inserează"
+    IDS_COPY "&Copiază"
+    IDS_DELETE "Șt&erge"
+    IDS_PROPERTIES "&Proprietăți"
+    IDS_CUT "&Decupează"
+    IDS_RESTORE "&Restabilește"
+    IDS_FORMATDRIVE "F&ormatare…"
+    IDS_RENAME "Rede&numește"
+    IDS_INSERT "Inserea&ză"
 
     IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Nu s-a putut crea dosar nou: Eroare de permisiune."
     IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Eroare la crearea unui nou dosar"
@@ -698,9 +699,9 @@ BEGIN
     IDS_MYMUSIC "Audio"
     IDS_MYVIDEO "Video"
     IDS_DESKTOPDIRECTORY "Birou"
-    IDS_NETHOOD "Rețele"
-    IDS_TEMPLATES "Șabloane"
-    IDS_APPDATA "Date aplicații"
+    IDS_NETHOOD "Retele"
+    IDS_TEMPLATES "Sabloane"
+    IDS_APPDATA "Date aplicatii"
     IDS_PRINTHOOD "Imprimante"
     IDS_LOCAL_APPDATA "Preferinte locale\\Date aplicatii"
     IDS_INTERNET_CACHE "Preferinte locale\\Fisiere de Internet temporare"
index e8b7faf..f41395b 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 /*
  * Copyright 2004 Jon Griffiths
  * Copyright 2008 Michael Stefaniuc
- *           2011 Fulea Ștefan
+ *           2011 Ștefan Fulea
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -40,6 +40,6 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
  CHECKBOX "Nu dor&esc recurența acestui mesaj", IDC_ERR_DONT_SHOW, 5, 20, 210, 10, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
  PUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 105, 40, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
  PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 160, 40, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
- PUSHBUTTON "&Da", IDYES, 105, 40, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "D&a", IDYES, 105, 40, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
  PUSHBUTTON "N&u", IDNO, 160, 40, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 }
index b5884ce..c102cd8 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
  * FILE:    dll/win32/syssetup/lang/ro-RO.rc
  * PURPOSE: Romanian Language File for system setup
  * TRANSLATORS:
- *          Petre Dumitriu
+ *          Petru Dumitriu (petrimetri at gmail dot com)
  *          Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
  */
 
@@ -135,13 +135,13 @@ BEGIN
     IDS_ACKTITLE "Conștientizări"
     IDS_ACKSUBTITLE "Contribuții aduse și informații despre licență"
     IDS_OWNERTITLE "Personalizare sistem"
-    IDS_OWNERSUBTITLE "Asistentul va folosi câteva informații pentru a personaliza ReactOS."
+    IDS_OWNERSUBTITLE "Prelevare informații pentru a personaliza sistemul de operare"
     IDS_COMPUTERTITLE "Nume calculator și parolă de administrator"
-    IDS_COMPUTERSUBTITLE "Pentru calculator sunt necesare un nume și o parolă de administrator."
+    IDS_COMPUTERSUBTITLE "Furnizare nume pentru calculator și parolă pentru utilizatorul Administrator"
     IDS_LOCALETITLE "Particularizări regionale"
-    IDS_LOCALESUBTITLE "Particularizarea ReactOS pentru anumite regiuni sau limbi."
+    IDS_LOCALESUBTITLE "Particularizare sistem pentru anumite regiuni sau limbi"
     IDS_DATETIMETITLE "Dată și oră"
-    IDS_DATETIMESUBTITLE "Stabiliți data și ora corectă pentru calculator."
+    IDS_DATETIMESUBTITLE "Stabilire dată și oră corectă pentru calculator"
     IDS_PROCESSTITLE "Înregistrare componente"
     IDS_PROCESSSUBTITLE "Așteptați…"
 END
index 64ab044..075eedd 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 /*
  * Copyright 2003 Mike McCormack for CodeWeavers
  * Copyright 2008 Michael Stefaniuc
- *           2011 Fulea Ștefan
+ *           2011 Ștefan Fulea
  *
  * This library is free software; you can redistribute it and/or
  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -24,11 +24,11 @@ LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE
 {
-  IDS_LANCONNECTION "LAN Connection"
-  IDS_CERT_CA_INVALID   "The certificate is issued by an unknown or untrusted publisher."
-  IDS_CERT_DATE_INVALID "The date on the certificate is invalid."
-  IDS_CERT_CN_INVALID   "The name on the certificate does not match the site."
-  IDS_CERT_ERRORS       "There is at least one unspecified security problem with this certificate."
+  IDS_LANCONNECTION "Conexiune de rețea locală"
+  IDS_CERT_CA_INVALID   "Certificatul este emis de o parte necunoscută sau nesigură."
+  IDS_CERT_DATE_INVALID "Data din certificat nu este validă."
+  IDS_CERT_CN_INVALID   "Numele din certificat nu corespunde cu cel al sitului."
+  IDS_CERT_ERRORS       "Există cel puțin o problemă nespecificată de securitate cu acest certificat."
 }
 
 IDD_PROXYDLG DIALOG 36, 24, 220, 146
@@ -73,12 +73,12 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 
 IDD_INVCERTDLG DIALOG 3, 24, 250, 86
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Security Warning"
+CAPTION "Avertisment de securitate"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
- LTEXT "There is a problem with the certificate for this site.", -1, 40, 6, 200, 20
+ LTEXT "Există o problemă cu certificatul acestui sit.", -1, 40, 6, 200, 20
  LTEXT "", IDC_CERT_ERROR, 40, 26, 200, 20
- LTEXT "Do you want to continue anyway?", -1, 40, 46, 200, 20
- PUSHBUTTON "Yes", IDOK, 40, 66, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
- PUSHBUTTON "No", IDCANCEL, 100, 66, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ LTEXT "Doriți totuși să continuați?", -1, 40, 46, 200, 20
+ PUSHBUTTON "D&a", IDOK, 40, 66, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
+ PUSHBUTTON "N&u", IDCANCEL, 100, 66, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 }
index fe8d355..71838e0 100644 (file)
@@ -12,35 +12,37 @@ Normele de traducere curente conțin în mare parte normele de traducere adoptat
 http://i18n.ro/Ghidul_traducătorului_de_software
 Astfel:
  1. Se folosesc diacriticele corecte ale limbii române.
- 2. În relația utilizator - calculator se adoptă o atitudine informal-autoritară (cu verbe la modul imperativ singular).
- 3. În relația utilizator - calculator, în cazul etapelor intermediare (având texte delimitate de puncte de suspensie), (în cazul verbelor) se folosește modul infinitiv lung.
- 4. În relația calculator - utilizator se adoptă o atitudine formal-politicoasă (cu verbe la modul indicativ/conjunctiv, persoana a 2-a, plural).
- 5. În relația calculator - utilizator, la raportarea de informații se folosesc verbe la diateza pasivă sau reflexivă/impersonală.
- 6. Se evită politețea excesivă prin omiterea expresiilor de politețe explicite.
- 7. Este recomandată o formulare independentă de gen (gramatical).
- 8. Nu se capitalizează decât prima literă dintr-un text.
- 9. Traducerile trebuiesc adaptate respectând topica limbii române.
- 10. Se evită utilizarea diacriticelor ca taste active (acceleratori sau taste de acces).
- 11. Se evită utilizarea pe post de taste de acces (evidențiate prin subliniere), a literelor „i”, „l” și „I”, din cauza lățimii lor reduse care le face dificilă reperarea, și a literelor „g”, „j”, „p”, „q” și „y” care ar intersecta marcajul de evidențiere.
- 12. Ghilimelele folosite în limba română sunt perechea ghilimelele-deschise (99 jos) cu ghilimele-închise (99 sus), și ghilimelele unghiulare.
+ 2. Traducerile trebuiesc adaptate respectând topica limbii române.
+ 3. În relația utilizator - calculator se adoptă o atitudine informal-autoritară (cu verbe la modul imperativ singular).
+ 4. În relația utilizator - calculator, în cazul etapelor intermediare (având texte delimitate de puncte de suspensie), (în cazul verbelor) se folosește modul infinitiv lung.
+ 5. În relația calculator - utilizator se adoptă o atitudine formal-politicoasă (cu verbe la modul indicativ/conjunctiv, persoana a 2-a, plural).
+ 6. În relația calculator - utilizator, la raportarea de informații se folosesc verbe la diateza pasivă sau reflexivă/impersonală.
+ 7. Se evită politețea excesivă prin omiterea expresiilor de politețe explicite.
+ 8. Este recomandată o formulare independentă de gen (gramatical).
+ 9. Se evită utilizarea diacriticelor ca taste active (acceleratori sau taste de acces).
+ 10. Se evită utilizarea pe post de taste de acces (evidențiate prin subliniere), a literelor „i”, „l” și „I”, din cauza lățimii lor reduse care le face dificilă reperarea, și a literelor „g”, „j”, „p”, „q” și „y” care ar intersecta marcajul de evidențiere.
+ 11. Ghilimelele folosite în limba română sunt perechea ghilimelele-deschise (99 jos) cu ghilimele-închise (99 sus), și ghilimelele unghiulare.
 La acestea se adaugă și câteva norme (deduse) din „greșeli frecvente” raportate tot la i18n.ro: http://i18n.ro/Greșeli_frecvente
- 13. Se evită articularea inutilă, însă adaptarea mesajelor traduse trebuie totuși să primeaze.
- 14. Nu se traduc numele proprii, însă numele traductibile ale componentelor/subcomponentelor unui program sau pachet de programe pot fi traduse.
+ 12. Se evită articularea inutilă, însă adaptarea mesajelor traduse trebuie totuși să primeaze.
+ 13. Nu se traduc numele proprii, însă numele traductibile ale componentelor/subcomponentelor unui program sau pachet de programe pot fi traduse.
+ 14. Nu se capitalizează decât prima literă dintr-un text.
 
 * Particularizări locale
 
 În resursele românești din ReactOS există și o serie de particularizări care fie nu se regăsesc în alte traduceri fie din cauza diferențelor de natură ale proiectelor, fie e vorba de termeni încă disputați sau neadoptați în localizările altor proiecte din diverse motive. Multe dintre acestea au fost menționate/discutate în grupul „Diacritice” (http://groups.google.com/group/diacritice). Câteva dintre cele mai relevante:
- 1. În glosar sunt preferate:
+ 15. În glosar sunt preferate:
   - „logică computațională” vs. „software”
   - „configurare”/„particularizare” vs. „Setare”
   - „modul pilot” (sau doar „pilot”) vs. „driver”
   - „păstrează” vs. „salvează”
   - „Confirmă”/„Anulează” vs. „OK”/„Renunță”
2. Acceleratorii (combinațiile de taste de gen „Ctrl + «tastă»”) rămân aceiași ca în limba engleză.
3. Tastele de acces (combinațiile de taste de gen „Alt + «tastă»”) nu rămân neapărat la fel ca în limba engleză. În mulțimea de taste cu această utilizare:
16. Acceleratorii (combinațiile de taste de gen „«Ctrl» + «tastă»”) rămân aceiași ca în limba engleză.
17. Tastele de acces (combinațiile de taste de gen „«Alt» + «tastă»”) nu rămân neapărat la fel ca în limba engleză. În mulțimea de taste cu această utilizare:
   - Se recomandă a evita utilizarea literelor „s” și „t” pe post de taste de acces pentru a preveni confuzia între acestea și diacriticele „ș” și „ț”.
-  - „f” și „n” sunt rezervate pentru „Confirmă” și „Anulează” (sau „Sfârșit” și „Termină” în cazul ferestrelor-asistent).
-  - În cazul ferestrelor-asistent, „a” și „o” sunt rezervate pentru „Înainte” și „Înapoi”.
+  - „f” și „n” sunt rezervate pentru „Confirmă” și respectiv „Anulează”; „a” pentru „Aplică” (dacă există în aceiași fereastră).
+  - În cazul ferestrelor-asistent, „a”, „o”, „f” și „n” sunt rezervate pentru „Înainte”, „Înapoi”, „Sfârșit” și „Anulează”.
   - În cazul interfețelor grafice opțiunilor „Da” și „Nu” le corespund tastele de acces „a” și „u”. (În cazul interfețelor linie-de-comandă, corespunzătoare opțiunilor „Da|Nu”, care NU sunt taste de acces, rămân „d” și „n”.)
- 4. Din considerente de lizibilitate, în cazul programelor executate în linie-de-comandă se folosesc doar ghilimele unghiulare.
- 5. În cazul unor subiecte unice (dintr-un context local sau global), se folosește forma articulată. Exemple: „Calculatorul meu” (numai unul, conținut concret), „Sistemul de operare” (unic în cadrul său), „Documentele mele” (conținut concret) vs. „Locații în rețea” (nedefinit), „Linie de comandă” (cu multiple posibile instanțe distincte/independente), etc.
+ 18. Din considerente de lizibilitate, în cazul programelor executate în linie-de-comandă se folosesc doar ghilimele unghiulare. Tot ghilimelele unghiulare sunt preferate și pentru citarea tastelor fizice în mesajele elementelor GUI.
+ 19. Enunțul de la convenția 2 se poate extinde la „traducerile trebuiesc adaptate respectând (și beneficiind de) particularitățile limbii române”, iar următoarele zece coonvenții ce urmează după el (3-13) definesc de fapt reguli implicite aplicabile în lipsa unui context bine definit în toate aspectele sale. Unde este posibil, o adaptare la context este dezirabilă:
+  - În cazul opțiunilor despre care există suficiente informații de context, este recomandată flexionarea. De exemplu, opțiunea nulă pentru lista de animații pentru ecran inactiv se poate flexiona în siguranță specificându-i-se genul gramatical feminin - „(nespecificată)”.
+  - În cazul unor subiecte unice (dintr-un context local sau global), se folosește forma articulată. Exemple: „Calculatorul meu” (numai unul, conținut concret), „Sistemul de operare” (unic în cadrul său), „Documentele mele” (conținut concret) vs. „Locații în rețea” (nedefinit), „Linie de comandă” (cu multiple posibile instanțe distincte/independente), etc.
index 8212934..6c91855 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_VDM_DUMPMEM_TXT,    "Dump Memory (&Text)"
-    IDS_VDM_DUMPMEM_BIN,    "Dump Memory (&Binary)"
+    IDS_VDM_DUMPMEM_TXT,    "Captură memorie (te&xt)"
+    IDS_VDM_DUMPMEM_BIN,    "Captură memorie (&binară)"
     IDS_VDM_QUIT       ,    "I&eșire din ReactOS VDM"
 END
index 1d82c63..f0eb07f 100644 (file)
@@ -1,4 +1,7 @@
-/* Translator: Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
+/*
+Translators: Petru Dumitriu (petrimetri at gmail dot com)
+             Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
+*/
 
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
@@ -65,7 +68,7 @@ BEGIN
     IDS_ABORT "Aba&ndon"
     IDS_RETRY "&Reîncearcă"
     IDS_IGNORE "&Ignoră"
-    IDS_YES "&Da"
+    IDS_YES "D&a"
     IDS_NO "N&u"
     IDS_HELP "&Manual…"
     IDS_TRYAGAIN "&Reîncearcă"
index 01eb400..9466835 100644 (file)
@@ -1,17 +1,18 @@
 /* Translator: Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
+
 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_EDIT "Editare"
-    IDS_MARK "Marchează"
-    IDS_COPY "Copiază\tEnter"
-    IDS_PASTE "Lipește"
-    IDS_SELECTALL "Selectează tot"
-    IDS_SCROLL "Derulează"
-    IDS_FIND "Găsire…"
-    IDS_DEFAULTS "Implicite"
-    IDS_PROPERTIES "Proprietăți"
+    IDS_EDIT "Edit&are"
+    IDS_MARK "&Marchează"
+    IDS_COPY "&Copiază\tEnter"
+    IDS_PASTE "&Lipește"
+    IDS_SELECTALL "Selectează t&ot"
+    IDS_SCROLL "Derulea&ză"
+    IDS_FIND "&Găsire…"
+    IDS_DEFAULTS "Impli&cite"
+    IDS_PROPERTIES "&Proprietăți"
 /*
     IDS_SCROLLHERE "Derulează aici"
     IDS_SCROLLTOP "Derulează la început"
index 75c9d6f..5916f48 100644 (file)
@@ -4,15 +4,15 @@ LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-    IDS_EDIT "Editare"
-    IDS_MARK "Marchează"
-    IDS_COPY "Copiază\tEnter"
-    IDS_PASTE "Lipește"
-    IDS_SELECTALL "Selectează tot"
-    IDS_SCROLL "Derulează"
-    IDS_FIND "Găsire…"
-    IDS_DEFAULTS "Implicite"
-    IDS_PROPERTIES "Proprietăți"
+    IDS_EDIT "Edit&are"
+    IDS_MARK "&Marchează"
+    IDS_COPY "&Copiază\tEnter"
+    IDS_PASTE "&Lipește"
+    IDS_SELECTALL "Selectează t&ot"
+    IDS_SCROLL "Derulea&ză"
+    IDS_FIND "&Găsire…"
+    IDS_DEFAULTS "Impli&cite"
+    IDS_PROPERTIES "&Proprietăți"
 /*
     IDS_SCROLLHERE "Derulează aici"
     IDS_SCROLLTOP "Derulează la început"